www.politikerlede.com
Start
Velkommen
Politikernes privilegier
Tyveri
Korruption
Fuprejser
Skattevanvid
Skattefrihed

Grundloven
Ytringsfrihed
Politi og domstole
Forsvaret
Janteloven
Menneskerettighederne

Folketingsvalg
Kommuner og regioner
Danske regeringer
Folketinget
Non governmental org.
Fagbevægelsen
Kongehuset
Religion
Debat

A. Socialdemokraterne
B. Det Radikale Venstre
C. Konservative Folkeparti
D. Centrumdemokraterne
F. Socialistisk Folkeparti
I. Liberal Alliance
K. Kristendemokraterne
M. Minoritetspartiet
O. Dansk Folkeparti
V. Venstre
Z. Fremskridtspartiet
Ø. Enhedslisten
Å. Alternativet

Europæiske Union
Amerikanske præsidenter

Spar penge
Konkurrenceloven
Polsk arbejdskraft

Kontakt
politikerlede.com
Enhedslisten.dk
100 millioner mennesker er blevet dræbt i socialismens navn!
Røde links
Modkraft.dk
DKP
Bzby.dk
Arbejdermuseet
Boykotisrael.dk
Cuba.dk
redox.dk

Ø. Enhedslisten (Asmaisterne) (©)

(Sitemap)

Enhedslisten fik 14 mandater i Folketinget ved folketingsvalget den 18. juni 2015. En fremgang på sølle to mandater i forhold til valget i 2011. De røde lakajer var glade. Nu kunne de fortsætte den dejlige skatteyderbetalte drivertilværelse på Christiansborg i endnu fire år.
Gammelkommunisterne
Stalins røde lejesvende
Enhedslisten er en antidemokratisk hybrid af VS, DKP, KAK og SAP. Et sammenrend af sære stalinistiske dagdrømmere og folk i strikketrøjer, gamle mugne jakker og fodformede sko. Desuden er de talerør for »autonome« nasserøve i København. Mærkværdigvis kom de i Folketinget i 1994. Og der hører de naturligvis ikke hjemme med deres tåbelige revolutionære holdninger. Folketingsgruppen kan ikke vedtage noget som helst på egen hånd uden tilladelse fra partiets centralkomité. Derved får man aldrig tingene ud over scenekanten. Sådan fungerede tingene også i det kommunistiske parti i det gamle Sovjetunionen. I stedet hygger man sig på de skatteyderbetalte kontorer med at diskutere revolution og tilbede afdøde psykopatiske diktatorer. I denne ræverøde stalinistiske sekt finder man en blanding af humanistiske 5hyklere og ægte politiske idealister. Men lad dig ikke narre af det:

De vil have revolution og indføre stalinistisk diktatur


Hvis du er til bizar humor, så hold øje med dette skatteyderbetalte parti. De er leveringsdygtige i de mest forskruede, skæve og umulige ideer man kan forestille sig. Deres retorik er komplet uforståelig for almindelige dødelige mennesker. De gør dog en del nytte for deres skatteyderbetalte løn med et stort bidrag til den almindelige morskab på Christiansborg. Der grines og smiles i alle hjørner, når deres socialistiske iver og naive tågesnak udgydes fra talerstolen i Folketingssalen. Nogle ryster blot overbærende på hovedet. Der skal jo også være plads til nogle tosser i Folketinget. Der er nemlig tre ting, man ikke kan være på een gang:

Ærlig, intelligent og socialistEnhedslistens revolutionære partiprogram
Enhedslisten går ind for revolution i Danmark for at gennemføre Lenins og Stalins forvirrede ideer om nationalisering af private virksomheder. I partiprogrammet pr. 2011 kunne man eksempelvis læse:

»Derfor er det nødvendigt at gennemføre en revolution - i betydningen et gennembrydende systemskifte, hvor en mobiliseret og velorganiseret arbejderklasse og dens allierede fratager den herskende klasse de enorme magtmidler, den reelt bestyrer i dag. Konkret drejer det sig om overtagelse af de økonomiske nervecentre (arbejderovertagelse af de større virksomheder, demokratisk kontrolleret samfundseje af bank- og kreditvæsen), men også om at erstatte de centrale dele af statsapparatet med nye folkemagtsorganer.«

»Der må hverken bygges flere eller bredere motorveje i Danmark«.

»Alle U-landes gæld skal slettes«.

»Den danske børs skal lukkes, og bankerne skal nationaliseres«.

»Den private ejendomsret skal ophæves«.

»Samfundet skal totaløkologiseres«.

»Gennem revolution skal overklassen fratages sine magtmidler«.

»Politiet og militæret skal nedlægges«.


I juli 2012 udtalte partiets gruppeformand (kilde: BT):
»Jeg tror, at revolutionen vil komme i ét ryk. Og jeg tror, at den kan komme inden 20 år..... Jeg kender ikke nogen i Enhedslisten, som ikke tror på revolutionen..... Jeg forestiller mig omfattende strejker, demonstrationer, blokader og civil ulydighed. Bagefter vil store dele af den finansielle sektor være ejet af staten og arbejdspladserne ejet af de ansatte..... Helt optimalt findes der slet ikke løn. Så vi nyder efter behov.....«

I juli 2012 udtalte et hovedbestyrelsesmedlem (kilde: BT):
»Vi kan have afskaffet de frie markedskræfter inden for 5-10 år. Bagefter er Fondsbørsen og de fleste banker væk. Arbejderne har overtaget kontrollen med virksomhederne. Og i princippet bør overlægen og gadefejeren tjene nøjagtigt det samme.....«

I juli 2012 udtalte et andet hovedbestyrelsesmedlem (kilde: BT):
»Jeg tror, at vi kan omstyrte det eksisterende regime inden for 20 år. Men jeg springer da til om fem år, hvis der er opbakning.....«

I august 2012 udtalte et hovedbestyrelsesmedlem (Mikael Hertoft) til BT, at »revolutioner og samfundsforandringer er ofte blevet født med vold« (underforstået, at det også kan ske i Danmark).

Sidst i 2016 skulle en dreng fra Enhedslisten efter planen træde ind i Folketinget i et halvt år som barselsvikar for partiets forsvarsordfører. I 2013 under partiets landsmøde udtalte han, at »vi kan godt acceptere en væbnet revolution i Danmark, så længe vi holder fast i, at der skal være en massiv folkelig opbakning.....« I 2016 ville han stadig have revolution. »Selvfølgelig findes der situationer, som kan opstå, hvor det vil være acceptabelt. Men i dagens samfund vil det være en helt absurd tankegang at tro, at man skulle til at slås på den måde.....« - udtalte han i september 2016 til DR. Umiddelbart efterfølgende trak han sig fra vikariatet. Partiledelsen på Christiansborg bad ham holde sig væk. Så blev de revolutionære soldater i Aarhus fornærmede. »I de framlagte citater kan vi ikke finde noget, der strider mod Enhedslistens grundlæggende værdier og vores politik.....« - udtalte partiets lokalbestyrelse til medierne. Enhedslisten ville altså stadig have revolution i Danmark i 2016.

Socialisme er forvirrede menneskers ideologi. Naive tumper i Danmark tilbeder stadig de gamle sadistiske sovjetdiktatorer. På deres skatteyderbetalte pamperkontorer på Christiansborg sidder de og tilbeder ondskabsfulde psykopatiske politikere, der slagtede og undertrykte de østeuropæiske befolkninger. De tilbeder socialistiske regimer, der spærrede systemkritikere og politiske modstandere inde på sindssygehospitaler. De lefler for et politisk system, der opfandt koncentrations- og udryddelseslejrene. Adolf Hitler og nazisterne var ligeledes meget imponerede over disse socialistiske opfindelser. KZ-lejrene i nazityskland var simple efterligninger og komfortable dagligstuer i forhold til Stalins arbejdslejre.

Socialistiske politikere praler af at være de svages beskyttere. De præker solidaritet, lighed og broderskab. Tag fra de rige og giv til de fattige. Når de træder ned fra talerstolen, praktiserer de det stik modsatte. De raaaaaager til sig, det bedste de har lært. Hæver deres fede løn og pension. Dovner den på dejlige kontorer med ægte kunst på væggene. Deltager flittigt i alle receptionerne og udvalgsrejserne med alt betalt. Det kaldes hykleri. Det er socialisternes varemærke.
Man kan kun undre sig over, at nogle mennesker lader sig narre af disse plattenhejmere. Hvis du virkelig er socialist, så rejs dog til Rusland eller Nordkorea og mød nogle rigtige socialister. Lad være med at spilde dit liv på platugler.
På enhedslistens hjemmeside kan man læse at:

»Partiet ikke er for karrieremagere og levebrødspolitikere. Enhedslistens folketingsmedlemmer tjener det samme som gennemsnittet for en metalarbejder i København«.

Go´ daw do. Alle de røde lejesvende stikker gladeligt deres årlige skattefrie omkostningstillæg på 57.228 kr. i lommen. Sammen med folketingslønnen (minus partibidraget på 17.000 kr.) giver det en månedsløn på ca. 47.000 kr. før skat. Det får en metalarbejder ikke. Lur os, om ikke disse frelste socialister har investeret deres skatteyderbetalte løn i dyre ejerlejligheder og store millionvillaer. Siger de nej tak til alle de skatteyderbetalte fester? Siger de nej tak til de fede skatteyderbetalte pensioner? Møder de kl. 08:00 på arbejde hver morgen, som os andre? Gæt selv.
Hvis du vil vide alt om socialister, så læs bogen ANIMAL FARM (Kammerat Napoleon) af George Orwell.


