www.politikerlede.com
Start
Velkommen
Politikernes privilegier
Tyveri
Korruption
Fuprejser
Skattevanvid
Skattefrihed

Grundloven
Ytringsfrihed
Politi og domstole
Forsvaret
Janteloven
Menneskerettighederne

Folketingsvalg
Kommuner og regioner
Danske regeringer
Folketinget
Non governmental org.
Fagbevægelsen
Kongehuset
Religion
Debat

A. Socialdemokraterne
B. Det Radikale Venstre
C. Konservative Folkeparti
D. Centrumdemokraterne
F. Socialistisk Folkeparti
I. Liberal Alliance
K. Kristendemokraterne
M. Minoritetspartiet
O. Dansk Folkeparti
V. Venstre
Z. Fremskridtspartiet
Ø. Enhedslisten
Å. Alternativet

Europæiske Union
Amerikanske præsidenter

Spar penge
Konkurrenceloven
Polsk arbejdskraft

Kontakt
politikerlede.com

Forsvaret (©)

(Sitemap)

Forsvaret
Det militære system er det dummeste sted, man kan opholde sig. Det ved enhver, der har prøvet det på egen krop. Det hierakisk tunge system tiltrækker mennesker fra den lavere ende af intelligensskalaen. Her kan man nemlig komme højt på strå uden kvalifikationer. Folk bliver forfremmet på grundlag af kammerateri og anciennitet i stedet for kompetancer. Herved opstår et bizart uniformeret univers af dumme mennesker, som har statsgaranteret ret til at kvaje sig på skatteydernes regning. Ulogiske og noget nær vanvittige beslutninger føres ud i livet med den største selvfølgelighed. Ingen sætter spørgsmålstegn. Cheferne har altid ret. Hvis man påstår det modsatte, så bliver man aldrig forfremmet. På denne måde smider man hvert år milliarder af kroner ud af vinduet. Og det er man nødt til at skjule for skatteyderne og forsvarsministeren. Derfor er al ting hemmeligt hos Forsvaret.


Viljen til at forsvare Danmark
Fredag den 4. maj 1945 kl. 20:30 oplæste en journalist fra London BBC »frihedsbudskabet«:

»I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig. Her er London. Vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig«

Nazisternes kapitulation var ikke Danmarks fortjeneste. Store dele af befolkningen og myndighederne var på besættelsesmagtens side. Officielt gjorde Danmark ingen som helst modstand. Modstandsfolkene og kommunisterne leverede det eneste forsvar for landet. Danmark blev derfor ikke betragtet som allieret i kampen mod nazi-Tyskland. Af samme grund er de fleste af arkiverne fra krigens tid stadig hemmelige for at beskytte nulevende nazister, medløbere, værnemagere og gullaschbaroner. Efter krigen udtalte Bernard Law Montgomery sig om det danske forsvar:

En flok militærorkestre og drengespejdere


Lille Danmark ønsker ikke at forsvare sig selv i en krigssituation. Blandt andet derfor blev vi medlem af NATO efter 2. Verdenskrig for at få andre landes soldater til at sætte livet på spil på vores vegne. Betingelsen for medlemsskabet er forsvarsudgifter på to pct. af det enkelte lands BNP. Og ingen gang dette beskedne krav opfylder Danmark. I 2015 var USA, Storbritanien, Polen, Estland og Grækenland ene om at opfylde denne beskedne betingelse. Læs: De snyltende NATO-lande


Forsvaret - en lukket stat i staten
De uniformerede generaler (dem med det mærkelige dingel-dangel på tøjet) holder en lukket skatteyderbetalt fest. De føler sig som betydningsfulde medlemmer i et hemmeligt militært broderskab. De bedriver deres egen forsvarspolitik og konstruerer deres egne regler. Helt uafhængigt af den til enhver tid siddende forsvarsminister. Han er i deres øjne bare en irriterende civil kransekagefigur. Ministerens opgave er at skaffe penge til forsvaret på finansloven. Herefter skal han bare blande sig uden om de militære beslutninger. På denne måde lever forsvarsledelsen stille og fedt med dejlige privilegier i deres egen »stat i staten«. Forsvarschefen med ansvar for ca. 14.000 medarbejdere fik i 2017 ca. 1,7 million kr. inkl. pension i årsløn. Kvajesager nedenfor.

 • I februar 2007 drog en militærjurist med på en dansk militær mission i Afghanistan. Gentagne gange observerede han, at sanitetspersonalet forlod Camp Bastion uden et ID-kort. Det er i direkte strid med reglerne. Han satte sig derfor ned og forberedte en rapport til Hærens Operative Kommando (HOK) i Danmark. Straks blev han kaldt over til en rasende oberstløjtnant. Her fik han besked på at ophøre med skriveriet. Det kunne jo bringe forsvarsministeren i fedtefadet. Men han gennemførte rapporteringen.
  Flere gange oplevede juristen hans militære chefers utilfredshed over hans hjemrapporteringer. Flere gange rapporterede han forgæves om brud på reglerne. Eksempelvis blev sanitetspersonel i strid med reglerne sat til at bevogte køretøjer. Et sanitetskøretøj blev i strid med Genéve-konventionen brugt til at frigøre en kampvogn. HOK, Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet blev fejlinformeret om en overdragelse af en rapport til det britiske forsvar. Juristens rapporter om sagerne blev syltet.
  I krig gælder ingen regler, og uden for Danmarks grænser gælder dansk lovgivning ikke. Sådan er mentaliteten blandt det militære personel. »Cheferne virker mere interesserede i at følge militære reglementer om, hvordan man skal gå klædt, og hvordan man hilser på overordnede. Det bliver håndhævet meget strammere end konventioner og krigens regler..... Presseofficererne gør alt for at tilbageholde oplysninger og få Forsvaret til at fremstå mest glorværdigt.....« - udtalte han til Ekstra Bladet i november 2012.

 • Den 25. november 2004 oværede og filmede danske soldater fysiske overgreb mod tilfangetagne civile irakere i Irak under den såkaldte »Operation Green Desert«. Uden at gribe ind. Det strider mod reglerne. Derfor nægtede forsvaret i otte år at kende noget som helst til sagen. En efterretningsofficer offentliggjorde herefter en video fra episoden. Så måtte skrivebordskrigerne krybe til korset. Forinden havde andre soldater sendt dødstrusler til ham. En militær chef havde kaldt ham » en forræder og et svin« for at have brudt et uskrevet kodeks om at tie!!! Læs: Operation Green Desert

 • Efter folketingsvalget i september 2011 blev Nick Hækkerup (A) forsvarsminister. Han fik som bunden opgave at spare tre milliarder kr. på forsvarsbudgettet, nedlægge kaserner og sammenlægge Forsvarskommandoen med Forsvarsministeriet. Uhyggelige perspektiver for skrivebordsgeneralerne. Nu blev der pillet ved de skatteyderbetalte privilegier og alle de hemmelige ritualer. Derfor gav de militære chefer sig til at modarbejde ministeren.
  »Der er nogle oberst Hachel-typer, som kører deres egne politiske dagsordener. De er meget besværlige, meget snævertsynede og er efter min bedste overbevisning bestemt ikke nogen gevinst for det danske forsvar..... Beslutninger blev underløbet, miskrediteret og sat i dårligt lys, og oplysninger blev lækket til pressen. Det kunne de så gøre og sige: Ha, ha, der fik vi ram på forsvarsministeren..... Det er ikke, fordi alle på generalniveau er tåber - spredningen er meget stor.....« - udtalte han i Berlingske den 29. september 2013 efter at være blevet degraderet til europa- og handelsminister i august 2013. Endelig en politiker med mod til at sige sin mening.

  Det militære system kan kun fungere med folk med minimal uddannelse. Veluddannede mennesker gennemskuer nemlig straks det primitive hieraki og den falske mentalitet. Den går i al sin enkelhed ud på at rage til sig og få de mange til at underkaste sig de få. På den måde kan man få folk til at lade sig dræbe, mens cheferne sidder trygt og godt bag skrivebordene - og nyder privilegierne.
  Læs mere: Operation Green Desert 2004


  Kvajesager for milliarder
  Det danske forsvar med 23.000 ansatte koster skatteyderne 21 milliarder kr. årligt i faste udgifter. Disse penge bevilges hvert år i Finansloven. Men dertil kommer udgifterne til nyanskaffelse af militært isenkram og forskellig vedligeholdelse. Og så ryger kæden af. De militære åndsfyrster sidder nemlig selv og skruer tingene sammen ved køkkenbordet. Uden at involvere professionelle folk. Og uden altid at involvere forsvarsministeriet. Den til enhver tid siddende forsvarsminister har intet at skulle have sagt. Vedkommende bliver betragtet som en dum »civilist«. Så går det riv rav ruskende galt. Det siger sig selv. Nogle få eksempler:

 • I 2012 indkøbte Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse 16.000 brysteholdere for 1,6 millioner kr. Desuden købte man underbukser for 40.000 kr. og paradeskjorter for 100.000 kr. I april 2015 gav det kritik fra Rigsrevisionen.

 • I 2001 indkøbte Forsvaret 12 MLAS-raketkastere for 1 milliard kr. Tre år senere skrottede man udstyret af uforklarlige grunde. Man indkøber stadig ammunition til de ikke eksisterende raketkastere. Det er man forpligtet til ifølge kontrakten!!!

 • I 2001 indkøbte man 14 Merlin EH101-helikoptere for ialt tre milliarder kr. De blev leveret i 2006. I 2008 måtte man erkende, at flyene var stort set ubrugelige. Den socialdemokratiske forsvarsminister lovede i januar 2013, at flyene ville komme i brug i 2014.

 • På et tidspunkt indkøbte man et amerikansk radarsystem - OCEAN EYE - til efterforskning af oliespild i danske farvande. Systemet virkede ikke. Man havde dermed smidt 130 millioner kr. ud af vinduet.

 • De dyrt indkøbte Canadiske Challenger-fly kan ikke flyve i dårligt vejr eller over lange afstande. Dermed levede flyet ikke op til forventningerne. Man var blevet snydt. Derved opstod et økonomisk tab på ca. 50 millioner kr.

 • Et softwareprogram ved navn DACCIS (Danish Army Command Control and Information System) blev indkøbt med det formål at hjælpe danske soldater i kamp på slagmarken. Efter 12 års brug og udvikling måtte man erkende, at systemet kun kan bruges i øvelsessituationer. Man krævede derfor 143 millioner kr. tilbage fra leverandøren - det svenske SAAB. Men de afviste kravet.
  I starten af 2008 skrottede man systemet. Dermed var knap 400 millioner kr. gået tabt. I stedet købte man et GPS-baseret system ved navn »Battle Management System«. Det bruges af flere andre NATO-lande.

 • På et tidspunkt blev der indkøbt et såkaldt DEHAWK jord-til-luft-missilsystem for 800 millioner kr. Systemet er i dag nedlagt.

 • 12 panserværnshelikoptere blev moderniseret for 200 millioner kr. De er i dag skrottet.

 • I 2009 opstillede man 11 skibsmotorer på et værksted på Flådestation Korsør. Opgaven med vedligeholdelse var for stor til forsvarets egne folk. Materieltjenesten gav opgaven på omkring 100 millioner kr. til det private firma Technoscan i Glostrup. Uden først at sende ordren i udbud for at forsøge at finde en billigere pris. Det var et brud på elementær lovgivning om udlicitering. Efterfølgende måtte forsvaret erkende ulovlighederne.

 • I 2007 aftalte man at flytte Forsvarskommandoen fra Vedbæk i Nordsjælland til Holmen i København. Det kostede 235 millioner kr. Efterfølgende aftalte man at flytte kommandoen til Ballerup. Det kostede 100 millioner kr. I alt 335 millioner kr. Læs: Danmarkhistoriens dyreste flytning

 • Gennem 10 år indkøbte man 14 Standard-Flex-skibe til Søværnet. Efterfølgende viste det sig, at man havde forkøbt sig. Et skib blev brugt til reservedele. Fire andre skibe blev solgt til Litauen for 25 millioner kr. pr. stk. svarende til 5 pct. af indkøbsprisen. Herved tabte man over 1,7 milliard kr.

 • I 2002 indkøbte man 10 spionfly i samlesæt af den franske virksomhed SAGEM. Flyene kom aldrig på vingerne. I 2005 opgav man det såkaldte Tårnfalke-projekt. Derved gik 436 millioner kr. tabt.

 • Gennem en længere årrække planlagde Forsvaret og skiftende politikere indkøb af 48 nye jagerfly til Flyvevåbnet til erstatning for de gamle F16-fly. Man lagde sig ikke fast på nogen bestemt producent. Alligevel indskød man af uforklarlige årsager omkring 3 milliarder kr. i det amerikanske F-35 Joint-Fight-Striker-projekt (JSF). Formentlig man allerede og i strid med alle udbudsregler havde bestemt sig for at købe dette fly. De amerikanske fly fra Lockhead Martin ville ifølge Forsvarsministeriet koste 626 millioner kr. pr. stk. Men ifølge hollandske beregninger ville prisen blive 1,1 milliard kr. stykket. I 2009 købte Australien således 14 fly til 14,7 milliarder kr.
  I 2015 blev amerikanerne afsløret i at nægte danske piloter adgang til at prøveflyve F-35-flyene. Og det var helt i orden med Forsvaret. Alligevel besluttede et flertal i Folketinget med forsvarsminister Peter Christensen (V) i spidsen i juni 2016 at skrive kontrakt med amerikanerne om indkøb af 27 F-35 Joint-Fight-Striker i perioden 2021-2026. En udgift på indkøb på 20 milliarder kr. Hertil kommer driftsudgifter på omkring 36 milliarder kr. De samlede udgifter løber dermed op i mindst 59 milliarder kr. (inkl. projektudgifter). Det danske lobbyistfirma Lead Agency hjalp Lockhead Martin med at påvirke politikerne til at vælge netop F35-flyet. Allerede i september 2016 måtte producenten beordre flyene på jorden i flere lande på grund af løse ledninger i vingerne. Og i november 2016 måtte forsvarsministeren bede om en ekstrabevilling på 100 millioner kr. til indkøb af reservedele allerede før den egentlige produktion af flyene. Fabrikken havde nemlig udmeldt, at flyene allerede var uddaterede. Man ville derfor ophøre med at producere reservedele!!!! Desuden anlagde det amerikanske Boeing nu et sagsanlæg mod den danske stat på mistanke om falske beregninger som grundlag for at vælge Lockhead Martin. Den ansvarlige forsvarsminister, forsvarschefen P. Bartram og direktøren for projektet L. Lindsby var da flygtet væk til andre stillinger i det offentlige. I december 2016 påbegyndte Rigsrevisionen en indledende undersøgelse af sagsforløbet. »Udgifterne til JSF er løbet løbsk.....« - skrev Donald Trump på Twitter, efter at USA havde købt 2.000 F35-fly.
  Af de 27 nye fly skal fem udstationeres i USA til uddannelse af danske piloter. Tre fly skal reserveres til afvisningsberedskab til med kort varsel at afvise andre landes fly i dansk luftrum. Syv fly skal reserveres til forskellige internationale missioner. Fem fly vil skulle stå på jorden til reparation og vedligehold. Dermed er der syv fly tilbage til Danmarks forsvar. Og hvert fly kan påregnes at kunne flyve 250 timer årligt svarende til knap 21 timer om måneden. Man får altså næsten ingen ting for 36 milliarder kr. I øvrigt larmer F-35 meget mere end de gamle F-16-fly på grund af en større motor. I Norge måtte man nedlukke en mindre by ved en militær lufthavn på grund af larm fra flyene. Heldigvis skal flyene stationeres i Jylland.
  I USA og Norge holdt Rigsrevisionerne et skarpt øje med udgifterne til indkøbet af flyene. Men det gad man ikke i Danmark, på trods af at NATO advarede om økonomien i indkøbsprocessen. Og i 2016 var de amerikanske myndigheder bekymrede over, at flyene allerede var forældede i forhold til moderne fly og raketter fra Ruskand og Kina. En bekymring der deltes af England, Tyskland og Frankrig (kilde: Wall Street Journal, sept. 2016). Derfor begyndte amerikanerne at oveveje udvikling et helt nyt fly allerede fra år 2030. I 2017 advarede den amerikanske rigsrevision om en løbsk økonomi og en 25 pct. stigning i udgifterne for flyet. Danmark var igen blevet taget i røven allerede før den sidste check var underskrevet. Der var nu lagt i ovnen til en af Danmarkhistoriens mest kostbare kvajesager. Og tilmed ganske, ganske forudsigeligt.