Lejesvendenes pensioner
Stalins røde lejesvende i Danmark praler af at at tjene det samme som en gennemsnitlig metalarbejder i København. Men hvordan med pensionerne? En metalarbejder på 65 år kan se frem til en arbejdsmarkedspension på godt 100.000 kr. samt folkepensionens grundbeløb svarende til ca. 170.000 kr. årligt (pengene er skattepligtige). En lejesvend (folketingspolitiker) hos Enhedslisten kan lade sig pensionere ved 60-årsalderen med sin fede folketingspension på op til 384.000 kr. årligt. Dertil kommer folkepensionens grundbeløb efter 65-årsalderen. I alt omkring 454.000 kr. årligt (pengene er skattepligtige).
Eksempelvis hævede Frank Aaen 314.000 kr. årligt i folketingspension ved pensioneringen i 2016. Med folkepension skulle det kunne give omkring 385.000 kr. årligt for denne lejesvend. Der er altså ingen solidaritet med arbejderklassen hos Enhedslisten i pensionsforhold. Hvad kalder man det?

Rødt hykleriSkattereform 2012
Efter folketingsvalget i september 2011 dannede Socialdemokraterne mindretalsregering med Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Enhedslisten skulle nu være støtteparti med deres 12 mandater. Nu vejrede stalinisterne morgenluft. Deres revolutionære glæde varede kun i ni måneder. Så blev de mødt af den demokratiske virkelighed.
I juni 2012 var tiden kommet til en ny skattereform. Regeringen forhandlede med Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance i Finansministeriet. De forlod hurtigt forhandlingerne. Enhedslisten mente sig nu sikre på at få nogle af deres mærkesager gennemført. I weekenden den 23-24 juni 2012 ville de lægge sidste hånd på deres del af aftalen. Mandag den 25. juni skulle planen offentliggøres i medierne. Så gik det galt.
Fredag den 22. juni mødtes regeringen med Venstre på telefonisk ordre fra bilags-Lars. Han hyggede sig i Rio i Brasilien sammen med Gucci-Helle (A). Efter kun fem timers forhandlinger hos finansministeren blev man enige om en ny reform med skattelettelser til lav- og mellemindkomstgrupperne på bekostning af lidt lavere velfærd. Tosserne i Enhedslisten var lamslåede. Forløbet kom mærkværdigvis helt bag på dem. Den unge naive Johanne stod frem i medierne og skældte ud. Nu var Enhedslisten ikke længere regeringens støtteparti. »De pisser på vælgerne.....« - snerrede hun på direkte TV. Enhedslisten ville have givet skattelettelserne til kontanthjælpsmodtagere, arbejdsløse, fleksjobbere, førtidspensionister mv. Altså flere penge til dem, der nyder livet på sofaen på andres bekostning.
Lørdag den 30. juni 2012 indgik regeringen forlig om førtidspensionister og fleksjobbere med V, K og Liberal Alliance. De sparede 1,9 milliarder kr. skal bruges til forskning og uddannelse for at få dem i arbejde. Desuden skal folk under 40 år som udgangspunkt ikke kunne få førtidspension. Så var folkene i Enhedslisten grædefærdige. »Det er en grotesk situation.....« - udtalte socialordføreren harmdirrende på TV.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Hvornår går det op for stalinisterne, at ingen demokratiske politiske partier vil have noget med dem at gøre? Man kan bruge deres mandater. Resten kan de godt selv beholde.


Enhedslistens forbillede - Josef Stalin
Socialistiske politikere tilbeder Lenin, Karl Marx og massemorderen Stalin. Josef Stalin (1879-1953) var Sovjetunionens diktator i perioden 1920-1953. I dette korte tidsrum myrdede han over 42 millioner sovjetiske statsborgere. Til sammenligning døde der godt 22 millioner mennesker under 2. Verdenskrig. Heraf henrettede nazisterne 6-7 millioner jøder i gaskamrene.
Stalin led af et psykopatisk magtbegær og var hamrende paranoid. Alle var under mistanke for at ville styrte ham fra magten. Han opbyggede derfor et system af udryddelsesslejre i GULAG i Sibirien. Millioner af mennesker blev slagtet og frøs ihjel i dette socialistiske helvede. På et tidspunkt gav han en ordre om, at børn fra 12-årsalderen kunne skydes som fjender af nationen. De frygtede lejre har været i brug som fængsler til systemkritikere helt frem til 1980´erne. I virkeligheden var det socialisterne og ikke nazisterne, der opfandt koncentrationslejrene. Hitler var i virkeligheden meget inspireret af Stalin.

Stalin havde en plan. Han ville lave en uovervindelig »mutant-hær«. En forsker ved navn Ilia Ivanov fik som opgave at parre afrikanske kvinder med hanaber. På denne måde skulle der fremavles en sovjetisk hær, der kunne konsolidere Stalins magt. I byen Suchumi i Georgien har håndværkere fundet og udgravet adskillige abeskeletter. Man mener, at de stammer fra eksperimenterne. Det er ikke løgn.

Det kunne være interessant at vide, om Enhedlistens lejesvende går ind for tvungen sex mellem aber og afrikanske kvinder? Går Enhedslisten ind for udryddelseslejre? Og har de billeder af psykopaten og massemorderen Josef Stalin hængende på kontorerne på Christiansborg?


Mao Zedong kogte børn
Den 26. marts 2006 afholdte den italienske premierminister Silvio Berlusconi en tale i Napoli i anledning af det forestående parlamentsvalg. Han citerede fra »Kommunismens Sorte Bog«: »Tusinder af fanger torteres systematisk, og børn bliver dræbt, kogt og derefter brugt som gødning«. Det kinesiske Udenrigsministerium reagerede herefter med vrede og kaldte beskyldningerne grundløse.
Kommunismens Sorte Bog blev udgivet i 1997. Den er skrevet af seks franske historikere - eksempelvis Stephanie Courtois, som er forskningsleder ved Centre National de la Recherche Scientifique i Paris. Bogen er blevet en international bestseller. Den beskriver, hvorledes det kommunistiske kinesiske styre under Mao Zedong forfulgte, tyranniserede og dræbte kinesiske befolkningsgrupper. Omkring 70 millioner mennesker blev myrdet i kommunismens navn.

I 2010 udkom den nye bog - »Mao´s great famine« - om Mao Zedong´s folkemord (forfatter: Frank Dikötter). Efter at have gransket hidtil hemmelige kinesiske arkiver beskriver han, hvorledes kommunistpartiet i 1958 iværksatte en stor økonomisk plan. Det såkaldte »Store spring fremad«. Den skulle gøre Kina stærk i forhold til de vestlige lande. Herefter startede en systematisk tortur af den kinesiske befolkning. Ca. 30 pct. af alle hjem blev ødelagt. Byggematerialerne blev nedbrudt og brugt som gødning. Bøndernes høst blev konfiskeret. Under en mangeårig hungersnød spiste folk mudder af sult. Millioner af mennesker døde. Folk blev banket, skudt og dræbt på mindste foranledning. Uhyrlighederne fortsatte frem til 1961. Da det gik værst for sig, døde 45 millioner mennesker i løbet af fire år. I dag betegner den kinesiske regering Mao Zedong som »70 pct. god og 30 pct. dårlig«. Alle andre normale mennesker betegner ham som en sindssyg massemorder. Adolf Hitler og nazisterne er i den sammenligning rene spejderdrenge.

Vi spørger. Går Enhedslisten ind for, at man koger små børn og bruger dem som gødning? Vil Enhedslisten bruge folks huse som gødning? Bruger Enhedslisten Mao Zedung´s psykopatiske kommunistiske principper i deres partiprogram?


De Røde Khmerer
Guerillabevægelsen KHMER ROUGE med Pol Pot (broder nr. 1) som leder overtog magten i Cambodja i 1975. I årene forinden havde landet været involveret i Vietnamkrigen. Det nye styre ville indføre en socialistisk bondestat, hvor rismarkerne skulle dyrkes med håndkraft og arbejderne interneres i arbejdslejre.
I 1979 blev Pol Pot afsat efter vietnamesisk invasion. Da havde det socialistiske rædselsregime udsultet og ødelagt landet. I løbet af tre år og otte måneder døde over to millioner mennesker ud af en befolkning på 13 millioner. Nogle døde af sult. De fleste blev myrdet af regimets folk på de såkaldte »killing fields«. Omverdenen opdagede intet.
I Pol Pots arbejdslejre var der hård socialistisk diciplin. Den mindste overtrædelse af reglerne blev straffet med henrettelse. Folk fra den politiske opposition blev indfanget og dræbt. Folk blev stillet op på kanten af store udgravninger. Herefter slog fangevogterne dem ihjel med jernrør og kofangere fra gamle biler. Man ville ikke bruge kostbar ammunition på folk. Hvis nogen bevægede sig i massegraven, blev vogterne sendt derned for at skære halsen over på dem. Hvis de ikke arbejdede hurtigt nok, blev de også henrettet.