 • I 1998 indgik det danske flyvevåben en kontrakt med den canadiske flyveskole NATO Flying Training. Skolen skulle uddanne danske piloter til en stykpris på 11 millioner kr. frem til år 2021. Kontrakten havde en værdi for canadierne på ca. 1,2 milliard kr. hvis den løb i de 23 år. I 2007 besluttede Danmark sig for at bryde kontrakten allerede i år 2011. Canadierne forlangte dermed et kontraktbrudsgebyr på 10 pct. svarende til ca. 50 millioner kr. Penge lige ud af vinduet.

 • På et tidspunkt fik nogen den skøre idé at indkøbe det amerikanske radarsystem »Ocean Eye« til overvågning af olieudslip fra skibe i danske farvande. Det virkede naturligvis ikke. Systemet måtte kasseres. Dermed smed man 130 millioner kr. ud af vinduet.

 • I 1995-1997 indkøbte forsvaret et stort felthospital for knap 100 millioner kroner. Det skulle bruges i tilfælde af terror på dansk territorium. De 93 gummitelte, 60 lastbiler og 66 containere med operationsudstyr, operationsstuer og alskens medicinsk udstyr står oplagret på et depot i Vordingborg. Hvert år siden indkøbet har hospitalet kostet 40-50 millioner kr. i vedligeholdelse og lønninger. Altså ialt ca. 500-600 millioner kr. i perioden 1995-2008.
  Det kostbare hospital har kun været brugt til et par øvelser i Tyskland og Polen. Det tager en uge at opstille. Alligevel bliver man ved med at poste penge i foretagendet.

  Ethvert normalt tænkende menneske må undre sig. Dansk Forsvar har tydeligvis fået en blanko-check til at kvaje sig på skatteydernes bekostning. I TV-udsendelsen Magasinet på DR-TV den 5. oktober 2006 blev en generalmajor fra Forsvarskommandoen interviewet om nogle af de vanvittige kvajesager. Han svarede smilende og veltilfreds på ethvert kritisk spørgsmål. Alt var i den skønneste orden. Tingene kunne ikke være anderledes. Dybt, dybt bizart.
  Hvorfor får disse plathøvle lov til at smide vores penge ud af vinduet? Fordi forsvaret fører sig frem som et hemmeligt broderskab. Alt holdes hemmeligt. Alle kvajesager skjules. Fuskeri og korruption kommer aldrig for dagens lys. Man ordner tingene bag lukkede døre. Den til enhver tid siddende forsvarsminister forsøger man at holde hen i total uvidenhed.
  Når medierne får mistanke om uregelmæssigheder, så kommer det samme gamle argument på bordet. I kan ikke få noget at vide. Det drejer sig om Danmarks Riges sikkerhed!!! Uha. Uha. Uha. Så må vi hellere lukke øjnene for inkompetance, pengemisbrug og ulovligheder. I virkeligheden er det danske militær totalt ineffektivt. I en rigtig krig ville Danmark ikke kunne gøre nogen som helst forskel. Det eneste argument for at bruge 30 milliarder kr. årligt på dette cirkus er vores medlemsskab af NATO. Alle ved, at militære systemer rekrutterer de dårligste hjerner. Velbegavede mennesker gider simpelt hen ikke beskæftige sig med dette pjat. Men hvorfor er danske politikere altid dummere end udenlandske politikere? Fordi skatteyderne betaler.


  Besparelser på ammunition
  Danmark har ifølge NATO-medlemsskabet forpligtet sig til at bruge mindst 2 pct. af BNP på forsvaret. Men i 2016 brugte man kun 1,17 pct. Man vil hellere bruge pengene på at forkæle dovne mennesker med overførselsindkomster. Ved ballade kommer de dumme amerikanere nok og redder vores røv. Sådan er holdningen blandt de fleste NATO-lande.
  I Danmark sparer man eksempelvis på øvelsesammunition (både skarpt og løst) og skydeøvelser. Derved lærer de frivillige unge soldater ikke at skyde. På øvelserne ligger man og råber bang, bang, bang, banggggg..... bang, bang, bangggggg.....! I Livgarden skal nyansatte lære at skyde med en dysekanon. Dertil får hver soldat kun tre skarpe skud at øve sig med. I Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse er der stor mangel på ammunition. »Vi kører meget efter princippet - train as you fight.....« - udtalte en soldat til BT den 6. marts 2017. Danske soldater skal altså først lære at håndtere deres våben og ramme plet i en virkelig krigssituation. Hvad siger veltrænede amerikanske soldater til det på slagmarken? Er forholdene i forsvaret virkelig så tåbedumme?


  De snyltende NATO-lande
  NATO (North Atlantic Treaty Organization) blev oprettet den 4. april 1949 efter 2. Verdenskrig som en militærpagt mellem 12 medlemslande inkl. Danmark. I 2016 var antallet af medlemslande steget til 28. I juni 2017 blev Montenegro optaget som medlem nr. 29. Som medlem af NATO forpligter man sig til at medvirke til forsvaret af et andet medlemsland under militært angreb. Og man forpligter sig til at betale for medlemsskabet med et årligt militærbudget på mindst 2 pct. af BNP (bruttonationalproduktet). Den medlemsbetingelse blev stadfæstet så sent som i 2014 på et NATO-topmøde i Wales i England. Det er altså i NATO som i enhver anden forsikringsordning. Som medlem må man betale en forsikringspræmie. Men så opstår problemet med de snyltende dårlige betalere.
  I 2015 var USA, Storbritanien, Polen, Estland og Grækenland ene om at opfylde den beskedne betingelse med et militært budget på 2 pct. af BNP. De andre medlemmer inkl. Danmark kørte altså på en slags frihjul. Dermed skulle de fuldt betalende medlemslande redde røven på de dårlige betalere i en militær krisesituation med et større bidrag og større risiko for tabte soldaterliv. På gadeplan kaldes man den slags dårlige betalere for snyltere, nasseprinse og parasitter. Og danske politikere gemmer sig gladeligt i dette dårlige selskab. Det er overordentlig mærkværdigt. Danske politikere fører sig sædvanligvis frem internationalt som verdens duksedreng med overholdelse af alle aftaler ned til det mindste punktum.
  I 2016 brugte man i Danmark ca. 21 milliarder kr. på militæret svarende til ca. 1,17 pct. af BNP. Til sml. brugte det fattigste europæiske land Rumænien 1,48 pct. Og USA brugte 3,61 pct. svarende til 611 milliarder Dollars i 2016. Amerikanerne betalte i 2016 omkring 22 pct. af udgifterne til NATO. De øvrige 27 NATO-lande betalte 78 pct. Danske politikere befinder sig altså i en veritabel snylteklub af dårlige betalere. Die dumme dänen vil hellere bruge pengene på velfærd efter den danske model. Det går i al sin enkelhed ud på at forkæle den arbejdsduelige del af befolkningen med overførselsindkomster i enhver afskygning for at holde sig væk fra arbejdsmarkedet. I perioden 2014-2016 manglede Danmark at betale 50,3 milliarder kr. i NATO-bidrag for at leve op til aftalen om de to pct. Og i perioden siden Berlinmurens fald i 1989 til forsvarsforliget i 2013-2017 blev Hærens materiel reduceret med 69 pct. stik imod NATO-medlemsskabets betingelser. I 2017 var der kun 4200 værnepligtige soldater i Danmark svarende til indbyggerantallet i en lille provinsby. Men totalt set var der omkring 18.000 mennesker ansat hos Forsvaret. Man havde altså 13.800 papirnussere siddende bag skrivebordene for at skubbe papir rundt og skrive e-mails til hinanden. Ravende skørt og desværre typisk dansk. Uhyrligheder nedenfor i perioden 2013-17:

 • Antallet af kampfly faldt fra 118 til 30.
 • Antallet af kampvogne faldt fra 491 til 34.
 • Antallet af pansrede mandskabsvogne (PMV) faldt fra 640 til 433.
 • Antallet af artelleri-enheder faldt fra 395 til 12.
 • Antallet af patruljeskibe faldt fra 29 til 6.
 • Antallet af U-både faldt fra 5 til 0.
 • Antallet af brigader faldt fra 5 til 2.
 • Mobiliseringsforsvaret faldt fra 104.000 mand til 0.

  I 2014 fik USA omsider nok af EU´s og Danmarks pusse-nusse-pacifist-snylte-holdninger. Danmark kunne tidligere stille op med en hel brigade (op til 1.200 soldater) i en akut militær situation. Nu kunne vi knapt nok stille med en bataljon (ca. 300 soldater). Europæerne blev opfordret til at bruge mindst 2 pct. af BNP på forsvaret. I EU opfyldte kun England, Letland og Grækenland den pligt i 2014. I januar 2017 blev Donald Trump (rep.) præsident i USA. Og den herre har tjent sine egne penge ved hårdt arbejde i modsætning til de fleste andre politikere. Hvorfor skal USA med 280 millioner indbyggere altid betale med amerikanske liv for at redde røven på de velhavende EU-lande med et samlet indbyggerantal på 500-600 millioner mennesker? Hvorfor skal de hårdtarbejdende amerikanere med en 9-10 timers arbejdsdag overføre værdierne til de dovne europæere? Det er jo ganske vanvittigt. Trump gav nu de europæiske nasserøve besked på at bruge mere på forsvaret i overensstemmelse med indgåede aftaler. Mutter Merkel (fra Tyskland) besøgte Trumpen i marts 2017. Her blev hun informeret om en mangel i NATO-bidraget på omkring 2.500 milliarder kr. for Tysklands vedkommende. Den slags direkte tale er europæiske snyltepolitikere ikke begejstrede for. Kravet drøftede man også ganske forsigtigt med rottweileren (V) som forsvarsminister i VLAK-regeringen i januar 2017. Men altså kun ganske, ganske, ganske forsigtigt.
  Danmark kan ikke længere forsvare sig selv i en banal militær konfrontation. Vores land kan med største lethed løbes over ende på en hvilken som helst weekend. Her har alle nemlig travlt med at nyde livet for overførselsindkomsten. I et pludseligt militært angreb må forsvarsministeren ringe til amerikanerne eller Rumænien efter hjælp. Hvis ministeren kan huske telefonnummeret.

  Militært budget i forhold til BNP i 2016 (kilde: NATO):

  Belgien: 0,85 procent
  Bulgarien: 1,35 procent
  Canada: 0,99 procent
  Danmark: 1,17 procent
  Estland 2,16 procent
  Frankrig: 1,78 procent
  Grækenland: 2,38 procent
  Holland: 1,17 procent
  Italien: 1,11 procent
  Kroatien: 1,23 procent
  Letland: 1,45 procent
  Litauen: 1,49 procent
  Luxembourg: 0,44 procent
  Norge: 1,54 procent
  Polen: 2,00 procent
  Portugal: 1,38 procent
  Rumænien: 1,48 procent
  Slovakiet: 1,16 procent
  Slovenien: 0,94 procent
  Spanien: 0,91 procent
  Storbritannien: 2,21 procent
  Tjekkiet: 1,04 procent
  Tyrkiet: 1,56 procent
  Tyskland: 1,19 procent
  Ungarn: 1,01 procent
  Montenegro
  USA: 3,61 procent


  FE begår ulovligheder
  Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) under Forsvarsministeriet blev oprettet den 1. oktober 1967. Nu oprettede man endnu et system for tyndbenede fumlende kontornussere. På typisk dansk facon knopskød foretagendet ud over alle grænser. Nu kunne man få et velbetalt job med god pension ved at sidde bag et skrivebord og spille smart. Den slags tiltrækker altid en bestemt type dovenpetere. Antallet af medarbejdere er derfor en statshemmelighed for ikke at forarge befolkningen. Uuuuuuuha, uuuuuuuha. I 2017 var medarbejderstaben kommet op på 650-750 mennesker (fastansatte, deltidsansatte og tilknyttede medarbejdere). Omkring 30 pct. at styrken beskæftiger sig med cybersikkerhed bag en computer. Ifølge Finansloven fra 2016 kostede FE skatteyderne 871,4 millioner kr. i 2017.
  De hundredevis af hemmelige agenter med skæg og blå briller holder til på Kastellet, Østerbro og Amager i København samt en lille afdeling i Hjørring. Her sidder de og gennemlæser aviserne og surfer på internettet under påskud af at forsvare Gud, konge og fædreland og overvåge rigets sikkerhed. Og alting er super hemmeligt. Alle medarbejdere bliver sikkerhedsgodkendt. Alle underskriver en tavhedserklæring. Intet må slippe ud til medier og befolkning. Af denne grund er det tvingende nødvendigt at have en anden form for kontrol. Hvert år bliver FE derfor kontrolleret mere eller mindre grundigt med stikprøver af »Tilsynet med Efterretningstjenesterne« og af Rigsrevisionen.
  I 2017 afslørede tilsynet, at 12 pct. af personsøgningerne foretaget af FE i 2016 var sket ulovligt uden retskendelse. I 11 pct. af personsøgningerne med retskendelse havde FE ikke overholdt de fastsatte tidsgrænser. Og stik imod reglerne gemte FE personoplysninger uden relevans for det fremtidige arbejde. Efterfølgende måtte FE-chefen ud at forklare sig i medierne. Nu lød undskyldningen på »en fejl« og »manglende kendskab til reglerne«. Og det er endnu mere mystisk. Chefen er nemlig tidl. PET-chef, departementschef og underviste i jura på Københavns Universitet. Og så kender han ikke reglerne!!! Milde moses. Læs mere om FE nedenfor.