Enhedslisten har virkelig nogle besynderlige forbilleder. De skal ud af pamperkontorerne, hvis de vil efterligne og leve op til deres asiatiske socialistiske brødre. Går Enhedslisten ind for, at man slår politiske modstandere ihjel med jernrør og gamle kofangere? Hvad siger røde Johanne?


Fidel Castro
I 1959 måtte den regerende leder Batista i Cuba afgive statsmagten til Fidel Castro (»él commandante«) efter en væbnet blodig revolution. Castro regerede siden landet enevældigt i et fattigt kommunistisk diktatur. Han opbyggede et rædselsregime med en voldelig efterretningstjeneste og et stort statsapparat til overvågning af befolkningen. Alle de socialistiske principper om lighed og solidaritet blev nøje overvåget. Alle telefonsamtaler og senere al internettrafik blev paranoidt aflyttet. Staten ejede alt med kontrol over 95 pct. af landets økonomi. Ingen måtte drive selvstændigt erhverv. Ingen måtte være rigere end andre. I 1962 under Cuba-krisen fik han militær rådgivning af to tidligere soldater fra det nazistiske SS. Desuden forsøgte han at hyre nazistiske teknikere med viden om våbenfremstilling. Den socialistiske revolution endte ud i et totalt økonomisk kaos med en fattig befolkning, tomme varehylder, sindelagskontrol og tilfældige anholdelser og tortur i hemmelige fængsler. Ligesom i alle andre socialistiske diktaturer.
I maj 2006 bragte det amerikanske nyhedsmagasin FORBES en interessant oplysning. Fidel Castro var på det tidspunkt verdens syvende rigeste statsleder med en personlig formue på 5,5 milliarder kr. Den enorme rigdom skulle stamme fra et messecenter i Havana, grossistvirksomheden Cimex og medicinalfirmaet Medicuba. Castro påstod fornærmet, at hans formue var »0«.
I 2010 måtte Castro indrømme, at de socialistiske principper havde spillet fallit. Knap en million jobs i den offentlige sektor blev afskaffet. De første 500.000 stillinger blev nedlagt i marts 2011. I stedet udstedte man 250.000 tilladelser til 120 forskellige typer selvstændigt erhverv. Nu skulle befolkningen opdrages med kapitalisme.
Lørdag den 26. november 2016 døde Castro 90 år gammel. Han efterlod sig 11 børn avlet med to hustruer og fem sidespring. Desuden havde han fornøjet sig med et utal af andre kvinder. Han forlangte sex med en kvinde til frokost og en anden kvinde til middag hver dag året rundt. Mange af disse kvinder blev formentlig kidnappet af efterretningstjenesten og voldtaget af Castro. I bedste fald blev de betalt med de penge, han havde stjålet fra befolkningen. El commandante var en rigtig socialist.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Nu forstår vi, hvad der driver Enhedslistens røde soldater. De vil være milliardærer og have sex ligesom Castro.


Lejesvendene vil score dine penge
Enhedslistens røde krigere mener at »i et socialistisk samfund, er det samfundet, der ejer værdierne«. Det er naturligvis en stærkt underdrevet trussel. Hvis Stalins danske medløbere får politisk magt til at dominere og marchere gennem gaderne med hammer og segl, så vågner vi op til en helt anden uhyggelig virkelighed:

I et socialistisk samfund er det Enhedslistens politikere, der ejer værdierne

Socialisme går kort og godt ud på at score arbejdende menneskers penge. Derved kan Stalins og Lenins lejesvende leve i sus og dus med luksus og rigdom uden at røre en finger. Sådan foregår tingene i alle socialistiske diktaturer. Det er virkelig sært, at nogle stakkels mennesker ikke kan gennemskue socialisternes egoistiske feberfantasier. Det må være en slags medfødt naivitet. Eller en mærkelig ukendt sygdom.


Socialisternes luksusliv
Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti er identiske. Deres urealistiske naive holdninger forhindrer et samarbejde med andre politiske partier. De har aldrig gennemført nogen af deres politiske mærkesager. Det er de godt tilfredse med. De vil helst sidde og hygge sig med kaffe og smøger på kontorerne. Der kan de sidde i bløde arkitekttegnede møbler og dagdrømme og kigge ud på de hårdtarbejdende undersåtter. På computeren går de ind på netbank og holder øje med deres fede skatteyderbetalte lønninger. Ferien på tre måneder afholdes i de dejlige skatteyderbetalte sommerhuse. Ikke nogen dårlig tilværelse for politikere, der praler af at være solidariske med »manden på gulvet«.
Vi har et godt forslag til de socialistiske nasseprinse. Rejs til Rusland. Ingen vil savne jer.


Besøg: liberator.dkFordrukne socialister
Ifølge »Center For Rusmiddelforskning« har Enhedslistens vælgere et højere alkoholforbrug end andre vælgere. Selvfølgelig har de det. Man stemmer kun på de socialistiske røde platugler, hvis man har drukket hjernen væk.


Venstresocialisterne (VS) udslettes
VS blev grundlagt i 1967. Partiprogrammet gik ud på revolution med al magt til socialisterne og dannelse af et marxistisk klasseløst samfund. I 1989 var partiet med til at danne Enhedslisten. I 1998 blev VS reduceret til en snakkeklub under dette parti. I 2013 måtte de erkende nederlaget. De røde lakajer gad ikke længere møde op og diskutere revolution. De havde for travlt med at passe villa, have og bil. Lige som de stygge kapitalister. Derfor blev VS nedlagt. Vi siger tillykke til Danmark.


Hykleri om rotationsprincippet
Hos Enhedslisten må man ikke blive levebrødsspolitiker. Man skal ud at arbejde med hammer og segl og svede blandt andre stolte arbejdere. Lige som i det gamle Sovjetunionen. I partiets vedtægter har man derfor indført et rotationsprincip:

»Enhedslisten har rotationsordning for at ansatte og valgte. Det er for at sikre, at politikerne ikke bliver levebrødspolitikere og for at gøre plads til nye ansigter. Medlemmer af Folketinget kan ikke opstille til urafstemning ved årsmøder efter deres syvende år i Folketinget«

Men hvordan er virkeligheden? Er de røde lakajer også hyklere på dette område? Vil de ud i regn og blæst og knokle for lav løn i ugens fem dage? Vil de feje lort mandag morgen på et svinelandbrug? Naturligvis vil de ikke det. De vil sidde på et lunt kontor på Christiansborg og hæve skatteyderbetalt løn og pension. I 2009 ophævede man rotationsprincippet for Frank Aaen og Per Clausen, så de kunne opstille ved folketingsvalget i 2011. Læs nedenfor.

 • Søren Søndergaard. Medl. af Folketinget 1994-2005. Medl. af Gladsaxe Byråd 2006-07. Medl. af EU-parlamentet 2007-14. I alt 19 år i politik.

 • Frank Aaen. Medl. af Folketinget 1994-2001. Partisekr. 2004-05. Medl. af Folketinget 2005-15. I alt 18 år i politik.

 • Per Clausen. Sekr. i folketingsgruppen 2001-04. Medl. af Folketinget 2005-2015. I alt 13 år i politik.


  Sosserne håner Enhedslisten
  I januar 2014 opfordrede Henrik Sass Larsen (S) i Weekendavisen Enhedslisten til at gå i lære hos Pia Kjærsgaard (DF) for at finde ud af, hvordan man som støtteparti skaffer sig resultater. »De skulle tage en kop kaffe med hende.....« - lød det hånende fra manden.
  Den 1. maj 2013 holdt Sass Larsen hof for ligesindede i Hugo´s Vinkælder i Køge. Her kunne han fortælle, at en »god kommunist, det er en kommunist, der ligger under spærregrænsen......«
  Da Enhedslisten ikke kunne finde ud af at forhandle Finanslov med S-R-SF-regeringen i efteråret 2013, udtalte Sass Larsen, at »man kan ikke have, at en forsamling af mennesker, hvoraf nogle er leninister, nogle er marxister, nogle er trotskister, og nogle er kommunister, skal sidde og køre landet.....«

  Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! De røde tossser i Enhedslisten hånes af deres egne socialistiske brødre. Hvad har de tænkt sig at gøre ved det??
  Hykleri og bizarre kvajesager  2017-årsmøde uden muslimske kandidater
  De røde soldater i Enhedslisten gør sig konstant til talsmænd for minoriteternes rettigheder. Ved enhver given lejlighed udbasunerer de paroler i euforiske svulstige vendinger om antiracisme og afskaffelse af forskelsbehandling. I Danmark skal der være plads til alle uanset hudfarve, nationalitet og religiøse tilhørsforhold. Ikke et øje er tørt. Men hvordan er virkeligheden bag de lukkede røde døre?
  I maj 2017 holdt Enhedslisten årsmøde i Korsgadehallen på Nørrebro i København. I den anledning havde man opstillet 34 folketingskandidater. Men ikke en eneste af disse havde mellemøstlig eller muslimsk oprindelse. Ud af 41 kandidater til 25 pladser i partiets hovedbestyrelse var der kun en enkelt muslim. En enkelt muslimsk kvinde havde allernådigst fået lov til at anrette maden for de 338 deltagere i hallen.
  Samme gamle historie. I den virkelige verden praktiserer Stalins røde soldater aldrig deres talte sprog. Hykleri for fuld udblæsning. Læs i øvrigt: Enhedslistens muslim


  Menneskesmugling skal være lovligt
  p I efteråret 2015 væltede det ind i EU med muslimske bekvemmelighedsflygtninge fra Mellemøsten, Afrika og Afghanistan. Tusindvis vandrede via motorvejene til Danmark og Sverige. Det fik Enhedslistens repræsentant i Aarhus Byråd til at indkvartere to illegale afrikanske flygtninge på privatadressen i september 2015. Det blev naturligvis opdaget. Politiet sigtede hende for ulovligt at have givet dem ophold og bistået med gennemrejse i Danmark. Ifølge anklagemyndigheden i Østjylland burde det give en straf på 30-40 dages fængsel.
  Så kom Enhedslisten hende til undsætning. »Det bør ikke være kriminelt at stille en seng til rådighed for en flygtning.....« - udtalte partiets retsordfører (kilde: Ekstra Bladet). Menneskesmugling skal altså være lovligt ifølge Enhedslisten.