  FE tabte retssag mod journalister
  I februar 2004 publicerede Berlingske Tidende en række artikler om Danmarks grundlag for at gå ind i Irak-krigen. Man afslørede eksempelvis, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) ikke troede på rygterne om Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben. Det viste sig, at journalisternes viden stammede fra fortrolige rapporter fra FET. Dem havde de fået fra FE-efterretningsofficeren Frank Grevil. Han mente, at regeringens Irak-politik ikke stemte overens med de efterretninger, som FE havde afleveret til politikerne.
  Forsvarsministeren (V) gik efterfølgende i panik over afsløringen. Over for medierne refererede han fra et fortroligt møde i Forsvarets Kontroludvalg og brød dermed sin tavshedspligt. Som konsekvens måtte han forlade ministerjobbet i april 2004. FET-agenten Frank Grevil blev idømt 4 måneders ubetinget fængsel for at have lækket rapporterne. Og FET var nu blevet fornærmet på Berlingske Tidende for at have opfyldt pligten som medie og bragt afsløringen. Chefredaktøren og to journalister blev tiltalt for brud på straffelovens §152 som omhandler videregivelse af fortrolige oplysninger. Justitsministeren (K) godkendte personligt tiltalen. Nu skulle alle straffes for at have systemets inkompetance for dagens lys.
  Retssagen mod journalisterne vakte international bestyrtelse. En professor i medievidenskab udtalte, at »sagen er helt ude i hampen. Den viser, at Danmark er et demokratisk u-land, hvor regeringen forsøger at kontrollere den frie presse. Man vil dømme journalister for at passe deres job«. Mandag den 4. december 2006 tabte FE naturligvis retssagen i Københavns Byret. Og dommen blev ikke anket.
  Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er et klaphat-kontor. De fleste af deres »hemmelige« efterretninger stammer fra aviser købt på Københavns Hovedbanegård. Resten af oplysningerne finder de ved surfing på internettet. Herefter sammenskrives fortrolige rapporter med fine stempler og forseglede omslag. På denne måde sidder hundredevis af »superhemmelige« agenter og piller sig i næsen bag de skatteyderbetalte skriveborde. Totalt komisk og spild af skatteydernes penge.
  I december 2015 blev FET beæret med en ny chef. Han kom fra et job som departementschef i Forsvarsministeriet. Her gik han under øgenavnet »Tito«, fordi han mødte på arbejde kl. 10:00 og gik kl. 14:00. Fra tirsdag til torsdag!! Velbekomme for en ny loppetjans.


  Forsvarskommandoen nedlægges
  I 1969 oprettede man Forsvarskommandoen på Holmen i København i panikangst over den røde trussel fra Rusland. Meningen var at kunne opstarte og koordinere en hurtigt militær indsats under et angreb. Det kom som bekendt aldrig. Men de 305 uniformerede dagdrivere i kommandoen fortsatte uanfægtet deres hemmelige luksusliv på skatteydernes regning. Efterhånden mistede de grebet om virkeligheden. De mente at have monopol på landets forsvars- og angrebspolitik. Brugte milliarder af kroner på totalt vanvittige projekter. Det hele gik galt. Læs eksempelvis: Kvajesager for 4 milliarder kr. og Jægerbogen
  I 2012 havde Folketinget fået nok. S-R-SF-regeringen nedlagde den totalt overflødige Forsvarskommando og flyttede den ind under Forsvarsministeriet. I maj 2013 blev den endelige aftale indgået med støtte fra Enhedslisten. Det giver en besparelse på mindst 30 millioner kr. årligt. Desuden måtte 75 militære dagdrivere finde andet arbejde.


  Værnepligt - nej tak
  Danske mænd skal møde op til »Forsvarets Dag« ved det fyldte 18´ år. Her bliver de intelligenstestet og udsat for en lægeundersøgelse. Hvis de erklæres egnede, så trækker de et nummer. Numre under 4000 medfører værnepligt. Numre mellem 4000 og 7000 skal måske aftjene værnepligt. Og numre over 7000 slipper for videre tiltale.
  Danmark er eet ud af seks lande i EU, som opretholder den tvungne værnepligt. De andre EU-lande har kun »frivillige« soldater. I november 2009 lavede gratisavisen »24timer« en undersøgelse blandt 1.286 elever på landets ungdomsuddannelser. Det viste sig, at 40 pct. af de adspurgte var villige til at snyde for at slippe for værnepligten.
  I oktober 2015 overgik indkaldelsen til session til digital forvaltning i E-boks. Samme år unlod 1.669 indkaldte at reagere på henvendelsen. I 2016 var antallet af udeblevne steget til 4.048 personer. Naturligvis. Myndighederne kan jo ikke tvinge folk til at åbne computeren. Det er meget sjovere at bruge tiden sammen med vennerne på diskotek. I øvrigt giver 1´ste udeblivelse en bøde på 1.000 kr. (2017). Anden udeblivelse koster 2.000 kr. Og tredje gang koster det en tur bag tremmer.


  Forsvarschef ville fyre soldaterne.....!!
  I 2012 gjorde Nick Hækkerup (S) som forsvarsminister op med mange års interne vennetjenester ved ansættelser i det danske forsvar. Jobbet som forsvarschef blev slået op i fuld offentlighed. En dansk brigadegeneral i SACT i USA fik jobbet som general og ny forsvarschef. Det steg ham tilsyneladende til hovedet. Under et oplæg på Flyvestation Karup kunne han oplyse de tilstedeværende, at »jeg har til hensigt at fyre de folk, jeg kan komme af sted med, som jeg synes er direkte illoyale.....« Truslen var især møntet på militære medarbejdere med kritik af forsvaret på de sociale medier (Facebook, Twitter mv.). Uheldigvis for den nye chef blev oplægget foreviget på video. Herefter havnede sagen i Folketinget. Ifølge Grundloven og gældende dansk lovgivning har alle forsvarets ansatte fuld ytringsfrihed. Men underligt nok var Enhedslisten det eneste parti til at forsvare denne rettighed.
  Folketingets Ombudsmand måtte herefter til skrivebordet. Tirsdag den 28. juni 2016 gav han forsvarschefen en solid irettesættelse for lovstridigt at have fremsat »uantagelige« udtalelser. »Han er mere optaget af at føre sig frem på de bonede gulve, behage kongehusets medlemmer og klynke over politikernes mangel på forståelse end at præstere et professionelt lederskab.....« - udtalte en anonym kilde i Forsvaret til Ekstra Bladet.
  Mon ikke denne skrivebordsgeneral skulle sætte sig ned og læse Grundloven. Kan han i det hele taget affyre en riffel??


  PTSD og udvælgelse af soldater til krigsindsats
  Soldater til udsendelse i internationale opgaver med krigsindsats udvælges efter deltagelse i en test. Ansøgerne deles op i ikke egnede, måske egnede og egnede. Personer fra de to sidsnævnte kategorier kommer i betragtning til udsendelse. I 2013 udkom en rapport fra Forsvaret. Den viste, at den anvendte test ikke giver et retvisende billede af ansøgerne. »Forsvarets analyser af de afgivne svar viser en ensartethed i besvarelserne. Svarmønstret er ikke troværdigt.....« - lød det i rapporten (kilde: Information).
  Soldaterne kender altså spørgsmålene på forhånd. De besvarer dem på en måde, der bringer dem i kategorien »måske egnede« og »egnede«. Derved havner »ikke egnede« i den forkerte kategori. Det ender med problemer, livsfarlige episoder og evt. død i en krigssituation. Og efter hjemkomst kryber soldaterne klynkende i fosterstilling hjemme hos mor og påberåber sig PTSD (post traumatisk stress syndrom) for at få erstatning.
  I 2010 vurderede Sundhedsstyrelsen således, at 5-10 pct. af de danske veteraner har PTSD. De kunne altså ikke klare mosten. Eller også satte de bare næsen op efter at blive forsørget resten af livet på andres bekostning. I 2014 lavede man ny lovgivning gående ud på at tildele flere soldater erstatning for PTSD. Herefter eksploderede udgifterne. I 2016 kostede det skatteyderne 240 millioner kr. Året efter i 2017 måtte man udbetale ca. 1,5 milliard kr. til den snøftende forsamling. Nu blev der nemlig tildelt erstatning til 70 pct. af ansøgerne.
  Ser man den samme klynketendens hos amerikanske krigsveteraner? Naturligvis ikke. Her giver man soldaterne en ordentlig uddannelse og et realistisk syn på krigsindsatsen. Drenge bliver til mænd og mænd til mandfolk. I Danmark sender man fars og mors curling-dengse-børn afsted uden en ordentlig uddannelse. Det er simpelt hen for slapt. PTSD skulle typisk være karakteriseret ved flash backs, hukommelsestab, sovebesvær, irritabilitet og koncentrationsbesvær. Den slags symptomer ses også ved ganske almindelige tømmermænd efter en ordentlig herretur samt hos dovne forkælede mennesker. Derfor skal det svært at få tilkendt en erstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring. Ellers vil hele flokken jo stille sig op i kø for at blive forsørget hjemme på sofaen. Tag nu og bliv voksne og kom ud af den klynkende fosterstilling.
  I øvrigt burde det være ganske enkelt at variere spørgsmålene i en test fra gang til gang. På den måde minimeres snyd. Men det er tilsyneladende for svært for Forsvaret. Eller også er de bare ligeglade i bestræbelsen på fylde kompagniet op med »kanonføde«. Under alle omstændigheder kan skatteyderne ikke være tjent med at have en flok flæbende »mors dengser« rendende rundt i krigszoner med død og lemlæstelse som hverdagskost. Den omgang kræver nosser og psykisk robusthed. Hvor svært kan det være?


  Danske soldater på luksushotel på Mali
  I 2013 besluttede FN sig for at oprette den fredsbevarende mission MINUSMA i Mali med henblik på stabilisering af området, beskyttelse af civilbefolkningen, overholdelse af menneskerettighederne, osv. osv. osv. osv. osv. Og danske soldater skulle naturligvis deltage med deres store krigserfaring efter heltedådig indsats i Irak og Afghanistan. Nu skulle militæret virkelig på en hård opgave.
  Onsdag den 29. januar 2014 steg 40 danske »jenser« ombord i Herculesflyet på Flyvestation Aalborg. Nogle timer senere landede flyet i solskin på dejlige Mali. Herefter indlogerede det opstemte selskab sig på det femstjernede luksushotel Azalaï Hotel Salam i byen Bamako. Dejlige store værelser i lækkert design med minibar, TV og internetadgang. Fittness-center, tennisbane og to store swimming-pools. Hyggelig have med eksotiske blomster og planter med komfortable lænestole til afslapning under palmetræerne. For dette paradis måtte skatteyderne betale 1.300 kr. pr. døgn pr. soldat. I perioden februar-maj 2014 løb udgifterne op i 6 millioner kr.
  I juli 2014 kontaktede Avisen.dk den ansvarlige oberst fra Flyvevåbenet. Avisen havde nemlig lavet en simpel søgning på internettet. Efter få minutter havde de fundet billige hoteller i byen. Hotel Colibris kostede 570 kr. pr. døgn. Hotel Tampana kostede 311 kr. pr. døgn. Og på disse hoteller var man aldrig blevet kontaktet af danskerne. »Om det er rimeligt..... det er dyrt at lave operationer..... der er ikke noget alternativ til indkvarteringen.....!!!« - svarede obersten, da journalisten spurgte om det rimelige i at indlogere soldaterne på et luksushotel. Med de billige alternativer ville man have kunnet spare 40.000 kr. pr. døgn svarende til ca. 6 millioner kr.
  Avisen kontaktede herefter den ansvarlige forsvarsminister (A) for en kommentar. Men han krøb i flyverskjul og henviste blot til forsvaret.


  Ulovlige indkøb i Forsvaret
  Der er meget hemmelighedskræmmeri i Forsvaret. Og hvorfor nu det? Fordi man så gør sig håb om at kunne skjule inkompetance, lokumsaftaler, kvajesager, kammarateri og ulovligheder. Der er i virkeligheden ingen andre argumenter for lukketheden. Potentielle fjender (russerne, kineserne og de svenske jävlinge) kender i forvejen alle detaljer om det ubetydelige danske militære »knold og tot-beredskab«. Det samme gør amerikanerne. I januar 2014 slap noget alligevel ud til offentligheden.
  Forsvarsministeren (A) måtte tilsyneladende modvilligt informere Folketinget og dermed pressen om ulovlige indkøb af ammunition og militær beklædning til Frømandskorpset og Jægerkorpset for 115 millioner kr. i 2012. De militære åndsfyrster havde 49 gange været på indkøb i strid med udbudsreglerne. Ministeren blev af forsvarschefen informeret om ulovlighederne mandag den 20. januar 2014. Herefter sad han og lumrede med sagen i 10 dage. Først torsdag den 30. januar 2014 kl. 22:20 afsendte han en mail med en orientering til Forsvarsudvalget. Og hvorfor nu dette mærkelige tidspunkt? Fordi det var fire timer efter meddelelsen om SF´s krisemøde om Goldman Sachs-sagen. På det tidspunkt havde pressen og alle politikere travlt med at følge udviklingen i netop denne sag. Nu prøvede forsvarsministeren at »drukne« sin møgsag i Goldman Sachs-sagen. Den gik naturligvis ikke.


  Grønland kan let besættes
  Skiftende regeringer har nu sparet så meget på det danske forsvar, at landet reelt er uden mulighed for at forsvare sig mod selv det mindste angreb fra fjendtligtsindede stater. I 2004 satte man de sidste U-både på land for at spare penge. Derfor kan et par håndfulde soldater besætte Grønland i løbet af en dags tid. Grønland er arealmæssigt ca. 50 gange større end Danmark. Og dette enorme areal overvåges kun af tre hundeslædepatruljer med i alt seks mand og 39 hunde samt tre små tøf-tøf-skibe. Hverken politikere eller nogen i forsvaret har den mindste anelse om eventuelle suverænitetskrænkelser i området. Den russiske narrehat Putin kan besætte øen på en halv time. Yankierne på Thulebasen holder nemlig kun øje med krænkelser til fare for amerikanske interesser.
  Og hvorfor sparer politikerne så meget på forsvaret? Det gør de for at kunne finansiere omsorgs-Danmark med verdens højeste offentlige ydelser til asylansøgere, kontanthjælpsmodtagere, arbejdsløse og diverse arbejdssky elementer. I øvrigt ville Danmark kunne spare milliarder af kroner årligt ved at lade Grønland besætte og overgå til et andet land. Det er en helt anden historie.


  Major i svindelsag
  I 2013 blev en 60-årig major tiltalt for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed for at have indkøbt varer til sig selv på forsvarets regning. I sin egenskab af sektionschef og indkøbsansvarlig havde han indkøbt computere, fladskærms-TV, dvd-sfspillere, iPhones, iPads, køkkenmaskiner, havemøbler og stereoanlæg for i alt 2,5 millioner kr. Desuden havde han indledt samarbejde med et IT-firma på forsvarets regning. Han ejede selv firmaet. Og han leverede aldrig nogen ydelser. Alligevel overførte han en million kr. fra forsvaret til firmaets konto. Han blev desuden tiltalt for ulovligt at være i besiddelse af fire pistoler (kilde: Ekstra Bladet).


  Forsvaret skyder grise
  I perioden 6-8 november 2012 morede nogle NATO-soldater og soldater fra specialstyrkerne sig med at skyde grise i et træningsområde i Jægerspris i Nordsjælland. Man tegnede målskiver på 18 grise. Herefter skød man til måls på grisene. Efterfølgende blev de skamskudte dyr overgivet til kirurgerne. De skulle øve sig i krigskirurgi. Grisene blev blødende holdt i live i timevis. Efterfølgende viste det sig, at griseskydningen foregår seks gange om året. Nogle gange med deltagelse af engelske militærlæger. Griseskydningen er nemlig ulovlig i de fleste andre EU-lande. I England kalder man det »operation danish bacon«.


  Inkompetente chefer for kampstyrkerne
  I 2012 klagede 350 yngre officerer til chefen for Hærens Operative Kommando (HOK) over de militære chefer, der bliver udnævnt til at lede kampstyrkerne. Der skulle være eksepmler på inkompetente kompagni- og bataljonschefer for styrkerne i Helmand i Afghanistan. Forsvaret blev kritiseret for at tage mere hensyn til chefernes karierreforløb end til deres evner til at lede soldater i kamp. HOK nedsatte en arbejdsgruppe til bearbejdning af kritikken.
  Soldater til udstationering deles op i tre grupper. De egnede, de måske egnede og de ikke egnede. De to første grupper bliver sendt afsted. De ikke egnede bliver hjemme. På samme måde må man opdele de militære chefer. Nogle mennesker egner sig ikke til kamp på liv og død i en krigssituation. De mangler psykisk stabilitet, mod og motivation. De skal blive hjemme ved mors kødgryder og børnene. I øvrigt skal cheferne med ud i kamp i stedet for at krybe sammen og gemme sig bag et skrivebord. Hvordan skal de ellers få erfaring med tingene? Og hvad får de ellers deres penge for??


  Forsvaret afslørede klassificeret materiale til avis
  I 2011 deltog Danmark med F16-fly via NATO i bombetogter i oprøret mod den gale hund Khadaffi i Libyen. I 2012 fik Politiken aktindsigt i nogle rapporter om krigen fra Flyvertaktisk Kommando. Materialet blev tilsendt elektronisk i en pdf-fil. Flere klassificerede afsnit var streget over på grund af oplysninger, der kunne skade rigets sikkerhed og forholdet til andre lande. Men overstregningen kunne journalisterne med få klik fjerne og hermed læse de hemmelige ting.
  Vi siger det igen. Niveauet er lavt.


  Forsvarschefer lod skatteyderne betale
  I 2009 afslørede Ekstra Bladet efter et anonymt tip, hvorledes en flotilleadmiral rejste land og rige rundt med overnatning på dyre hoteller sammen med sin sekretær / elskerinde. Sammen indtog de dyre middage med tilhørende dejlige vine. Regningerne blev sendt til skatteyderne. Forsvarets interne revision blev sat på sagen. Den fine admiral havde i 16 tilfælde overtrådt reglerne for udgifter til rejser, hotelophold og repræsentation. Eksempelvis indlogerede han sig på dobbeltværelser for at få plads til elskerinden. Han blev degraderet til orlogskaptajn. Man afslørede efterfølgende 13 generaler, admiraler og diverse officerer i at have haft et overforbrug af hoteller, middage og rejser. Reglerne blev herefter strammet og indskærpet.
  I 2012 arbejdede den degraderede »admiral« som orlogskaptajn for Søværnets Specialskole på Holmen i København. Degraderingen havde kostet ham 11.000 kr. om måneden. Det var han utilfreds med. Han ville have degraderingen annulleret. Derfor anlagde han sag mod forsvaret. Sagen startede i Østre Landsret den 19. marts 2012. Dommerne havde medlidenhed med manden. Derfor blev degraderingen annulleret. Men den blev igen stadfæstet i Højesteret i februar 2013. Naturligvis.


  Privatkørsel i militærbil
  I januar 2012 fik en 25-årig sergent fra Danske Artelleriregiment i Varde en bøde på 1.500 kr. af Auditørkorpset for at have kørt til fest i en af forsvarets militærbiler. En person havde set misbruget og indberettet sagen. Efterfølgende fik militærpersonellet besked på at overholde reglerne. I modsat fald risikerer forsvaret at skulle betale fuld afgift ved indkøb af biler (kilde: Jyske Vestkysten).
  Så røg klumpen i fælden. Er der mere?


  Feltpræst i kamp
  Under udstationering i Helmand i Afghanistan beskrev en feltpræst sine heltmodige kamphandlinger med håndgranater og tunge våben i sin dagbog i 2010. Notaterne kom efterfølgende for dagens lys. Biskoppen i Københavns Stift bad om en redegørelse. Desuden blev forsvarets auditørkorps sat til at efterforske sagen. En civil person må ikke deltage aktivt i krigshandlinger for et land ifølge Genève-konventionen (kilde: Avisen.dk, januar 2012).


  Blodpenge
  I muslimske lande med klassiske islamiske skikke er det kotyme at betale blodpenge, såkaldt diya, til kompensation for materiel skade og fysisk skade på personer og husdyr. I forbindelse med krigen i Afghanistan har amerikansk militær oplyst, at man eksempelvis betaler 20.000 kr. i blodpenge til familien for et dræbt barn. Britisk militær informerer også offentligheden om beløbene. Men i Danmark har den slags oplysninger været yderst fortrolige. Som om de var til fare for rigets sikkerhed.
  I januar 2012 kom B.T. efter aktindsigt hos Forsvarsministeriet i besiddelse af nogle af tallene. I perioden 2009-2011 udbetalte dansk forsvar 1,9 million kr. i blodpenge i Afghanistan.


  Nye biler til cheferne
  I 2010 besluttede et overvældende flertal i Folketinget at spare 1,4 milliard kr. på forsvaret i 2011. I 2011 besluttede den nye S-R-SF-regering at spare yderligere tre milliarder kr. på forsvarsbudgettet i 2012. Men hvad gjorde forsvarscheferne?
  De holdt skatteyderbetalt fest som sædvanligt. I juni 2011 fik forsvarschefen og chefen for forsvarsstaben hver en Audi A6, 3.0 TDI Quattro S-Tronic til 479.462 kr. pr. stk. I september 2011 fik den danske repræsentant i NATO´s hovedkvarter i Bruxelles en lignende bil til 478.172 kr. Regningen til skatteyderne for de tre biler løb op i 1.437.097 kr. (kilde: B.T.).
  De militære chefer har samme ordning med tjenestebiler som folketingspolitikerne. Læs: Ministerbilerne


  Dummebøder til udsendte soldater
  I juni 2011 kom Ekstra Bladet i besiddelse af nogle fortrolige papirer fra militærpolitiet. Papirerne afslørede, at en 33-årig seniorsergent samt to overordnede fra Livgardens Charlie-kompagni var blevet sigtet for pligtforsømmelse og overtrædelse af den militære straffelovs paragraf 16 for ulovligt at have indkrævet dummebøder fra de menige soldater i Camp Bastion i Afghanistan. Der skulle være tale om en øverstkommanderende major og en næstkommanderende kaptajn. Under en ransagning af den 33-åriges telt i lejren den 14. februar 2011 fandt man 32.620 dollars (ca. 170.000 kr.) samt 18 USB-nøgler med skyldnerlister på navngivne soldater. Sagen startede, fordi en engelsk soldat havde sovet på vagten. Han fik valget mellem at blive indberettet eller betale en dummebøde på 200 dollars. Han valgte at betale. Det brokkede han sig så højlydt over, at det kom til ledelsens kendskab.
  Flere soldater fra det senest udsendte ISAF 10-hold (crazy-coy) ved Patrol Base Line under Charlie-kompagniet bekræftede forholdene. Ligegyldige forseelser var blevet straffet med dummebøder på op til 2.600 kr. Små overtrædelser af den militære disciplinærlov var blevet straffet med bøder på 1.000 kr. Så undgik man at blive indberettet. Hvis man nægtede at betale, så risikerede man en farlig tjans på næste patrulje. På dette 750 mands store hold blev fire soldater dræbt af Taleban.
  Efter afsløringen i Ekstra Bladet fortalte flere anonyme soldater, at dummebøde-systemet praktiseres af officerer flere steder i forsvaret rundt omkring i landet. Men soldaterne tør ikke stå frem. Så risikerer de karrieren.
  Onsdag den 4. juli 2012 blev den øverstkommanderende major i Hillerød Byret idømt en bøde på 8.000 kr. for pligtforsømmelse. I oktober 2014 blev han frikendt for grov pligtforsømmelse i Østre Landsret på grund af manglende beviser.


  Bestil en helikopter hos forsvaret
  Et ønske om eftersøgning med helikopter skal gå igennem politiet. Forsvaret og Flyvertaktisk Kommando får herefter besked, hvis man finder indikation for flyvningen. Men det gælder åbenbart ikke altid.
  Den 4. maj 2011 ringede en bekendt til en ansat i Flyvevåbnet og klagede sin nød. Han var bekymret over en pårørende, som ikke havde taget sin Alzheimer-medicin. Nu havde han ikke set vedkommende i 12 timer. Politiet skønnede det unødvendigt med en eftersøgning. Men i forsvaret flyder det med penge. Man sendte en EH101-helikoptor i luften om eftermiddagen over Valby og Damhussøen. Man fandt naturligvis ikke den savnede person. Han blev fundet i god behold et andet sted i København.
  Hos Flyvevåbnet ville man ikke oplyse om udgifterne til den bizarre eftersøgning (kilde: Politiken). Naturligvis ikke. Det kostede skatteyderne 20.000-30.000 kr.


  Krigen i Afghanistan
  Den 11. september 2001 angreb og ødelagde terrororganisationen al-Qaida det amerikanske World Trade Center i New York. Den 7. oktober 2001 angreb amerikanske og britiske militære styrker Taliban-regimet i Afghanistan under kodenavnet »Operation Enduring Freedom«. Den 14. december 2001 besluttede et flertal (101) i Folketinget sig for at involvere Danmark i krigen. I januar 2002 blev Danmark en krigsførende nation i Afghanistan. Formålet var at fjerne Taliban-regimet, fange Osama bin Laden og ødelægge al-Qaida. De to førstnævnte mål blev opfyldt. Men Taliban og al-Qaida blev ikke ødelagt. Den opgave magtede de russiske soldater heller ikke (fordi de lallede rundt i en konstant vodka-brandert).
  Den danske krigsdeltagelse foregik i Helmand-provinsen om området nord for Gereshk (Sandford, Armadillo, Barakzai og Keenan). Pr. juli 2013 havde det kostet 43 danske soldater livet. Efter hvert dødsfald stod repræsentanter for forsvaret beredvilligt frem for pressen og forttalte om hændelserne. På TV så vi kisterne med Dannebrog blive båret ud af Hercules-flyene. Taler og gudtjenester blev afholdt. Forsvarsministeren (tude-bamsen) mødte op og græd. Journalisterne blev inviteret med. Naturligvis. Soldaterne døde som helte i kamp mod terrorismen for at forsvare vores værdier. Alt foregik i fuld offentlighed.

  Men hvad med de sårede og lemlæstede? Dem med halve arme og ingen ben? Det er en helt anden historie. Det var hemmeligt. De er nemlig i live og i stand til at fortælle om grusomhederne og forsvarets fejl og inkompetance. De kan fortælle om dårlig udrustning og forældede kamp- og mandskabsvogne med for lidt pansring. Forsvaret og politikerne ønsker ikke, at disse ting kommer frem. Billeder af invalide og skamferede unge mennesker er dårlig reklame. Det er besværligt. Det kunne risikere at få grimme konsekvenser for »skrivebordsgeneralerne« og bevillingerne. Man ville miste opbakning til de militære missioner. Og det ville afholde unge mennesker fra at søge ind i forsvaret.
  I juni 2010 forsøgte Ekstra Bladet at fremskaffe information om de sårede soldater. Det var svært. »Vi fortæller aldrig, hvilke skader de sårede har pådraget sig...... det er en helt privat sag, hvordan du er såret...... det kommer ikke omverdenen ved......« - lød det kryptisk fra HOK (Hærens Operative Kommando). De oplyser ikke om navn, alder, rang, eller hjemby på sårede. Heller ikke hos FPT (Forsvarets Personeltjeneste) og FSU (Forsvarets Sundhedstjeneste) var der hjælp at hente. Man nøjedes med at oplyse, at 115 soldater var blevet hårdt såret i Afghanistan. Men man ville ikke definere, hvad der menes med en »hårdt såret soldat«.
  Forsvarsministeren (V) gik i flyverskjul. Journalisterne måtte i flere timer diskutere med en spindoktor for at få hende i tale. Først forsøgte hun sig med en e-mail. Herefter sendte hun ansvaret videre til Forsvarskommandoen. Først den 6. juli 2010 oplyste ministeren og Forsvarskommandoen i et skriftligt svar til Folketinget, at 119 soldater er blevet såret i Afghanistan. Men det var ukorrekt. Ekstra Bladet havde opgjort, at antallet var 190. Desuden var beskeden fra ministeren, at »Forsvaret har ikke en oversigt over ansatte, der har fået diagnosen post-traumatisk stress-syndrom (PTSD)......« Men Ekstra Bladet ringede bare til Arbejdsskadestyrelsen. Her kunne man oplyse, at 87 soldater har fået anerkendt PTSD som arbejdsskade.