  Enhedslisten imod humor
  I december 2015 kunne levebrødepolitikeren Søren Søndergaard fra Enhedslisten meddele befolkningen, at »i Enhedslisten har vi et princip om at være imod humor.....« (kilde: Information).
  Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Stalins røde lakajer behøver ikke koncentrere sig om humor. Alle er ved at dø af grin over deres forvrøvlede socialistiske sludder. Og de ganske sjove at se på under deres fornærmede fremfærd i medierne. Bliv endelig ved.


  Dialog med Islamisk Stat
  I oktober 2014 foreslog Enhedslistens udenrigsordfører, at man indgik i en »dialog« med IS (Islamisk Stat) i Syrien og Irak. Nu ville han sætte sig i rundkreds og hyggesnakke med folk, der halshugger uskyldige mennesker for sjov. Ugen efter blev han frataget ordførerskabet af folketingsgruppen.
  Hvad med at sende denne storbytosse ned til kamelerne og IS-folkene? Så kunne han vise resten af verden, hvordan man ordner den slags ting. Man kan nøjes med en enkelt-billet. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!


  Knæfald for kongefamilien
  Folketinget åbner efter sommerferien den første tirsdag i oktober. Politikere og gæster møder op efter den dejlige lange skatteyderbetalte ferie. Efter megen snak sætter alle sig til rette. Til sidst ankommer kongefamilien i kongelogen. Så rejser alle undersåtter sig op. Undtagen politikerne fra Enhedslisten. De står uden for salen og venter. Og de kommer først ind, når de kongelige har indtaget deres pladser. De røde stalinister vil nemlig ikke rejse sig op for royalitet.
  I oktober 2014 var en af de gamle stalinister fra Enhedslisten blevet medlem af folketingets præsidium. Ved folketingets åbning tirsdag den 7. oktober 2014 måtte han derfor pænt rejse sig op for Margrethe og prinsgemalen og følge prins Joachim ud fra Christiansborg efterfølgende. Som en artig spejderdreng bøjede han sig i støvet for de royale. De røde vil gøre alt for penge. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!


  Finanslovsforhandlinger 2013
  Op til finanslovsforhandlingerne med S-R-SF-regeringen i november 2013 kom Enhedslisten med 30 nye krav pr. dag. Eksempelvis stillede de et ultimativt lovkrav om to ugentlige bade til pensionister. Nu skulle badning skrives ind i landets lovgivning!! Tirsdag den 26. november 2013 var finansminsiter blå Bjarne (A) blevet træt. Han bad kommunisterne holde en pause. Derefter inviterede han de borgerlige politikere til forhandling. Efter 48 minutter gik de røde i panik. Røde Johanne sendte ham en e-mail med ønske om at returnere til forhandlingsbordet. Den besked gad blå Bjarne ikke besvare. Syv timer senere stod han sammen med V, K og DF med en underskrevet Finanslov for 2014.
  Badning på Finansloven. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!


  Samme løn til alle
  Op til kommunalvalget den 19. november 2013 sprang kæden af for Enhedslisten. En kandidat i Aalborg og Odense krævede lige løn til alle. Uanset uddannelse, ansvar og job. »På langt sigt er det rigtigt. Der kan man godt have total ligeløn.....« - udtalte Frank Aaen (EL) fra Christiansborg. Han kunne dog meddele, at ligeløn først bliver indført efter en revolution (kilde: JP).
  Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Lige løn til alle. Tosserne i Enhedslisten kunne jo gå foran med et godt eksempel ved at halvere deres løn og forære resten til de fattige.

  Tosser  Hykleri med overenskomster 2013
  Enhedslistens røde lakajer forsømmer aldrig at kæmpe pampernes sag. Ved enhver given lejlighed forsvarer de fagbevægelsen og »udnyttelsen« af de kontingentbetalende medlemmer. »Enhedslisten tillægger arbejdet i fagbevægelsen stor værdi. Uden stærke fagforeninger, intet demokrati og intet velfærd« - kunne man i 2013 læse på partiets website. Men hvordan fungerer tingene i praksis?
  Lørdag den 2. november 2013 arrangerede Enhedslisten valgkampsfest på spillestedet KB18 i Kødbyen i København i anledning af det kommende kommunalvalg i november 2013. Men stedet havde på det tidspunkt ingen overenskomst med noget som helst forbund. Røde Johanne ville efterfølgende ikke kommentere sagen. Naturligvis ikke.
  Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!


  Røde Johanne
  Som bekendt er socialistisk politik en stor omgang hykleri. De røde lejesvende kan ikke få deres millionindkomster, pensionsordninger, villaer, ejerlejligheder og biler til at harmonere med kampen for de socialistiske idealer. Derved bliver deres fremfærd på den politiske scene uhyre komisk. Røde Johanne fra Enhedslisten er et lysende eksempel.

  I september 2013 var der Stortingsvalg i Norge. Venstrefløjspartiet »Rødt« stillede op til valget. De forlanger en indkomstskat på 100 pct. af enhver årlig indkomst over 1,5 million kr. Desuden forbud mod porno, borgerløn til alle arbejdsløse og afskaffelse af lektier til alle under uddannelse. De røde tåber kom naturligvis ikke i Stortinget med disse vanvittige forslag. Men »røde Johanne« fra Enhedslisten i København meddelte sin støtte til partiet og dermed dets politiske program. Derved kom hun i medierne for en kort bemærkning.

  I 2014 overtog kapitalfonden »IK Investment Partner« via købet af Meyers Kantiner driften af Snapsetinget på Christiansborg. Folketingets formand Geden (A) godkendte arrangementet. Overskuddet på driften sendes i skattely på Jersey i Den Engelske Kanal. Og så skulle man forvente, at især politikerne fra Enhedslisten ville boykotte Snapsetinget. Evig og altid kritiserer de i skarpe vendinger de stygge kapitalister og deres profitmageri og skatteunddragelse i skattely. Men hvordan er virkeligheden for en rød lejesvend på Christiansborg?
  Ekstra Bladet stillede sig diskret op ved indgangen til Snapsetinget. Og hvem kom gående ud med en tomatmad fra kantinen? Det gjorde røde Johanne fra Enhedslisten. Hun støtter altså kapitalfondens skattely. Hurtigt og nærmest halvløbende skyndte hun sig væk fra stedet. »Der er langt bedre chancer for at gøre en forskel ved at tage sagen op i Præsidiet.....« - stod der efterfølgende i en SMS fra hende til Ekstra Bladet. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Der blev den lille røde hykler taget med trusserne nede om anklerne.

  Røde hykler-Johanne belærer nedladende befolkningen om økonomiske forhold. Uden at have den fjerneste forstand på økonomi. Eksempelvis går hun ind for et meget højere skatteniveau. Og hvorfor nu det? Hun har aldrig selv betalt indkomstskat uden for Christiansborg. Bortset fra nogle småpenge efter få måneder som pædagogmedhjælper. Tidligere tilbragte hun tiden som levebrødsaktivist og levebrødsfagforeningspamper. Og altså senere som levebrødspolitiker hos Enhedslisten. Hun er altid blevet forsørget af skatteyderne. Ved et kommende folketingsvalg i 2019 skal hun ifølge partiets regler forlade Enhedslisten i to år. Så bliver hun naturligvis puttet ind i partiorganisationen til en ny form for forsørgelse. Ikke noget med at passe et almindeligt job med faste mødetider for denne røde soldat.

  I 2016 flyttede hun fra andelslejligheden på 84 kvm. blandt ligesindede arbejdere på Nørrebro til en 233 kvm. murermestervilla i Valby. Den købte hun sammen med kæresten (tidl. rådgiver hos Socialdemokratiet) for 6.415.000 kr. Og hvordan hænger det sammen med den politiske kamp for de fattige og svage uden arbejde? Hvordan hænger det sammen med partiets kamp mod de stygge kapitalister og ønsket om at nationalisere alle deres værdier? Det hænger overhovedet ikke sammen. Det blev straks gennemskuet i medierne. Så kom en rød soldat hende til undsætning. »Hun har været heldig at finde en kæreste med en rigtig god indkomst..... det er trods alt Valby.....« - udtalte Per Clausen. De socialistiske idealer hos Enhedslisten stopper på dørtrinnet til deres millionvillaer. Rødt hykleri anno 2016.