  I øvrigt er Danmark og andre allierede med til at finansere Taliban. Hver gang man starter et udviklingsprojekt for bistandspenge, så får Taliban en del af midlerne. Dermed kan de fortsætte med at købe de våben og sprængstoffer, der skal dræbe og lemlæste de danske og udenlandske soldater. På denne måde opretholder krigen sig selv. Læs: Danmark finanserer Taliban

  Hvert år sender Danmark omkring 1 milliard kr. til den Afghanske regering som bistand. I maj 2013 oplyste brigadegeneral og leder af antikorruptionsenheden ved ISAF´s hovedkvarter i Kabul, at en tredjedel af pengene forsvinder i korruption. Præsident Karzai og regeringen er gennemkorrupt. Mindst 80 pct. af offentligt ansatte har betalt penge for at få deres job. Resten er blevet ansat via familiemedlemmer. De benytter sig af alle muligheder for at stjæle med arme og ben, lød det fra generalen (kilde: BT, maj 2013). »Det er ikke, hvad vi har fået at vide.....« - udtalte den socialdemokratiske udenrigsordfører. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Læs: Kneppe Kofoed fra sexualdemokratiet

  Den danske krigsindsats i perioden 2002-2013 i Afghanistan kostede 43 danske soldater livet (37 dræbt i kamp; 6 døde af anden årsag) og 212 sårede (30 med varig invaliditet). I alt havde 9.559 danske soldater været udsendt (8.900 mænd; 659 kvinder). Prisen for dette totalt overflødige vanvid kom op på omkring 17 milliarder kr. Desuden måtte Danmark donere 3,3 milliarder kr. i udviklingsbistand.
  Ved den tidligere danske lejr Sanford, hvor flere danske soldater blev dræbt, dyrkede afghanerne opiumsvalmuer allerede i 2014 knapt et år efter rømning af basen. Salget af narkotikaen bliver brugt til at finansere Taliban. De fortsætter ufortrødent terroriseringen af den lokale befolkning. De dræbte døde altså forgæves.
  I juli 2013 mente Det Radikale Venstre, at hele indsatsen var spildt. Læs: Forsvarsordfører samler på kvajesager

  Vi skal være glade for de unge menneskers idealisme og eventyrlyst. Hvis politikerne og skrivebordsgeneralerne skulle lave samme stykke arbejde, så ville der aldrig blive udkæmpet en eneste kamp for demokratiske værdier.


  Dræbte og sårede soldater og Afghanere
  I juli 2010 blev 91.700 fortrolige amerikanske dokumenter om krigen i Afghanistan offentliggjort på websitet wikileaks.org. Papirerne afslørede, at ni civile afghanere blev dræbt og 24 såret under 398 kampe med deltagelse af danske soldater i perioden 2004-2009. En af de dræbte var en treårig pige. Fire børn var blandt de sårede. Kampene resulterede desuden i 20 dræbte danske soldater og 52 dræbte talebanere. Ekstra Bladet udregnede følgende:

  5 dræbte talebanere medfører 2 døde danske soldater, 1 dræbt civil og 2 sårede civile


  Disse tabstal havde Hærens Operative Kommando (HOK) aldrig oplyst til offentligheden eller danske oppositionspolitikere. De var med andre ord blevet hemmeligholdt. Og hvorfor nu det? Fordi den slags oplysninger får folk til at blive modstandere af krig. Og det ønsker militæret ikke.


  Intet svinekød til soldater
  I 2011 klagede de udsendte danske soldater til Centralforeningen for Stampersonel (CS) over de varme feltrationer. Af en eller anden mystisk grund var svinekødet forsvundet fra rationerne. Der var ingen frikadeller og koteletter til en sulten soldat langt væk hjemmefra. Kun såkaldt »halalkød« fra »halalslagtede« dyr. Ved denne rituelle muslimske slagtemetode hænges dyret op i benene. Uden bedøvelse skæres luftrør og halspulsårer over med en kniv. Herefter får dyret lov til at hænge og dø af blodtab. Det kan tage op til fem minutter. Altså rent dyrplageri.
  Forklaringen fra Forsvarets Materieltjeneste lød, at leverandøren af feltrationer er fundet gennem et EU-udbud!!!


  M113 og Piranha
  I perioden 2002-2010 døde 33 danske soldater i Afghanistan. Adskillige af dem døde efter at være kørt over de såkaldte vejsidebomber i utilstrækkeligt pansrede mandskabsvogne. Soldaterne kalder dem »blikdåserne«. I oktober 2008 lavede forsvarets kampskole en rapport over køretøjerne. De kom frem til, at den gamle PMV M113 fra 1968 skal opgraderes med panser eet niveau og bør opgraderes to niveauer. Den nyere Piranha skal opgraderes to niveauer og bør opgraderes tre niveauer. HOK (Hærens Operative Kommando) modtog rapporten. Men intet skete. Ekstra Bladet gjorde herefter opmærksom på problemet med den dårlige pansring i 2009. Men selveste forsvarsministeren (V) (tudebamsen) var ligeglad. De unge udsendte soldater blev fortsat slået ihjel i blikdåserne.
  I juni 2010 skrev Ekstra Bladet igen om sagen, efter at to soldater blev slået ihjel i hhv. M113 og Piranha af en vejsidebombe. Så kom det nødtvungent frem, at forsvaret planlægger at købe nye køretøjer med bedre pansring. De skulle står klar i 2012!!! Det bliver formentlig samme køretøjer, som amerikanerne i lang tid har benyttet. En såkaldt MRAP (Mine Resistant Ambush protected) eller M-ATV.
  Da Ekstra Bladet kontaktede de afgåede tidl. ansvarlige militærchefer, ville de ikke udtale sig om sagen. Og den nye forsvarsminister (V) henviste til HOK. »Det er forsvaret, der vurderer hvilke køretøjer, vi skal bruge dernede.....« - udtalte hun.
  Den 22. juni 2010 godkendte VK-regeringen indkøb af nye pansrede køretøjer til hæren i forbindelse med en sparerunde på tre milliarder kr. frem til 2015.
  Hvorfor er HOK-cheferne komplet ligeglade med soldaternes sikkerhed? Fordi de har deres »på det tørre«. Deres børn bliver ikke udsendt til krig i Afghanistan.


  Friendly fire
  Under enhver krig dræbes soldater af deres egne. Det er et ubestrideligt faktum. I nyere tid er fem danske soldater blevet dræbt på denne måde i Irak, Afghanistan og under øvelse i Danmark. Det amerikanske Center for Army Lessons Learned angiver, at ca. 10 pct. af dræbte amerikanske soldater under 2. Verdenskrig, Vietnamkrigen og konflikterne i Golfen døde som følge af egenbeskydning (kilde: Ekstra Bladet).


  SOK sov på vagten
  Onsdag den 19. januar 2011 kl. 23:32 afsendte fiskekutteren AS 97 N.A. nødsignal fra Kattegat ud for Djurslands kyst ca. 12 km. nordøst for øen Hjelm. Herefter sprang den 72-årige fiskeskipper og dennes 43-årige søn i vandet. Et øjeblik efter blev den lille kutter sejlet i sænk af det 65 meter lange svenske fragtskib Vinga. Efter 40 minutter blev sønnen reddet op fra det 1 gr. kolde vand af en redningshelikopter. Faderen blev reddet efter 80 minutter. Begge døde.
  I Grenaa er der en redningsstation med en redningsbåd. Den kunne have været fremme ved ulykkesstedet på ca. 15 minutter - hvis mandskabet var blevet alarmeret. Men det blev de først en time efter forliset. Og det skyldtes en »kommunikationsbrist« hed det efterfølgende fra SOK (Søværnets Operative Kommando). Da mandskabet endelig stod klar til at sejle ud, blev aktionen aflyst. Efterfølgende fik de besked på »ikke at hælde mere benzin på bålet« af SOK. De fik altså besked på at holde kæft.
  Kommunikationsbrist!!!! Hvordan det? Var der tale om, at de vagthavende SOK-medarbejdere sov på jobbet?


  Major tilsvinede soldat
  I januar 2010 returnerede en 35-årig soldat fra krigstjeneste i Afghanistan til Danmark. Han ønskede herefter at deltage i det akklimatiseringsforløb, som hjemvendte soldater tilbydes. Men en major, som kendte ham fra lejren i Afghanistan, afviste dette. Han sendte en mail til Forsvarets Personeltjeneste med flg. ordlyd:

  »Pågældende MA er af flere erklæret UEGNET til ansættelse, kontrakt, udsendelse mm. og skal bare hjem og UD..... Angående akklimatisering, så kræver det, at man har været uden for murene og i farlige stillinger. Det har han overhovedet ikke. Tværtimod har han gået og lumret inden for i hele perioden og nægtet alt...... I bund og grund skulle han være sendt hjem og fyret for lang tid siden«.

  Den 35-årige soldat havde i to måneder været på patrulje og deltaget i farlige operationer uden for lejren. Herefter valgte han at gøre tjeneste som håndværker. Det havde åbenbart generet majoren. Men denne havde aldrig selv været i farlige situationer uden for murene. Blot siddet bag sit skrivebord og hygget sig. Hærens Operative Kommando beklagede efterfølgende majorens mail. Og soldaten blev tilbudt akklimatisering (kilde: Ekstra Bladet).
  Samme gamle historie. De tyndbenede bangebukse med striber og stjerner på skuldrene sidder trygt og hygger sig bag skrivebordene. De skal ikke nyde noget af at kigge fjenden i øjnene på frontlinjen. Men sidde og kritisere og råbe højt, det kan de. Ynkelige kujoner.


  Påskeferien blev ødelagt
  Den 31. marts 2010 stod 100 danske soldater i Kabul i Afghanistan klar til at flyve hjem til Danmark på påskeferie. Et par dage forinden havde de været i ildkamp med Taliban. Men så opstod et problem. Der var intet fly. Det var blevet brugt til at flyve turister på charterferie. Desuden havde man pludselig fået forbud mod at flyve over Usbekistan. I seks døgn sad de og ventede på, at DANILOG (Det Danske Internationale Logistik Center) arrangerede en ny hjemtransport. Denne rute gik over Kirgisistan.
  »Det er utroligt, at der altid er problemer med at få os hjem. Der er aldrig problemer med at få os herover......« - udtalte en soldat til Ekstra Bladet.
  Der er en simpel forklaring på fænomenet. De fine herrer med stjerner på skuldrene er ligeglade. De sidder trygt og godt bag deres skriveborde. Og de holder en dejlig lang påskeferie.


  Bøder for dum-dum-kugler
  I marts 2010 fik tre soldater bøder for »militær pligtforsømmelse af særlig grov karakter« ved at have været i besiddelse af 18 såkaldte dum-dum-kugler under deres udstationering i Afghanistan i efteråret 2009. Denne type ammunition har været forbudt til krigsanvendelse siden 1899 på grund af dens udtalte potentiale for legemsbeskadigelse.


  Forsvarschef med hemmelig konto
  Forsvarets folk elsker at rejse på skatteydernes bekostning. Derfor har man oprettet det såkaldte rejsekontor. Det har seks ansatte med ansvar for at bestille 30.000 rejser hvert år svarende til flere hundrede millioner kr. I flere år havde man købt rejser hos »Via Travel«. Aftalen var, at rejseselskabet en gang om året indsatte et såkaldt markedsføringsbidrag (returkommission) på en konto hos forsvarets rejsekontor. På et tidspunkt skiftede man til selskabet »Wagonlit«. Og man bad også det nye selskab indsætte penge på den mystiske konto. Så gik det galt. De syntes, at ordningen var så besynderlig, at forsvarsledelsen blev kontaktet. Herefter blev svindelnummeret afsløret.
  I marts 2010 kunne TV2 berette, at chefen på rejsekontoret havde brugt 200.000 kr. af forsvarets penge til private ferierejser til eksempelvis Thailand og Barcelona. Pengene havde han taget fra den hemmelige konto med pengene fra »Via Travel«. I byen Khon Kaen i Thailand havde han mødt en pige, som han giftede sig med den 12. februar 2008. I den anledning havde der været en del rejseaktivitet, som også involverede flere bekendte. I Las Vegas i USA havde man brugt penge på en eller anden form for team building for adskillige medarbejdere. Og alt det skulle skatteyderne altså betale.
  I oktober 2009 opsagde han sit job, efter at auditørkorpset og den interne revision var gået i gang med at undersøge sagen. De foretog politianmeldelse. En anden medarbejder havde uretmæssigt brugt et mindre beløb fra samme konto. Han opsagde sit job i februar 2010.
  I november 2011 under retssagen i byretten blev bedrageriet anslået til omkring 700.000 kr.


  VIP-kreditkort
  I perioden 2007-2009 blev forsvarsministeren, alias tudebamsen (V), og 21 militærchefer udstyret med verdens mest eksklusive kreditkort. Forsvarsministeriet havde bestilt 22 kort af typen Master Card World Signia til 2.500 kr. pr. kort pr. år. Pengene blev hentet fra en mystisk konto helt ukendt for forsvarsledelsen. VIP-kortet har en månedlig kreditgrænse på 150.000 kr. Det giver adgang til middage med skuespillere, overbookede Michelin-restauranter og lukkede Grammy-fester. Desuden har det rejse- og indboforsikring til kortholder og dennes familie.
  På et tidspunkt opdagede forsvarsledelsen den mystiske ordning. Så blev kortene øjeblikkeligt inddraget i 2009. Men skatteyderne måtte betale et ukendt beløb (kilde: B.T., nov. 2011).


  Forsvaret dyrker vin
  I 1870´erne bragte danske søofficerer nogle vinstokke fra Madeira tilbage til Danmark. De vokser i dag op ad muren på en af Forsvarskommandoens bygninger på Holmen i København. Så gik det naturligvis galt for forsvaret i 2007. Nogle totale fæhoveder gik og kedede sig. Hvad skulle de finde på at bruge tiden til? Jo, for helvede. Vi skal dyrke vin på de gamle planter. Det er ikke løgn.
  Foreningen af Danske Vindyrkere blev kontaktet. Og så gik man i gang med vindyrkningen. I perioden 2008-2011 kommer det til at koste skatteyderne ca. 62.200 kr. For fem flasker vin. Det svarer til 12.440 kr. pr. flaske. Forsvarskommandoen forbeholdt sig ret til at købe vinen.
  Ekstra Bladet bragte afsløringen lørdag den 13. marts 2010. Man forsøgte forgæves at opspore den kostbare vin. Men ingen ville kendes ved den. Mon ikke der står et par flasker hos nogle af forsvarscheferne!!!


  Dannevirke-lokalet
  I forsvarskommandoens bygninger på Holmen i København har man nogle repræsentationslokaler. De tre rum står bare og trækker støv. Alligevel har man renoveret lokalerne for 1,5 million kr. (kilde: Ekstra Bladet).
  Et vægtæppe blev indkøbt for 358.800 kr. Porcelæn, bestik og glas kostede 274.000 kr. Borde og stole blev indkøbt for hhv. 168.540 kr. og 367.048 kr. AV-udstyret (lyd, projektorer mv.) kostede 145.603 kr. Og håndværkerne fik 159.564 kr.
  Forsvarscheferne er tydeligvis vant til at bruge penge. Mange penge. Og ingen politikere rynker et øjenbryn. Skatteyderne betaler.


  Luksuskontor hos Forsvarets Personeltjeneste
  I 2008 flyttede chefen for Forsvarets Personeltjeneste fra Holmen til et kontor i Ballerup ved København. Og den fine generalmajor købte ind på bedste militære vis (kilde: Ekstra Bladet).
  Syv designerstole (Nanna Ditzel) kostede 24.800 kr. To gulvtæpper blev indkøbt for 20.000 kr. Fire designerborde kostede 27.687 kr. Og lamperne (Phillipe Starck) kostede 2.000 kr. stykket. Ialt blev der indrettet kontor for ca. 159.000 kr.
  Den fine chef kunne ikke se noget forkert i dispositionerne. Naturligvis kunne han ikke det. Hos forsvaret er man vant til at bruge løs. Skatteyderne betaler.


  Forsvaret ødelagde landsby
  I 2008 afholdt forsvaret en militærøvelse ved Karup i Jylland. De uniformerede bondekarle blev så kæphøje over at opholde sig i militærets bæltekøretøjer, at de ødelagde en hel landsby. Husure revnede. Veje blev ødelagt for 886.800 kr. Kantsten for 29.440 kr. blev forskubbet. Fortove til en værdi af 21.606 kr. blev knust. Altså ren vandalisme. Soldaterne væltede rundt i en euforisk rus. Ialt forlangte Viborg Kommune 1.195.370 kr. af Forsvaret i erstatning. Pengene blev betalt uden diskussion (kilde: B.T.).
  Hvorfor ødelagde bondekarlene landsbyen? Fordi de var stang hamrende bondestive af druk. Sådan gør man på den slags øvelser. Skatteyderne betaler for skaderne.


  Jægerne i Afghanistan
  Kl. 20:50 på TV2 den 8. februar 2010 kunne man se udsendelsen »Jægerne - Danmarks elitesoldater«. Programmet var blevet til i samarbejde mellem TV2 og forsvaret. Det handlede om danske jægersoldaters mission i Helmannprovinsen i Afghanistan. Og det kan kun undre. I september 2009 var de samme folk i forsvaret ved at gå i hysterisk koma over en ligegyldig bog (Jægerbogen) skrevet af en jægersoldat. I TV2-udsendelsen blev der afsløret hundrede gange så mange ting om jægerne som i bogen.
  Følgende ting blev afsløret om jægerne i TV2-udsendelsen:

 • Påklædning
 • Våbentyper (rifler, pistoler og chokgranater)
 • Træningstaktik
 • Let genkendelige ansigter (lemfældig sløring)
 • Formålet med missionen i Afghanistan
 • Angrebstaktik under missionen

  I 1993 udsendte DR en række dokumentarudsendelser - »Eliten« - om optagelsesdprøverne til Jægerkorpset. I mindste detalje blev seerne indført i korpsets træningsprogrammer. Nogle af soldaternes CPR-numre kunne ses. I 17 år lå programmet frit tilgængeligt på DR´s website. Desuden kan det stadigt købes på DVD (kilde: Berlingske).
  Tjah. Bum. Bumelum. Der hersker virkeligt logiske tilstande hos forsvaret.


  Jægerbogen
  I 2009 udkom en bog skrevet af en dansk jægersoldat. Forsvarsministeren (V) og Forsvarskommandoen gik i panik og forsøgte forgæves at få udgivelsen stoppet ved et fogedforbud. De mente, at bogen indeholdt oplysninger, der var til fare for Danmarks sikkerhed. Så oversatte folk i Fosvarskommandoen bogen til arabisk og offentliggjorde den på internettet. Det endte med, at forsvarschefen blev fyret (tidl. flådechef - læs om ham nedenfor).
  Kun guder forstår, hvad der foregår i toppen af det danske forsvar. Læs: Rambo tabte hovedet


  Forsvarskommandoen fik bøde
  I perioden 5-12 december 2005 blev 23 militært ansatte sendt ud og grave giftigt slam på den daværende Farum Kaserne. Efter gravearbejdet fik flere gener. En enkelt fik varige mén. Det fik Hærens Konstabel- og Korporalforening til at anmelde Forsvarskommandoen til Arbejdstilsynet. Forsvarets Auditørkorps undersøgte desuden sagen. Det endte med en bøde på 30.000 kr. til Forsvarskommandoen (læs: skatteyderne) i november 2009.
  Hvorfor sender man ikke bare skrivebordsgeneralerne ud at grave?


  Operation Green Desert 2004
  Den 25. november 2004 deltog danske soldater i »Operation Green Desert« sammen med britiske og irakiske styrker omkring den sydirakiske by Az Zubayr i Irak. Man skulle støtte irakisk militær i at lave husransagelser for at fange terrorister. Flere civile irakere blev pågrebet. De blev overgivet til irakerne. Danskerne havde medbragt tre statslige kameraer til videodokumentation. På en af optagelserne ser man en flok irakiske politisoldater slå og sparke civile sunnimuslimske irakere. Imens forholder danske soldater sig som passive tilskuere. »Har du set, de får bare nogle hug.....« - udtaler en soldat på videoen. Det er i strid med reglerne. Ifølge disse har danske soldater pligt til at gribe ind over for overgreb og efterfølgende indrapportere hændelsen til højere instans i Danmark. Men det skete ikke. Den ansvarshavende oberstløjtnant blev umiddelbart efter voldsepisoden orienteret om sagen i den fremskudte kommandostation af en tolk. »Det er gået godt, men de irakiske fanger fik nogle ordentlige høvl.....« - udtalte denne. »Nå..... okay.....« - svarede obersten. I en såkaldt »post operation report« fra HOK i 2004 beskrev man, at »danske soldater har været vidne til hårhændet behandling af irakiske tilbageholdte, idet det efterfølgende er registreret som en lesson learned.....« Den 8. december 2004 benægtede Forsvarskommandoen efter en overfladisk undersøgelse, at den danske bataljon havde konstateret nogen form for overgreb under operationen. »Jeg er ikke i tvivl om, at det er pure opspind, og at der ikke er tale om, at danske soldater har set et overgreb.....« - udtalte forsvarsministeren (V) (tudebamsen) til TV Avisen den 14. december 2004.
  En efterretningsofficer fik senere på dagen kendskab til videoen. Han viste den til den ansvarshavende oberstløjtnant. »Du ved godt, hvad det vil betyde.....?« - udtalte denne. Underforstået, at de danske styrker ville blive trukket hjem, hvis indholdet blev rapporteret. Dokumentationen kom tilsyneladende ikke videre i systemet. Da den irakiske avis Al Manarah skrev om episoden, benægtede forsvaret det skete. Efterretningsofficeren fik efter hjemkomst ansættelse i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Her fortalte han også om videoen. Og her afviste man at vise filmen under en briefing til et kommende Irak-hold.
  I slutningen af 2011 anlagde 11 af 36 anholdte irakere sag om erstatning mod den danske stat for at de danske soldater ikke havde grebet ind over for voldshandlingerne i 2004. De påstod, at nogle af de danske soldater havde deltaget aktivt i volden med verbale ydmygelser og spark. Flere havde fået stukket fingre op i røven af danskerne. Nu kontaktede efterretningsofficeren Forsvarskommandoen om, at der eksisterer en video, som dokumenterer påstandene. Men han hørte ikke mere fra kommandoen. Og denne benægtede i december 2011 og oktober 2012 ethvert kendskab til dens eksistens. Det samme gjorde Kammeradvokaten. Og det samme gjorde den ansvarshavende oberstløjtnant. Den 2. oktober 2012 ringede officeren til Forsvarsministeriet angående videoen. Her optog en sekretær en såkaldt telefonrapport. Efterfølgende benægtede ministeriet at kende til videoen. Torsdag den 18. oktober 2012 offentliggjorde Ekstra Bladet videoen på deres website. Så fik tonen straks en anden lyd. Forsvarsministeren (S) gik til bekendelse. Forsvarschefen gik til bekendelse. Men FE, Forsvarskommandoen og oberstløjtnanten benægtede stadig fakta. Forsvarschefen ville nu undersøge sagen til bunds. Auditørkorpset henlagde sagen den 28. februar 2011. I 2012 blev de bedt om at genoptage efterforskningen. Tirsdag den 21. maj 2013 indrømmede Forsvaret efter otte års benægtelser, at overgrebene var blevet filmet af danske soldater. Og nu truede auditørkorpset efterretningsofficeren, der afslørede filmen med overgrebene, med en straffesag og krav om et halvt års fængsel for ikke at ville afsløre fra hvilken person, han havde fået videoen. I 2013 stadfæstede Østre Landsret en tidligere dom til ham på ugebøder på 500 kr. i et halvt år. Efterfølgende afslog Procesbevillingsnævnet en genoptagelse af sagen i Højesteret. I øvrigt modtog han dødstrusler fra soldaterkollegaer. En tidligere militær chef havde skrevet til ham og kaldt ham »en forrædder og et svin« for at have brudt et uskrevet kodeks om at tie.

  Problemet er ikke, at nogle irakere har fået nogle tæsk. Det er en normal del af livet på de kanter. Problemet er alle fortielserne og løgnene hos de militære danske myndigheder. Hele vejen igennem forsøgte de at skjule den banale virkelighed over for offentligheden. Det er mere reglen end undtagelsen hos dem med alt det mærkelige dingel dangel på tøjet.
  Læs desuden: Fjogh sendte Danmark i krig og Irak-kommissionen


  Forsvarschefernes luksuspensioner
  Når danske forsvarschefer kvajer sig for milliarder af kroner, så tager de det stille og roligt. På TV ser vi dem sidde og smile underfundigt efter alle kritiske spørgsmål. De smiler fra øre til øre selv efter at have indrømmet den største inkompetance og hovedrystende skandale. Og hvordan hænger det sammen? Det afslørede Ekstra Bladet den 28. august 2008.
  De militære chefer bor i billige luksusboliger. De kører rundt i fede luksusbiler. Og de hæver en fed tjenestemandspension - allerede når de fylder 60 år. Skatteyderne betaler hele festen. Og cheferne med de blanke knapper smiler hele vejen til banken. Den 1. juli 2008 gik forsvarets topchef således på pension. Hvert år frem til sin død hæver han 500.000 kr. Dertil kommer en særlig kapitalpension på 16,5 pct. af de pensionsgivende tillæg. De lukrative pensionsordninger har officererne selv aftalt med Finansministeriet.
  Argumentet for den lave pensionsalder lyder, at soldater skal være fysisk stærke. Man kan ikke sende en olding ud på en international mission. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha! Internationale missioner. Hvornår har nogen set en af disse tyndbenede skrivebordsgeneraler nærme sig en rigtig krig. Trygt og godt bliver de siddende i Danmark bag deres store skriveborde og spiller kloge. Imens bliver de lavtlønnede rigtige soldater beskudt og dræbt i Afghanistan. Mon ikke tiden er til at pille disse højrøvede pseudo-soldater ned fra deres høje totempæl?


  Flådechef på business class
  Ifølge forsvarets regler skal embedsmænd rejse på almindelig økonomiklasse med fly, hvis det overhovedet er muligt. I 2009 bad Ekstra Bladet om aktindsigt i flådechefens rejsebilag. Mange af disse var på mystisk vis forsvundet. Men det viste sig alligevel, at den fine kontreadmiral skider højt og flot på reglerne. Han rejser nemlig på dyreste klasse til eksotiske steder. Læs nedenfor (kilde: Ekstra Bladet):

 • 6. december 2008: Kuala Lumpur/Sydney. Pris: 56.670 kr.
 • 23. marts 2007: Washington. Pris: 27.570 kr.
 • 22. januar 2008: Berlin/Paris. 13.003 kr.
 • 11. februar 2008: Washington. Pris: 42.152 kr.
 • 7. marts 2008: Singapore. Pris: 35.533 kr.
 • 1. april 2008: Kenya. Pris: 29.135 kr.
 • 28. september 2008: Oman/Bahrain/Dubai. Pris: 61.528 kr.
 • 7. november 2008: Djibouti. Pris: 36.300 kr.
 • 6. december 2008. Dubai/Bahrain. Pris: 26.165 kr.
 • 25. januar 2009: Bahrain. Pris: 18.628 kr.

  I 2008 brugte den fine herre 318.099 kr. af skatteydernes penge på flybilletter. Helt systematisk og i strid med reglerne fløj han således på businessclass. Og man må undre sig over den megen rejseaktivitet til eksotiske steder. Kan han dokumentere det faglige indhold på de mange rejser? Hvor relevant er det for en flådechef at rejse til en ørkenstat?


  Flådechefens private middage
  Ifølge forsvarets regler må en militærchef i uniform maksimalt spise til en kuvertpris på 395 kr. I specielle tilfælde kan man gå op til en kuvertpris på 650 kr. Private middage skal cheferne naturligvis selv betale. Men det sked den fine flådechef på. Det afslørede Ekstra Bladet i juli 2009.
  I oktober 2007 tog chefen konen med på en tjenesterejse til New York. Den 17. oktober spiste parret en privat middag på Restaurant 22 Bowen´s i New Port. Regningen på 2.600 kr. blev sendt videre til skatteyderne. Det samme gælder drikkepengene på 500 kr.
  Den 1. marts 2008 spiste parret en privat middag på Raffles Hotel i Singapore. Regningen lød på 2.471 kr. Heraf drak parret alkohol for 1.000 kr. Regningen blev sendt videre til skatteyderne.
  En del af flådechefens store luksusvilla er forbeholdt repræsentation. Disse kvadratmeter er derfor undtaget husleje. Den 9. november 2007 mødte 12 private gæster op i villaen til middag. Ingen af dem havde nogen relation til forsvaret. Fem af gæsterne var fra admiralindens arbejdsplads på Moesgaard Museum. De åd og drak for en kuvertpris på ca. 1.000 kr. Den 23. maj 2008 afholdt han en lignende middag i villaen for en kuvertpris på ca. 1.200 kr. I 2008 bespiste flådechefen gæster i repræsentationslokalerne i villaen for ca. 58.410 kr. Flere af middagene overskred den tilladte beløbsgrænse. Og ved flere lejligheder deltog en barndomskammerat i middagene. Udgifterne blev betalt af skatteyderne.
  Da avisen konfronterede flådechefen med de åbenlyse regelbrud, erklærede han, at der var tale om »regnskabsfejl« og manglende kendskab til reglerne. Det ville der nu blive rettet op på.
  Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Vi tvivler. Denne mand har intet forstået. Hvor rekrutterer forsvaret den slags folk?