  I øvrigt meldte hun sig ind i DSU (Dansk Socialdemokratisk Ungdom) som 12-årig. Tre år senere meldte hun sig øjeblikkeligt ud som 15-årig efter at have stiftet bekendtskab med DSU-formanden Morten Bødskov til et møde i Odense. Det gav hende forståeligt nok et chok (som hun formentlig aldrig er kommet sig over). Man forstår hvorfor.

  Enhedslisten går ind for skattely og millionvillaer  Sutte bryst i det offentlige rum
  I maj 2013 afgjorde Ligebehandlingsnævnet, at det var lovligt for en caféejer at bortvise en ammende kvinde fra sin egen forretning. I juni 2013 foreslog Enhedslisten derfor, at man ved lov skal give kvinder lov til at amme deres børn alle steder i det offentlige rum. Derved kvajede de sig big time. Og udstillede igen deres uvidenhed om ganske almindelige ting. Det er nemlig allerede lovligt at amme alle steder i det offentlige rum!! Hvis man hiver patterne frem på privat grund, så er der naturligvis en helt anden problemstilling. Her bestemmer ejeren nemlig musikken. Det ville være fuldstændigt sindssygt at lovgive om patter i private cafeer og restauranter.
  Iklædt det fineste puds går man ud med kæresten på en fin og dyr restaurant lørdag aften. Ved nabobordet hiver en kvinde et par store patter frem for at amme en skrigende baby. Suttelyde, mælk, bræk, bøvs og servietter ud over det hele i en halv time. Så røg romantikken. Skal det også være tilladt at amme baby´er i Folketingssalen? Under direkte politiske TV-transmissioner? Og ved royale middage???
  Mon ikke gammelkommunisterne skulle »dyrke« deres pattessjov under private forhold.


  1. maj 2013
  Arbejdernes kampdag onsdag den 1. maj 2013 i Fælledparken i København blev fejret på bedste socialistiske manér. Stik-i-rend-drengene og de villige sprede-ben-piger fra Antifascistisk Aktion og Socialistisk Ungdoms Front (SFU) mødte talstærkt op foran den store scene. Her råbte de i medbragte megafoner, fløjtede og smed med røgbomber og æg. Det forhindrede folk i at høre Frank Jensen (S) og Anette Vilhelmsen (SF) tale. De uddelte tæsk til medlemmer af Dansk Socialdemokratisk Ungdom (DSU) og stjal deres skilte. De skubbede, slog, spyttede og trak handelsminister Pia Olsen Dyhr (SF) i håret. Johanne Schmidt Nielsen fra Enhedslisten fik dog lov til at tale uhindret uden ballade. Efterfølgende samledes man i Enhedslistens telte og diskuterede de store bedrifter.
  De socialistiske voldshandlinger var tilsyneladende aftalt på forhånd med ledelsen hos Enhedslisten. »Jeg er ikke i tvivl om, at Enhedslisten har stået bag - og organiseret - en masse af de her protester rundt omkring, og man har været fuldt ud vidende om, at folk er gået i gang med at organisere det, og at det er hendes (Johanne Schmidt-Nielsens, red.) egne folk, der har gjort det.....« - udtalte Henrik Sass Larsen (S) efterfølgende i TV2 News 1240K den 4. maj 2013.
  Gucci-Helle (S) holdt sig klogeligt væk fra den bajerdrikkende pøbel i Fælledparken. Hun fik sin bekomst i Aarhus. Læs: 1. maj 2013


  Dyresex og incest - okay
  Enhedslistens politikere mener, at købesex skal være ulovligt. Et aftalt seksuelt forhold for penge mellem voksne mennesker skal altså være strafbart ifølge de røde. Men i april 2011 afviste de at gøre dyresex ulovligt. Og i november 2012 gik de ind for at lovliggøre sex mellem søskende og sex mellem forældre og voksne børn!!!
  Kun de røde kan se logikken. Normale mennesker er stået af.


  Voldsforbrydere skal ikke straffes
  Efter folketingsvalget i september 2011 hentede Enhedslisten og SF flere pattebørn ind i Folketinget. Fars og mors dengser uden nogen som helst livserfaring bortset fra pottetræning. Det gik naturligvis galt.
  I oktober 2012 foreslog Enhedslistens 28-årige retsordfører i ramme alvor, at korte ubetingede fængselsdomme for eksempelvis simpel vold skal konverteres til betingede domme med krav om deltagelse i et konfliktråd. Disse råd tilbydes allerede gerningsmand og offer, hvis begge parter tilslutter sig mødet. En idømt fængselsstraf skal dog stadig afsones. Men landets forsvarsadvokater udnytter ordningen til at opnå kortere straffe. Sig undskyld og få en kortere straf. Den unge naive socialist foreslog nu, at et hyggemøde med kaffe og kage skal erstatte en tur i spjældet. Det er ikke løgn.
  Okay. Hvis Enhedslistens retsordfører under en gåtur på Strøget får en knytnæve i ansigtet og dermed to knækkede fortænder, vil hun så acceptere et hyggemøde med psykopaten i stedet for fængsling af denne? Naturligvis ikke. Det er altid hylende morsomt at iagttage politikere blive ramt af deres egne tåbelige ideer ude i virkeligheden.


  Støtte til Antifascistisk Aktion (AFA)
  I december 2011 gav Enhedslisten København penge til Antifascistisk Aktion (AFA) til en demonstration mod nazisme i Stockholm. AFA har som formål at bekæmpe den ekstreme politiske højrefløj med alle midler. Om nødvendigt med »militante og meget håndfaste midler«. AFA blev grundlagt i 1992 i Ungdomshuset på Nørrebro (kilde: BT, okt. 2012).
  Ret utroligt. Et politisk parti repræsenteret i Folketinget og støtteparti til S-R-SF-regeringen yder økonomisk støtte til vold.


  15.000 kr. til alle
  Der grines og rystes på hovedet, når Enhedslistens politikere udgyder deres naive feberfantasier i offentligheden. I 2012 foreslog de forvirrede socialister på et landsmøde, at alle uden arbejde skal have 15.000 kr. om måneden af staten. Studerende, kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse. Det ville årligt koste ca. 35 milliarder kr. Intet problem. Penge er en ubegrænset ressource. Man kan bare hive dem ned fra træerne.
  Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

  De er skøre  Folketingsvalg 2011
  Under valgkampen op til folketingsvalget den 15. september 2011 foreslog en af partiets toppolitikere på TV, at ingen boligejer skal kunne sættes ud af sin bolig. Heller ikke hvis renter og afdrag på boliglånet ikke bliver betalt. I så fald skal staten og dermed skatteyderne betale regningen!!!! Desuden er han imod bekæmpelse af terror. »Vi skal ikke bekæmpe terror med våben, men i stedet forsøge at forstå, hvad der får unge mennesker til at pakke sig ind i sprængstof og bringe det til udløsning......« - udtalte han til journalistens forbløffelse. Det er ik´ løgn. Det er fandeme ikke løgn.
  Partiet gik otte mandater frem ved valget. To af de nye folketingspolitikere har tidligere ytret støtte til terrororganisationerne PFLP og FARC.


  Socialist slog på tæven
  Fredag den 9. september 2011 var der paneldebat i byrådssalen på Helsingør Rådhus. Lokalbefolkningen kunne følge med direkte på lokal-TV. En 76-årig folketingskandidat (og professor i retsvidenskab) for Enhedslisten dappede provokerende rundt og snakkede med sig selv. Han var blandt andet utilfreds med billederne i salen. Hvem er kong Hans - spurgte han. På et tidspunkt kunne man ikke længere være tjent med hans pjat. Venstreborgmesteren bad ham sætte sig ned og klappe i. »Helt ærligt Ole. Der er så mange gode engagerede folk fra Enhedslisten. Hvorfor har I ikke sendt en af dem, hvis du ikke har lyst til at være her......« - udtalte en folketingskandidat fra socialdemokraterne. Så rejste den 76-årige sig fra bordet, og stak ham en flad med ordene »dit store fede svin.....!!«
  Dagen efter var den voldelige professor ikke længere kandidat for Enhedslisten. Og han slap tilsyneladende for en voldsanklage (kilde: Helsingør Dagblad).


  Spildte skatteyderpenge på RUC
  I oktober 2010 blev der afholdt debataften om uddannelsespolitik. Dansk Folkeparti, Konservative, Socialdemokraterne og Enhedslisten var repræsenteret. Enhedslistens folketingsmedlem fortalte om sin igangværende kandidatuddannelse i socialvidenskab på RUC. Hun havde været i gang i to år uden at bestå et eneste fag. Nu havde hun fået besked på at bestå nogle fag eller blive smidt ud fra stedet. Det var hun sur over. Hun skulle nemlig selv finansere uddannelsen, hvis hun startede forfra på et senere tidspunkt.
  Et sådant uddannelsesforløb koster 50.000 - 75.000 kr. pr. år. Den ræverøde lakaj har altså kostet skatteyderne 100.000 - 150.000 kr. til ingen nytte. Det tager man helt roligt hos kommunisterne. Folket betaler (kilde: 180grader.dk).