  Flådechef på luksushotel
  Ifølge Personalestyrelsens regler for overnatning må et hotelophold maksimalt koste 1.500 kr. pr. nat. Men det sked flådechefen på. Det afslørede Ekstra Bladet i juli 2009.
  Den 19. juni 2006 deltog han i et møde i København. Han indlogerede sig på det firestjernede Hotel Nyhavn 71 til 1.990 kr. pr. døgn.
  Den 17. september 2006 fløj han til London for at deltage i en eller anden konference. Han indlogerede sig på det firestjernede hotel The Royal Horseguards til 3.414 kr. pr. døgn. Det kostede 6.828 kr. for to dage.
  Den 16. oktober 2006 var den gal igen. Flådechefen fløj til Cape Town i Sydafrika for at besøge Galathea-ekspeditionen. Han indlogerede sig på det femstjernede hotel Cape Grace til 3.452 kr. pr. døgn. Det kostede 13.808 kr. for fire dage.
  Den 28. marts 2007 boede han i to dage på SAS Radisson i København til 1.795 kr. pr. døgn.
  Ifølge Personalestyrelsens regler skylder den fine kontreadmiral altså skatteyderne en hel del penge. Hvorfor har man ikke bedt ham om at betale ved kassen?


  Flådechefen med næsen
  I 2009 afslørede Ekstra Bladet i en række artikler flådechefens omfattende misbrug af skatteydernes penge (læs nedenfor). Det førte til en undersøgelse af forholdene foretaget af Forsvarets Interne Revision (FIR). Mærkværdigvis undersøgte de kun en lille del af hans bilag. Efterfølgende fik flådechefen en veritabel skideballe af forsvarschefen: »På baggrund af FIR´s undersøgelse må jeg konstatere, at at du ikke i alle tilfælde har handlet i fuld overensstemmelse med gældende forvaltningsbestemmelser.....Det samlede billede af dine dispositioner giver mig anledning til at indskærpe, at du fremover i din embedsførelse overholder gældende forvaltningsbestemmelser.....«. Den arrogante kontreadmiral svarede, at »jeg også fremover vil gøre, hvad jeg kan for at overholde gældende forvaltningsbestemmelser.......«.
  Flådechefen forstod altså ikke skideballen. Hvorfor fyrede man ikke bare dette uniformerede fæhoved? Og bad ham om at tilbagebetale skatteydernes penge. I øvrigt blev det besluttet, at chefernes rejser fremover skal godkendes i Forsvarskommandoen. Desuden iværksatte forsvarschefen en kulegravning af 15 militære chefers rejse- og repræsentationsbilag.


  Flådechef med luksusvillaer
  Der er sparet så meget på danske kaserners vagtberedskab, at enhver kan gå lige ind fra gaden og stjæle alverdens militært isenkram - inklusive våben. I stedet bruges pengene på at forkæle de militære topchefer.

  Da en af cheferne for søværnet blev chef for forsvarsstaben i 2002, flyttede han ind i en 456 kvm. stor tjenestebolig i Jægersborg nord for København. Den månedlige husleje inkl. varme var på 12.000 kr. Det er under halvdelen af markedslejen. I januar 2009 kunne Ekstra Bladet afsløre, at have og villa blev renoveret for ca. 2,1 millioner kr. da den fine chef flyttede ind.
  En havearkitekt blev hyret til anlæggelse af en japansk have. Nye træer, buske og blomster blev plantet. To store runde terasser med sorte klinker blev anlagt. Det kostede ca. 250.000 kr. Desuden blev der bygget ny carport, skur og en plads belagt med brosten. Det kostede ca. 274.000 kr. En træterasse og nyt plankeværk kostede ca. 565.000 kr. Den slotslignende have kostede altså skatteyderne ca. 1.089.000 kr. Dertil kommer vedligeholdelsesudgifter på 74.000 kr. pr. år for en privat gartner. Avisen bad om at måtte se regningen for haveanlægget. Det kunne ikke lade sig gøre. Alle dokumenter og bilag var blevet væk.
  Villaen blev også sat i stand. Forsvarschefen blandede sig i den mindste detalje. Flere sider med instruktioner og ønsker blev afleveret til håndværkerne. Der blev indkøbt hårde hvidevarer af mærket Miele til 50.000 kr. Badeværelses- og køkkenudstyr af mærket Svane for 55.000 kr. Nye klædeskabe for 148.000 kr. Alle dørhåndtag blev udskiftet til messinghåndtag. Alle stikkontakter skulle være hvide. Og alle elkabler skulle fræses ind i væggene.
  Konens tøjfirma (Senior Shop) blev også tilgodeset på skatteydernes regning. Hendes kontor blev istandsat efter alle kunstens regler. En del af kælderen blev lavet om til tøjlager. Og Ekstra Bladet afslørede, at ægteparret i strid med reglerne havde undladt at søge om tilladelse til at drive privat erhverv fra tjenesteboligen.

  Samme forsvarschef blev i 2005 forfremmet til kontreadmiral og chef for Søværnets Operative Kommando (SOK). Han flyttede på dette tidspunkt ind i en 378 kvm. stor tjenestevilla (Villa Zenta) med havudsigt på Marselisborg Strandvej i Århus. Huslejen var 6.500 kr. pr. mnd. Markedslejen for en sådan villa lyder på ca. 17.745 kr. Efter Ekstra Bladets afsløring af forholdene i 2009 blev lejen forhøjet til 11.400 kr. pr. mnd.
  Da han flyttede ind, var ejendommen lige blevet sat i stand for to millioner kr. Alligevel skulle der nu bruges 350.000 kr. på et nyt badeværelse. Han krævede ny maling i alle rum. Nye gulvtæpper i repræsentationslokalerne og sammenlægning af to værelser. Men disse ønsker afviste forsvarets boligkontor. Derfor ringede han til selveste forsvarschefen og sladrede. Og han beordrede ønskerne ført ud i livet. Ialt blev villaen pyntet op for ca. 500.000 kr.
  Flådechefens svigermor og en barndomsven flyttede også ind i villaen. De boede i al hemmelighed på stedet i hhv. fire og halvandet år. På trods af, at han over for forsvarets boligkontor havde skrevet under på at bo alene i villaen med sin kone. Barndomsvennen sad med til bords, når skatteyderne betalte for repræsentative luksusmiddage.

  Forsvarsministeren reagerede på Ekstra Bladets afsløringer i 2009. Ved næste chefskifte bliver luksusboligerne solgt. »Selv om man er admiral og har mange striber på ærmet, så er det vigtigt at være opmærksom på de signaler, som man sender til skatteyderne. Jeg er overbevist om, at det også er gået op for forsvarschefen.....« - udtalte forsvarsminister Rambo (K).
  Vi tvivler på, at den fine militærchef forstod skideballen. I oktober 2009 blev han fyret i anledning af den såkaldte »jægerbogssag«.


  Forsvaret på skatteyderbetalt jagt
  Forsvarets topfolk bor i billige luksuslejeboliger og kører rundt i skatteyderbetalte luksusbiler. De lader også skatteyderne finansere deres interesse for at nedskyde dyr. Det afslørede Ekstra Bladet den 27. august 2008.
  Det viser sig, at de militære topchefer hvert år inviterer kongehusets medlemmer, ministre og erhvervsledere med på jagt på forsvarets enorme naturarealer. Kronvildtjagt i Oksbøl i Jylland skulle være et hit blandt de fine middagsherrer. Ialt 724 personer har i perioden 2004-2008 været på jagt med forsvarscheferne i Oksbøl. Det har kostet skatteyderne godt to millioner kr. (2.250 kr. pr. dag pr. mand plus 10 nedskudte kronhjorte mv.). Dertil kommer en lang række jagtudflugter på diverse andre mindre arealer. Regningen til skatteyderne er således meget større.
  En pensioneret chef for Hjemmeværnet har af Forsvarsministeriet fået opgaven med at sende VIP-invitationerne ud til de fine gæster. Han skal desuden holde øje med jagtarealerne. »Invitér dine venner på jagt, rejs rundt i landet på statens regning og dyrk samtidig din hobby......« - lød hans jobbeskrivelse. For denne lille tjans får han 60.000 kr. om året. Dertil kommer time-dagpenge for de mange dejlige ture rundt omkring på jagtarealerne.

  Hvem er de mange VIP-gæster, som elsker at nedskyde dyr på skatteydernes regning? Nogle få eksempler herunder:
 • Prins Henrik, kronprins Frederik og grev Ingolf
 • Forsvarsministeren (Rambo (Venstre))
 • Erhvervsministeren (Bambi (Konservative Folkeparti) - som bruger ministerbilen til transporten)
 • En kammerherre og ven af kongehuset
 • Flere pensionerede forsvarschefer
 • Direktører for Danisco, Danfoss og Grundfoss

  Hvorfor render forsvarscheferne rundt og skyder dyr sammen med disse skidtvigtige højtlønnede middagsherrer? Det er for at tjene deres egen sag. På denne måde smører de netværket. Milliarderne ruller ind på Forsvarets konto. Og skatteyderne betaler den fede fest. Velbekomme.


  Flådechef bruger krigsskibe som lystyacht
  I juli 2009 afslørede Ekstra Bladet, at den fine flådechef brugte danske krigsskibe til egne private formål. Han var nemlig medlem af den såkaldte VL-gruppe 12. Og når han skulle prale over for sine logebrødre, så gav han en sejltur i et krigsskib.
  Den 15. juni 2006 sejlede flådechefen eksempelvis rundt i Svanen og Thyra sammen med 12 logebrødre. Et helt igennem privat arrangement. Tyve besætningsmedlemmer opvartede de fine middagsherrer. Der blev spist og drukket for ca. 7.166 kr. Udgifterne havnede hos skatteyderne.
  Når flådechefen skulle til møde i VL-gruppen, så sendte han regningen for fly, hotel og forplejning videre til skatteyderne. Det kostede ca. 12.000 kr. i perioden 2007-2009.
  Dette uniformerede fæhoved holdt en gigantisk fest på skatteydernes regning. Hvor længe kan det blive ved?


  Forsvarets billige lejeboliger
  Det danske forsvar råder landsdækkende over 1203 lejeboliger og 15 tjenesteboliger. Mange af dem ligger på de bedste adresser. Ifølge Finansministeriets regler skal forsvarets boliger udlejes til markedslejen. Alligevel ligger huslejerne typisk et langt stykke derunder. Dermed lider skatteyderne et tab. Til gengæld griner de ansatte i Forsvaret. De har nemlig lejeret til de billige boliger. Og af en eller anden mystisk grund må deres husleje højest udgøre 15 pct. af deres lønindkomst. Nogle eksempler herunder (kilde: Ekstra Bladet, 2008).

 • En forsvarschef bor til leje i en 456 kvm. stor villa på Jægersborg Allé i Gentofte til 12.700 kr. pr. mnd. inkl. varme. Markedslejen i området for denne bolig ville være ca. 21.000 kr. pr. mnd.
 • Søværnets øverste chef har siden 2005 lejet villaen »Villa Zenta« på 378 kvm. med havudsigt på Strandvejen i Marselisborg i Århus til kun 6.500 kr. pr. mnd. I 2009 blev lejen forhøjet til ca. 11.400 kr. efter Ekstra Bladets afsløring af forholdene. Markedslejen lyder på ca. 17.745 kr.
 • På Hellerupvej i Marselisborg i Århus bor en af søværnets orlogskaptajner til leje i en 177 kvm. stor pragtvilla til 5.636 kr. pr. mnd. På Birkevænget i samme område bor en kaptajn til leje i en 189 kvm. stor villa for 6.263 om måneden. Begge huse ville kunne udlejes til en markedssleje på 17.000-18.000 kr. om måneden.
 • Livgardens chef bor til leje i en lejlighed på 252 kvm. i Gothersgade i København til bare 8.809 kr. pr. mnd.
 • En forsvarschef lejer en 270 kvm. stor lejlighed på Kastellet i København til kun 12.732 kr. pr. mnd.
 • I Nyboder i København koster en 116 kvm. lejlighed typisk under 2.000 kr. om måneden i leje.
 • På slottet i Frederiksberg Have i København råder forsvaret over flere lejligheder. En ansat bor på 208 kvm. til 8.022 kr. pr. mnd.


  Forsvarets repræsentationsudgifter
  Visse personalegrupper i forsvaret betragter sig som specielt udvalgte i et slags lukket broderskab. Denne sære mentalitet trives i udtalt grad i toppen af det militære hiraki. Forsvarscheferne fører sig i al hemmelighed frem som guds udvalgte disciple. Helst helt uafhængigt af den til enhver siddende minister i Forsvarsministeriet. Skatteyderne betaler regningen. Det afslørede Ekstra Bladet i oktober 2009.
  Med største selvfølgelighed æder, fester og drikker de militære middagsherrer for millioner af kroner hvert år. De planlagte budgetter for repræsentation (læs: fest og sjov) overskrides hvert år. Læs nedenfor.

 • 2005: budget 2,2 mio. kr. Faktisk forbrug 14,3 mio. kr.
 • 2006: budget 3,6 mio. kr. Faktisk forbrug 15,9 mio. kr.
 • 2007: budget 5,4 mio. kr. Faktisk forbrug 29,7 mio. kr.
 • 2008: budget 14,3 mio. kr. Faktisk forbrug 74,4 mio. kr. (inkl. 50 mio. kr. til kaffe, frugt og teambuilding).

  Enhver kan se, at den er rivende gal. I 2009 bad de festglade militærchefer om en ekstrabevilling på 300 mio. kr. til ammunition til de danske styrker i Afghanistan. Imens sad de samme fordrukne herrer og mæskede sig for millioner. Hvis dette vanvid fortsætter, så ender vi med at skulle bruge det meste af bruttonationalproduktet på forsvarets fester.


  Forsvarets luksusbiler
  På et tidspunkt skulle Forsvarets chefer deltage i en fin konference i Bella Centret i København. Udenfor ankom de i store skatteyderbetalte Mercedesbiler. Privatchaufførerne åbnede dørene for de fine selvhøjtidelige herrer med kors, bånd og stjerner. Tilfældigvis blev hele sceneriet iagttaget af en medarbejder fra Finansministeriet. Og han undrede sig over de mange kostbare biler. Det medførte efterfølgende, at Rigsrevisionen foretog en kulegravning af Forsvarets bilpark. Og i 2004 gav det så kraftig kritik, at Forsvaret måtte sælge de mange luksusbiler.