  Ulovlig støtte til afviste irakere
  Efter politiets rømning af Brorsons Kirke den 13. august 2009 gik nogle af de afviste irakiske asylansøgere under jorden. En »støttekomité for skjulte flygtninge« blev dannet. Den skulle samle penge ind til irakerne. Og det er ulovligt. Ifølge lovgivningen må man ikke medvirke til at skjule afviste asylansøgere.
  Et folketingsmedlem fra Enhedslisten valgte herefter at begå lovbrud. Han donerede 500 kr. til støttekomiteen.
  Socialisterne følger det vante mønster. De foragter demokratiets spilleregler. Mon de ville komme på bedre tanker bag nogle tremmer? Sådan ville man behandle den pågældende politiker i Rusland.


  Enhedslistens muslim
  Den 27. april 2007 opstillede Enhedslisten en 25-årig socialrådgiver og muslim, alias »hættemågen«, som nr. syv på kandidatlisten til folketingsvalget i 2009. Dermed havde hun en god chance for at komme i Folketinget.

 • Hættemågen blev født den 22. november 1981 i De Forenede Arabiske Emirater. I 1986 ankom hun som statsløs palæstinensisk flygtning til Danmark. I 1998 flyttede familien til ghettoen Vollsmose i Odense.

 • Hættemågen var talsmand for de 11 muslimske organisationer, der politimeldte Jyllands-Posten for at trykke tegninger i avisen under Muhammedkrisen i 2005-2006. Dermed demonstrerede hun sin modstand mod ytringsfrihed og den danske Grundlov. Politiet foretog sig naturligvis intet i den anledning.

 • I april 2007 blev hun interviewet af Politiken. Hun benægtede, at hun nogen sinde har forsøgt at opstille som Socialdemokratisk byrådskandidat. »Jeg ville aldrig stille op for dem« - udtalte hun. Dermed løj hun. Før kommunalvalget den 15. november 2005 forsøgte hun at opstille i Odense Byråd for Socialdemokraterne. På et møde i den den lokale partiforening i 2004 fremsatte hun ønske om at stille op for partiet. Til Fyens Stiftstidende udtalte hun, at »jeg kan ikke vente længere«. Men sosserne ville ikke have hende af angst for, at hun ville sammenblande religion og politik. Efterfølgende meldte hun sig ind hos Enhedslisten i Odense. Enhedslistens integrationsordfører forklarede, at hun nok havde »glemt« opstillingsforsøget hos Socialdemokraterne!!!

 • I 2006 optrådte hun som studievært i DR2´s debatprogram »ADAM og ASMAA«. Med et stramt tørklæde om hovedet debatterede hun med inviterede gæster. De mandlige gæster ville hun ikke give hånd. Det strider mod islam. Men i 2004 blev hun ansat som socialrådgiver i Roskilde Kommune. I den anledning gav hun hånd til alle mandlige medlemmer i ansættelsesudvalget samt sin mandlige kollegaer (kilde: Jyllands-Posten).

 • I 2006 deltog hættemågen i et 40 dages islam-kursus på en koranskole i Tarim i Yemen. Kurset skulle give de medvirkende indsigt i islams grundbegreber, styrke deres tro, give dem redskaber til at arbejde med deres indre selv og fungere i et ikke-muslimsk samfund (kilde: Politiken).

 • I forbindelse med urafstemningen hos Enhedslisten i april 2007 udtalte hun, at hun agter at bære sit muslimske tørklæde, hvis hun kommer i Folketinget. Desuden vil hun fortsat ikke give hånd til mænd. Dette medførte en del polemik. Folketingspolitikere fra Dansk Folkeparti sammenlignede tørklædet med et hagekors og anbefalede en psykiater. Læs under: Dansk Folkeparti og pistol-Camre

 • Enhedslistens muslimske kandidat ville tidligere ikke tage klar afstand fra dødsstraf. Desuden ville hun ikke udtrykke klar tolerance over for homoseksualitet og rettigheder for mindretal. Det fik SF´s formand Villy Sleepingvalley til at udtrykke, at hun ikke hører hjemme på den politiske venstrefløj. »Hun er for lang i spyttet, når hun skal udtale sig om politik og religion og grundlæggende ting som seksuelle mindretals rettigheder og retten til dødsstraf« - udtalte han til Dagbladet Information i april 2007.

 • Til Socialistisk Arbejderavis gav hun i juli 2007 udtryk for sin støtte til irakisk væbnet angreb på danske soldater udstationeret i Irak. Dagbladet B.T. interviewede hende herefter søndag den 22. juli 2007. Avisen spurgte: »Hvad er det for en kamp, du vil støtte irakerne i?« Hættemågen svarede: »Jeg støtter den irakiske folkebevægelses kamp imod besættelsesmagten......« Avisen spurgte: »Tager du afstand mod de irakere, der fører en væbnet kamp imod de danske styrker?« Hættemågen svarede: »Jeg er ikke imod en væbnet kamp. Det er en modstandskamp. Og det er helt fair.....«
  De chokerende udtalelser blev bakket op af en repræsentant for Enhedslistens partiledelse i TV-avisen den 23. juli 2007. Det fik Dansk Folkeparti til at foreslå, at man udelukkede Enhedslisten fra fortrolige oplysninger i Udenrigspolitisk Nævn. Og efterfølgende blev hættemågen meldt til politiet for landsforræderi af en Konservativ folketingskandidat.

 • I august 2007 røg Enhedslisten under spærregrænsen med en vælgertilslutning på 1,6 pct. i en meningsmåling foretaget af MEGAFON.

 • Den 14. oktober 2007 afholdt man et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i Enhedslisten. Man diskuterede en plan for et ekstraordinært årsmøde i november 2007. På dette møde skulle man stemme om hættemågens kandidatur til Folketinget. Selve mødet ville komme til at koste partiet ca. 100.000 kr. På hovedbestyrelsesmødet kunne man se et bizart optrin. Enhedslistens næstformand krøb rundt efter hættemågen som en logrende hundehvalp. På intet tidspunkt veg han fra hendes side. Når hun tiltalte ham, rødmede han som en ulydig skoledreng med frække fantasier. Det stod klart for enhver, at han måtte være dybt forelsket i den kvindelige muslim.

 • Ved folketingsvalget den 13. november 2007 fik Enhedslisten kun 2,2 pct. af stemmerne svarende til 4 mandater. Det var en tilbagegang på to mandater i forhold til valget i 2005. Altså tæt på spærregrænsen. Det skyldtes fejlinvesteringen i den indhyllede muslim. Hun blev selvfølgelig ikke valgt ind i det danske folketing.

 • I 2016 arbejdede hættemågen som brobygger mellem Fyens Politi og ghettoen Vollsmose. Under sit arbejde nægtede hun fortsat at give hånd til mænd. Det fik justitsministeren på banen. »Jeg forudsætter derfor, at medarbejdere på ministeriets område udviser den fornødne respekt, f.eks. ved at give hånd i situationer, hvor det forekommer naturligt« - udtalte lille Søren (V) til medierne.

  Enhedslisten opstillede altså en folketingskandidat, der forsvarer angreb og drab på danske soldater. Partiet er imod religiøs dominans og kvindeundertrykkelse. Alligevel opstillede de en person, der symboliserer disse uhyrligheder. Tingene hænger ikke sammen. Vi vil feste i en uge, når dette skøre parti ryger ud af Folketinget.
  Læs i øvrigt mere om den muslimske burka under: Religion


  Ulovlig økonomisk støtte
  Enhedslistens smør-socialister råber og skriger om åbenhed i private virksomheders regnskaber. Alt skal frem i lyset. Folk skal kunne kigge kapitalisterne efter i sømmene. Men hvad gør Enhedslisten selv?
  Januar 2007 afslørede Nyhedsavisen, at Enhedslisten i 2005 fik økonomisk støtte for over 600.000 kr. fra forskellige fagforbund. Pengene var ikke opført i partiregnskabet på lovlig vis. Ifølge dansk lovgivning skal en bidragsyder være opført med navn i regnskabet ved bidrag over 20.000 kr. Og det var disse fagforbund ikke. Loven er lavet for at undgå korruption og bestikkelse.
  Følgende fagforbund var »skjulte« bidragsydere:

 • Fagforbundet 3F: 500.000 kr.
 • Dansk El-forbund: 65.000 kr.
 • 3F i Høje-Taastrup: 45.000 kr.

  Efter afsløringen beklagede partiets toppolitikere sagen. Der var tale om en beklagelig fejl. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!


  Hykleri om lån i andelsboliger
  Enhedslisten er imod låntagning i andelsboliger, fordi det risikerer at presse købspriserne i vejret. Når boligens værdi stiger, kan man låne flere penge. Derved bliver andelsboligmarkedet udsat for spekulation. Andelsboliger skulle gerne kunne købes af folk med almindelige indtægter. Partiet har derfor i flere omgange barslet med lovforslag til afskaffelse af denne form for låntagning. De stygge kapitalister skal holdes væk fra andelsboligerne. Den 1. februar 2005 blev det lovligt for en andelshaver at optage banklån mod pant i andelsboligen. Herefter steg priserne til niveau med ejerlejligheder.
  I september 2011 undersøgte Ekstra Bladet boligforholdene hos Enhedslistens folketingspolitikere. Bor de til leje som de fleste af deres vælgere? Næeeeh, nej. De fører sig frem som kapitalister. Rigtige boligspekulanter. Ud af de 12 politikere ejede syv en andelsbolig. Tre boede i ejerlejlighed el. hus og to boede til leje.
  Pr. september 2011 var syv af de 12 folketingsmedlemmer fra Enhedslisten andelsbolighavere. Og fire af dem havde lån i deres store fede andelslejligheder. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Det kaldes:

  Hykleri


 • Enhedslistens boligordfører (2011) ejer en fireværelses andelslejlighed på 148 kvm. på Østerbro i København. Og gæt engang. Denne hellige socialist har optaget et lån på 500.000 kr. i sin lejlighed. Han handler i direkte modstrid med sine egne og partiets officielle socialistiske holdninger. Er det ikke mærkeligt?

 • Den politiske ordfører (2011) ejer en treværelses andelslejlighed på 75 kvm. på Nørrebro i København. Hun har optaget et lån på 1,25 million kr. i lejligheden. Hun handler altså i direkte modstrid med partiets holdninger. Er det ikke forunderligt?

 • Folketingsgruppens næstformand (2011) ejer en syvværelses andelslejlighed på 214 kvm. på Nørrebro i København. Hun har optaget et lån på en million kr. i lejligheden. Stik imod partiets politik. Er det ikke bare besynderligt?

 • Et nyvalgt folketingsmedlem (sept. 2011) har sammen med to andre optaget et lån på 828.000 kr. i en 142 kvm. stor andelslejlighed på Nørrebro i København.

  Det står naturligvis klart for enhver, at de røde lejesvende er en flok kapitalistiske hyklere. De rager til sig i det skjulte, mens de råber og skriger om solidaritet og fællesskab. Hvorfor stemmer folk på disse platugler?


  Torturbøddel i Enhedslisten?
  I december 1979 invaderede sovjetiske styrker Afghanistan. Russerne ville have det overvejende muslimske bjergrige med godt 21 millioner indbyggere. Men i 1987 måtte de trække sig ud igen med store tab. De russiske vodkadrikkende soldater evnede ikke at vinde angrebskrigen.
  I 1980 rejste den nuværende (2007) næstformand for Enhedslisten til Afghanistan for at besøge sine russiske kommunistiske åndsfæller. I den anledning var han involveret i et interview med en fængslet egyptisk krigsfange. Materialet skulle bruges til en artikel i det kommunistiske »Røde Blade«, 15. april 1980.
  Med baggrund i næstformandens senere skriverier om Afghanistan opstod der mistanke om, at han havde overværet eller været medvirkende til tortur af krigsfanger. Dette har han benægtet. Men flere borgerlige politikere har ham stadig under mistanke:

  I en folketingsdebat om filmen »Den Hemmelige Krig« i starten af 2007 udtalte statsministeren (V):
  »Det er måske der, at hr. F. Å. har erhvervet sig de erfaringer, at alt skal forbindes med tortur og mishandling, fordi det havde hr. F. Å. jo lejlighed til at studere på nærmeste hold under det tidligere kommunistiske regime i Afghanistan«.

  Pinden fra Venstre udtalte i december 2006:
  »Den tidligere chefredaktør for Land og Folk, hr. F. Å., var i Afghanistan. Han legitimerede angrebet på Afghanistan og overværede tortur«.

  En politiker (præst) fra Dansk Folkeparti udtalte til Nyhedsavisen:
  »at det er politikernes opgave at gøre opmærksom på, at denne fromme mand i virkeligheden har en fortid, hvor han selv har deltaget i tortur i Afghanistan«.

  Og vi spørger. Går Enhedslisten ind for tortur?


  Den socialistiske kapitalist
  Enhedslistens finanspolitiske ordfører blev valgt ind i Folketinget for Enhedslisten som 24-årig i 2001. Ni år tidligere førte hun sig frem som »autonom« i Folketinget ved at kaste dværghøns ned i salen i utilfredshed over regeringens uddannelsespolitik. Efter syv år med den høje skatterbetalte løn slog hun sig på boligspekulation. I 2005 solgte hun sin andel i et hus i Brønshøj og scorede herved 150.000 kr. I begyndelsen af 2006 solgte hun en treværelses ejerlejlighed på 99 kvm. på Nørrebro i København. Derved scorede hun en gevinst på ca. 1,4 million kr. Den samlede skattefrie gevinst ved boligsalgene udgjorde således ca. 1,6 million kr. Stalins røde lakaj brugte efterfølgende en del af formuen på indkøb af en fireværelses ejerlejlighed på 79 kvm. på Nørrebro til ca. 2,1 million kr. I 2014 satte hun et hus til salg i Vanløse for 5,1 million kr. i forbindelse med en skilsmisse (kilde: Ekstra Bladet).

  I 2003 lukkede hun to mænd fra »Global Action« ind på Christiansborg. De overhældte efterfølgende statsminister Fjogh (V) og udenrigsminister kloge-Åge (K) med rød maling. Efterfølgende nægtede hun at tage afstand fra maling-terrorismen. »Det var sjovt. Det kunne lige så godt have været mig selv« - udtalte hun. Læs: Rød maling

  I oktober 2005 tog den socialistiske kapitalist orlov fra Folketinget pga. »stress«. Sygdommen afholdt hende dog ikke fra at deltage i en kostbar TV-serie om syv »kendte« kvinders skatteyderbetalte luksusferie på hesteryg på Island. I en hel måned så vi dem lalle rundt og bruge vores penge.

  I august 2006 vendte hun tilbage til Folketinget. Hun udtalte til Ekstra Bladet: »Nu er jeg klar til at give de andre partier et helvedes hyr igen«. Men allerede i begyndelsen af marts 2007 bekendtgjorde den 30-årige politiker, at hun ikke ville genopstille ved det planlagte folketingsvalg i 2009. Efter valget den 13. november 2007 røg hun ud af Folketinget. Og i april 2008 meldte hun sig ud af Enhedslisten i vrede over, at ledelsen ikke bakkede den muslimske »hættemåge« op under den store mediebevågenhed op til folketingsvalget. Folketingsarbejdet blev erstattet med et job i FOA.

  Allerede i december 2008 (og 10 kg. tungere) meldte hun sig ind hos Socialdemokraterne. Det var der ganske specifikke årsager til. Enhedslisten ligger nemlig vedvarende i nærheden af spærregrænsen på 2 pct. Dermed er der risiko for at miste den skatteyderbetalte hyre på over 600.000 kr. årligt fra Folketinget.
  Sosserne var ikke glade for det nye medlem. Og de værste anelser blev hurtigt bekræftet. Stalins røde soldat startede nemlig ud med at tilsvine Gucci-Helle. I øvrigt er hun nær veninde med sossernes rekylkæft (skrigeskinken). De prøvede begge forgæves at få en bachelorgrad i samfundsfag fra Ålborg Universitet. Men evnerne rakte ikke.

  I 2015 kvajede hun sig big time. Alle gik og ventede på datoen for folketingsvalget. Socialdemokraterne og Radikale Venstre lå langt bagud i meningsmålingerne. I april 2015 afslørede Ekstra Bladet, at hun i egenskab af formand for Folketingets Beskæftigelsesudvalg i al hemmelighed havde indsendt et 14 siders langt reformforslag til Dagpengekommissionen. Nu skulle hele dagpengesystemet privatiseres og staten derved spare tilskuddet. Alle lønmodtagere skulle tvinges ind i et medlemsskab af en arbejdsløshedskasse. Kontingentet skulle trækkes i lønnen af arbejdsgiverne. Stalin kunne ikke have lavet et bedre forslag. Hva´ba´??
  Ifølge Socialdemokraternes gruppeformand var hun »gået helt uden om partitoppen« med sit forslag. Og nu blev hun beskyldt for »partiskadelig virksomhed« af anonyme sossere. Det måtte jo komme. Man kan tage en rød lakaj ud af Stalin. Men man kan kan ikke tage Stalin ud af en ræverød lakaj.

  De røde lakajer er blevet kapitalister. De raaaaaaager til sig, det bedste de har lært. Fra talerstolen præker de lighed og solidaritet med de fattige. De bruger enhver lejlighed til at tilsvine kapitalistiske principper. I virkeligheden er de meget værre end de værste kapitalister. Hvorfor stemmer folk på disse ynkelige hyklere?


  Boligspekulant og kapitalist!  Skoleborgmesteren i København
  I 1988 fik Venstresocialisterne en repræsentant i Københavns Borgerrepræsentation. Han blev efterfølgende lokalpolitiker for Enhedslisten og skoleborgmester i 1998. Dette job bestred han frem til kommunalvalget den 15. november 2005. Hans embedsperiode blev en ren opvisning i socialistisk hykleri og inkompetance. Han er et skoleeksempel på, hvor galt det kan gå, når man giver en kommunist et betroet job. I 1994 fik han Københavns Kommunal-Assistentforenings pris for forståelse af Københavns Kommunes økonomi. Det blåstemplede vanviddet. Læs nedenfor:

 • Den 18. januar 2005 kunne man læse i Ekstra Bladet, at den højtlønnede borgmester havde ansat og oprettet nye stillinger til sine egne børn. Hans søn og datter fik et job i hans egen forvaltning. Den 30. marts 2005 fik borgmesteren så en »næse«. Revisionsdirektoratet afgjorde, at han var inhabil i forhold til ansættelserne. Det betyder, at han handlede i strid med loven. Enhedslistens egne politikere kaldte det magtmisbrug. Derefter skete der ikke mere i sagen.

 • Borgmesteren lod tingene sejle i kommunens skoler. Eksempelvis mistede skoleforvaltningen styringen med integrationskvotienterne. I mange skoler opstod veritable indvandrerklasser med op til 90 pct. fremmedsprogede elever. Og hvad gjorde den ansvarlige skoleborgmester selv? Han brugte en del af sin fede borgmesterhyre på at lade sine egne børn gå i privatskole!!! Det er ikke løgn.

 • I marts 2005 skrev Ekstra Bladet, at hver 10 skoletime i Københavns Kommune bliver enten aflyst eller besat med en ufaglært vikar. I det øvrige land aflyses kun halvt så mange skoletimer. Skoleborgmesteren forklarede, at det skyldtes efteruddannelse.
  Vi har en anden forklaring. 40 pct. af lærernes tid går med unødvendig forberedelse og mystiske møder. Resten af tiden går med pjækkeri. Med borgmesterens velsignelse.

 • Den 1. april 2005 mødte borgmesteren op til skatteyderbetalt fest på Det Kgl. Teater i anledning af H. C. Andersens fødselsdag. Han hyggede sig i varmen med de kongelige og alle »de fine«. Med nypudsede hornbriller og pingvintøj stod han og drak champagne på de bonede gulve. Borgmesterens vælgere stod udenfor teatret og frøs i kulden. En ægte socialist ville naturligvis have foræret billetten til en af de forfrosne tilskuere.

 • I november 2005 under valgkampen til overborgmesterposten i København kom det frem, at skoleborgmesteren i perioden 2002-2005 forærede skatteyderbetalte gaver til venner og bekendte for 11.130 kr. (læs: Kommuner).

 • Ved kommunalvalget den 15. november 2005 mistede omtalte skoleborgmester omsider sin post med kun 546 personlige stemmer. Han blev erstattet af en børne- og ungeborgmester fra Socialistisk Folkeparti. Og han fik sig et chok. Kontorerne var en veritabel svinesti. Gulvtæpper og vægge var plettede med fedtede mørke plamager. Og der lugtede fælt af gammelt fims. Lokalerne måtte istandsættes for 3,4 millioner kr.
  Forvaltningens økonomi var et mareridt af overforbrug og mystiske underskud. I perioden 2004-2006 var 500 millioner kr. blevet brugt uden bevilling. Altså en veritabel økonomisk skandale. Alene i 2007 skulle man derfor spare ca. 108 millioner kr. i forvaltningens budget. Man bebudede primært fyring af 200 skolelærere. Men på et ekstraordinært budgetmøde den 4. februar 2007 fandt man de fleste af pengene ved at udskyde projekter og planlægge udlejning af tomme ældreboliger. Resten af pengene fandt man i årets budget.

  Tjah. Det bliver bare ved og ved. Enhver kan se, at man ikke kan ansætte en kommunist i et lederjob. Det går riv rav ruskende galt. Eks-borgmesteren blev efterfølgende formand for Enhedslistens gruppe på Københavns Rådhus. Det varede ikke længe. I januar 2007 forlod han rådhuset af »arbejdsmæssige årsager«. Fremover skal han undervise på Køge Gymnasium.
  I øvrigt minder vi om, at en borgmesterpost på Københavns Rådhus giver 700.000-800.000 kr. om året samt en fed pension. Enhedslistens skoleborgmester må således have tjent omkring 6,4 millioner kr. Han griner hele vejen til banken. Skatteyderne betalte festen.


  Socialistisk Ungdoms Fælles Front - SUF
  Enhedslistens ungdomsorganisation SUF fik i 2007 godt 1,2 million kr. i støtte fra tipsmidlerne (se: Tyveri). Organisationen blev dannet i 2001 ved sammenslutning af Enhedslistens ungdomsnetværk, REBEL og Revolutionære Unge Socialister. I 2007 var der registreret ca. 1.000 medlemmer. Ifølge Ekstra Bladet den 24. marts 2008 blev organisationens kasserer politianmeldt på mistanke om at have stjålet 136.000 kr. fra kassen i perioden juli-oktober 2007. Han skulle have overført en del af pengene til sin egen konto og have forfalsket to bestyrelsesmedlemmers underskrift. Desuden skulle han have stukket store kontante beløb i lommen ved forskellige arrangementer. SUF skulle ifølge avisen have bekræftet oplysningerne.
  Ja, ja. De gode smørsocialister. De har fået smag for penge og luksus. Tag fra skatteyderne og giv til socialisterne.


  Årsmøde 2008
  I bededagsferien april 2008 afholdt Enhedslisten årsmøde I Korsgadehallen på Nørrebro i København. Et af de vigtigste forslag kom til afstemning om søndagen. Hidtil havde medlemmer med en årsindkomst under 100.000 kr. betalt 200 kr. om året i kontingent. Nu foreslog hovedbestyrelsen, at man forhøjede årskontingentet for disse lavtlønnede medlemmer til 240 kr. svarende til 65.000 kr. mere i partikassen. Man ville altså tage fra de fattige og give til de rige. I stedet vedtog forsalingen et ændringsforslag, således at kontingentet for alle stiger med 20 pct. Det skulle give 487.000 kr. mere i partikassen.
  De økologiske THY-pilsnere kostede i øvrigt 12 kr. stykket. Det bragte de samlede udgifter for mødet op på ca. 250.000 kr. Skål.


  Sommermøde 2010
  Ved Enhedslistens sommermøde i august 2010 skulle de rige svin føle smerten. Man ville annullere VK-regeringens skattelettelser ved indtægter over en halv million kr. årligt (det ville ramme Enhedslistens folketingsmedlemmer). Den ophentede olie fra Nordsøen skulle beskattes yderligere. Aktieindtægter skulle belægges med ekstra skat. Og de multinationale selskaber skulle beskattes. Det skulle kunne give 30-40 milliarder kr. ekstra i statskassen.
  Finansordføreren var tydeligvis stolt under fremlæggelsen af de store revolutionerende ideer ved pressemødet. Tyk og rød i hovedet stammede han sig gennem angrebet på de stygge kapitalister. Eller også havde han drukket for meget!!
  Den pave-stive fuckfinger  Keld-fuckfinger
  Ved folketingsvalget i 2001 overtog VK-regeringen regeringsmagten fra Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. Da valgresultatet forelå, blev nogle af politikerne fra Enhedslisten interviewet på TV. En af dem - alias smukke Keld - var tydeligt beruset. Stiv som en pave. Faktisk stang hamrende patte stiv. I frustration over at have tabt valget gav han seerne sin lille fede »socialist-fuckfinger«.
  Enhedslisten har et rotationsprincip nedksrevet i vedtægterne. Ifølge dette kan en af deres politikere ikke være medlem af Folketinget i mere end syv år. Efter syv år i tinget kan de altså ikke genopstille til et folketingsvalg. I 1999 stod partiet i meningsmålingerne til at miste fire ud af fem mandater ved det kommende valg i 2001. De risikerede på røv og albuer at ryge ud fra den dejlige skatteyderbetalte luksustilværelse på Christiansborg. Nu var fanden løs. Man afskaffede derfor rotationsprincippet midlertidigt. Derved kunne Keld-fuckfinger, Søren Søndergaard og Frank Aaen fortsætte som folketingskandidater. Fuckfingeren fik herved fire år mere i Folketinget. Men i 2013 nægtede han at lempe rotationsprincippet for Johanne Schmidt-Nielsen. Hun ville miste sit kandidatur ved det kommende valg i 2015.
  Vi kender ikke nævnte politiker eller hans omgangskreds. Vi ved bare, at mellemrummet mellem hans fortænder er så stort, at man kan parkere en LADA mellem dem. Mellemrummet er formentlig opstået ved at spise bussemænd. På Christiansborg gik han under øgenavnet »spørge-jørgen« på grund af hans talrige bizarre spørgsmål i Folketinget. I mange år sad han og pillede næse på sit skatteyderbetalte pamperkontor. I 2001 kårede Ekstra Bladets læsere ham til årets nytårstorsk. Det var synd for torsken.
  Fuckfingeren beviser socialisternes sande mentalitet. De foragter demokrati. De er imod folkeafstemninger og folkestyre. De ønsker at indføre et kommunistisk diktatur, hvor de selv skal være herremænd, og vi andre skal være slaver. Føj for h........!
  Det eneste positive man kan sige om Enhedslisten  Disse skatteyderbetalte magelige luksuskommunister ønsker at afskaffe Kongehuset og er modstandere af svindelforetagendet - EU. Desuden forsvarer de ihærdigt den socialistiske ytringsfrihed på hjemmesiden: ytringsfrihed.nu  Tilbage til top