  Hvad skete herefter? Forsvaret indkøbte 14 nye biler af mærket Peugeot 607. Desuden tre stk. BMW 730 LD samt en enkelt Citroën C6. I alt 18 fine chefer kørte nu rundt i alle disse nye luksusbiler. Dertil kom adskillige privatchauffører (kilde: Ekstra Bladet, den 25. august 2008). Læs herunder.

  Citroën C6 - med privatchauffør
 • Forsvarschefen

  BMW 730 LD - med privatchauffør
 • Chefen for Forsvarsstaben
 • Chefen for Forsvarets Materieltjeneste
 • Departementschef

  Peugeot 607 - med fast chauffør
 • Chefen for Hærens Operative Kommando
 • Chefen for Søværnet
 • Chefen for Flyvevåbnet
 • M. fl.

  I september 2008 skrev forsvarschefen i personalebladet »Forsvaret«, at »kort sagt håber jeg, når jeg går af som forsvarschef, at efterlade et forsvar, der afspejler min nye bil: ny teknologi, nytænkning, styrke og god kvalitet«. Den bilglade chef beviste hermed, at han befandt sig i et forskruet sært univers. Mens danske soldater blev dræbt under kampe i Afghanistan, så havde han ikke andet end sin nye skatteyderbetalte bil i tankerne. Milde moses.

  Der findes ingen regler for Forsvarets indkøb af luksusbiler. De kan bare tage sig selv til rette på skatteydernes bekostning - indtil nogen bliver forargede over pengesvineriet. Kun Rigsrevisionen har tilsyneladende lov til at regulere området.


  Flådechefens årlige drukorgie
  I 2006, 2007 og 2008 deltog flådens chefer i et veritabelt drukorgie efter afholdelse af den årlige flådeøvelse DANEX (kilde: Ekstra Bladet). Søværnets øverste chef inviterede (kontreadmiralen). Han tjener over en million kroner årligt og bor i en fin villa på Strandvejen i Århus (læs nedenfor).
  I 2008 blev 21 søofficerer inviteret ombord på Esbern Snare efter øvelsen. Til lejligheden var der indkøbt 22 flasker vin, 10 flasker stærk spiritus, tre flasker portvin og tre kasser øl. Det svarer til ca. 21 genstande pr. person. Altså en solid brandert. Sprutten blev hældt ned til jomfruhummer, oksemørbrad og chokolademousse. Ifølge avisens aktindsigt var der indkøbt varer for godt 13.000 kr. Med arbejdskraft til tilberedning og servering skulle prisen for en sådan middag løbe op i ca. 35.000 kr. Regningen blev sendt videre til skatteyderne.
  Overskydende sprut efter sådanne arrangementer ender i skibenes chefmesser. Javel, ja. På denne måde fylder man barskabene op med skatteyderbetalte drikkevarer.


  Bubber og BS i trøjen
  I oktober 2008 lancerede TV2 en serie i otte afsnit med jægersoldaten BS og børneværten Bubber. De to fjollehoveder pjattede rundt med militært isenkram iført kampuniform og krigsmaling. Møder, planlægning og ammunition kom til at koste Forsvaret og dermed skatteyderne langt over 100.000 kr. »Det er vores bidrag til festen......!!!« - udtalte en presseofficer fra Forsvarskommandoen (kilde: Politiken.dk).
  I øvrigt har den pågældende jægersoldat aldrig set skyggen af en rigtig ildkamp. På et tidspunkt pralede han af at være blevet såret i kamp. Men det var en splint fra en øvelsesgranat. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!


  FBE-chef afsløret i fråds
  Efter »Nyboder-sagen« i 2006 ansatte man en ny direktør til at rydde op i FBE (Forsvarets bygnings- og Etablissemensttjeneste). Men det skulle vise sig, at man havde ansat en ræv til at vogte gæssene. Efterhånden opstod der rygter om overforbrug af skatteyderpenge. Det fik Ekstra Bladet til at søge om aktindsigt i hans bilag i 2008. Forsvarets Interne Revision startede herefter sin egen undersøgelse. »Man var blevet bekendt med en række bilag, som umiddelbart virkede besynderlige i forhold til de gældende regler«. Og den 22. december 2008 fratrådte direktøren sit job med øjeblikkelig virkning. »Af personlige årsager«. Derfor gik forsvaret ikke videre med undersøgelsen.
  Ifølge Ekstra Bladet den 4. januar 2009 skulle den fine direktør have indkøbt massevis af 12-års Whisky, 15-års rom og Amarone-vine. Dyre middage og ekstravagante tjenesterejser med diæt-penge. I et enkelt tilfælde var konen i strid med reglerne rejst med til Bornholm. Et DSB-årskort til 55.000 kr. var blevet indkøbt. Alt sammen for skatteydernes penge. Forsvarsministeren afviste at kræve pengene tilbagebetalt. Nu havde manden jo sagt op.
  Holder svineriet aldrig op?


  Forsvarschef på smøretur
  Den 27-29 januar 2006 var Danmarks forsvarschef på privat vildsvinejagt i Laiuse i det østlige Estland. Den Kgl. Estiske Jagtforening havde inviteret. Foreningen støttes økonomisk af fire våbenproducenter - ekempelvis den svenske våbenindustri. På turen deltog også den finske og estiske forsvarschef. Desuden salgsdirektører fra SAAB (svensk våbenfabrikant) og HÄGGLUNDS (ejet af den britiske våbenproducent BAE).
  I den forbindelse er det interessant, at det danske forsvar i december 2005 købte infanterikøretøjer af HÄGGLUNDS for 1.6 milliarder kr. Desuden var SAAB kommet i betragtning angående indkøb af de kommende 48 nye kampfly (læs nedenfor).
  En regel hos forsvarets Materieltjeneste siger, at de ansatte ikke bør omgås våbensælgere privat. Desuden skal gaver i eget navn og gaver af værdi konsekvent afslåes. Men disse regler gælder altså ikke for forsvarschefen. Han forsvarede sig med, at han var inviteret af den estiske forsvarschef. Men det viste sig efterfølgende, at den skriftlige invitation var forsvundet!! Under alle omstændigheder drog han på jagtrejse med våbensælgere med alt betalt.
  Efter at have afleveret en redegørelse om jagtturen, fik forsvarschefen en »næse« den 28. marts 2007. Den fungerende forsvarsminister (V) udtrykte til Forsvarsudvalget, at han ikke burde have deltaget i arrangementet.
  Ja, ja, ja. Det er ikke let at holde balancen. Læs mere om emnet under: Korruption


  Tårnfalken
  I 1995 under SR-regeringen besluttede Folketinget, at det danske forsvar skulle have spionfly. I 1998 blev pengene bevilget. I 2001 blev det ubemandede fly testet i Frankrig. Efter en kort flyvetur styrtede det ned. Efterfølgende fandt man 47 fejl i konstruktionen. På trods af den katastrofale testrapport godkendte forsvaret de franske fly samme år. I 2002 indkøbte det danske flyvevåben 10 spionfly i samlesæt af den franske virksomhed SAGEM. Flyet fik navnet »Tårnfalken«. Flyvevåbnet fik som opgave at samle flyet. Hæren skulle herefter bruge det færdige fly til overvågningsopgaver.

  I de følgende tre år forsøgte man forgæves at få flyene på vingerne. Men intet virkede. Alle de fine generaler og majorer med blanke knapper og striber, tænkte og tænkte. En af de ansatte i flyvevåbnet forklarede i TV, at projektet aldrig lykkedes, fordi man manglede en speciel skrue til tre kroner. Flyvevåbnets ledelse kunne ikke finde ud af at skaffe skruen.

  I maj 2005 stoppede forsvarsminister Rambo spioneventyret. Flyene kom aldrig op at flyve. Det superhemmelige projekt kom til at koste skatteyderne ca. 470 millioner kr. i 2007-værdi. Efterfølgende tilbød producenten SAGEM at tilbagekøbe dem for 56 millioner kr. Det afviste man. I august måned 2006 købte det canadiske forsvar de 10 fly for 40 millioner kr. De har brugt flyene i flere år uden problemer. I 2007 sendte de flyet på vingerne til overvågningsopgaver i Afghanistan med stor succes.

  Det danske militær lever i en isoleret sær verden. Det ved alle, der har aftjent den militære værnepligt. Forsvaret sendte sneplove og græsslåmaskiner ned til de danske soldater i ørkenen i Irak. Hvordan i himlens navn skulle de kunne finde ud af at lave et spionfly? Og hvad skal Danmark med et spionfly? Opdage norske og svenske spioner? Holde øje med mågerne over Kattegat? Hvis efterretningstjenesten vil finde hemmelige spioner, så skal de bare møde op i Kastrup Lufthavn. Eller lægge sig i græsset ved den dansk-tyske grænse. Hvor svært kan det være?

  Den 7. juni 2006 kom Rigsrevisionen og Statsrevisorerne med en kraftig kritik af sagen. Man kritiserede Forsvarets ledelse for manglende engagement, og for at Finansudvalget ikke var informeret om, at det drejede sig om et risikalbelt udviklingsprojekt. På almindeligt dansk. Folkene bag Tårnfalke-projektet var inkompetente.
  I februar 2007 kom resultatet af en såkaldt uvildig advokatundersøgelse af forløbet. Efter gennemgang af 10.000 dokumenter frikendte man embedsmænd og chefer i forsvarets ledelse. Der var ikke grundlag for disciplinærsager på noget niveau. Dette blev taget til efterretning af forsvarsminister Rambo.

  Hvis de militære åndsfyrster gerne vil lege med fly, så har vi et forslag. Forsvarsministeren og skrivebordsgeneralerne skal i samlet flok gå hen i BR-legetøj og købe et modelfly med tilhørende instruktionsbog. I bogen kan de læse, hvordan man gør. Vi hjælper dem gerne med at finde adressen på BR-legetøj.


  Nye spionfly
  Nu må galskaben fandeme holde op. Det mislykkede projekt »Tårnfalken« kostede skatteyderne flere hundrede millioner kroner. Flyet kom aldrig på vingerne, fordi man ikke kunne finde ud af at købe en skrue. Efter ganske kort tid var de militære åndsfyrster parat til at gentage fiaskoen. Forsvarskommandoen anbefalede Forsvarsministeriet at indkøbe to nye typer spionfly til hhv. Hæren og Flyvevåbnet. I september 2007 blev der indkøbt for 19 millioner kr. spionfly af typen RAVEN.
  Flyet - også kaldet »dronen« - blev prøvefløjet første gang onsdag den 9. januar 2007 i øvelsesterrænnet Oksbøl. Det flyver i 100 meters højde og transmitterer levende billeder på mobiltelefon-frekvens. Desuden kan det optage termiske billeder. ISAF5 planlægger at medbringe 12 fly til Afghanistan.
  Lad os nu se hvad der sker, når Talebanerne finder ud af, at de kan styre de danske RAVEN-spionfly med deres mobiltelefoner!!!


  Kreativ bogføring med militær præcision
  Forsvarsministeren standsede det mislykkede spionflyprojekt »Tårnfalken« i maj 2005 (læs ovenfor). Derved sparede man 335 millioner kr. - selv om projektet kom til at koste 236 millioner kr. Det sparede millionbeløb skulle bruges til anskaffelse af nye spionfly i næste forligsperiode fra år 2010.
  I nuværende forligsaftale for Forsvaret, har man i år 2007 bevilget penge til et planlagt indkøb af fire maritime helikoptere til en samlet pris på 1.5 milliard kr. Dette indkøb har Forsvaret udsat til efter 2010, fordi man planlægger at udfase de nuværende Lynx-helikoptere.
  Forsvaret har således et samlet beløb på 1.835 milliard kr. stående på kontoen indtil næste forligsperiode fra 2010. Men hvad har generalerne gjort med pengene? De har ifølge aftale med forsvarspolitikerne ladet dem indgå i »den almindelige drift«. Undskyldningen skulle lyde på merudgifter til udsendte soldater i Irak og Afghanistan. Milliardbeløbet skal derfor bevilges igen til forligsperioden fra 2010 (kilde: Jyllands-Posten).
  Tjah. Hvad ville der ske, hvis vi andre lavede samme nummer med eksempelvis skattevæsnet? Vi ville ende i fængsel.


  Helikopter-skandalen
  Under SR-regeringen i 2001 indgik man et forsvarsforlig med Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. Indkøb af 14 nye helikoptere til tre milliarder kr. var en del af aftalen. De nye fly skulle kunne håndtere både redningsaktioner og troppetransporter. Desuden forventede man en »flyvetid« på 80 pct. Herefter begyndte det britisk-italienske »European Helicopter Industries Ltd.« (det senere Augusta Westland) at levere de såkaldte Merlin EH101-helikoptere.

  I 2008 gik sandheden op for åndsfyrsterne i forsvaret. De nye fly duede ikke. De tilbragte mere tid på værkstedet end i luften. »Flyvetiden« lå på kun ca. 30 pct. Og reservedele var næsten umulige at skaffe. Den 29. januar 2008 måtte en EH101-helikopter nødlande i Billund Lufthavn. En drivaksel knækkede på grund af dårligt udført svejsearbejde. Det kunne let have kostet menneskeliv. Herefter blev der udstedt flyveforbud for samtlige nye helikoptere. De 40 år gamle Sikorsky S61-helikoptere måtte klare arbejdet. I januar 2013 lovede den socialdemokratiske forsveraminister, at flyene ville kunne bruges til troppetransport i 2014. Lad os nu se.

  Rigsrevisionen afslørede i maj 2008, at generalerne ikke havde indhentet ekstern advokatbistand ved købet af helikopterne. Desuden havde man anvendt en gammel kontraktformular, som tidligere havde været brugt til indkøb af transportfly. Under forhandlingerne med producenten indrømmede de danske militære amatører på forhånd, at man var »forelsket« i nævnte helikopter. Man fortalte desuden, hvor mange penge man havde til rådighed for købet. Altså en helt igennem tåbelig og hjemmebrygget forhandlingsstrategi.
  Og vi gentager. De ansvarlige folk i det danske forsvar er simpelt hen ikke dygtige nok. De fører sig frem som håbløse amatører. Først smed de 470 millioner kroner ud på Tårnfalken (læs ovenfor). Herefter smed de tre milliarder kroner af skatteydernes penge ud på defekte og ubrugelige helikoptere. Regeringen må sætte forsvarskommandoen under administration.

  Tåber  Gak-gak-generalen
  I perioden august 1996 - maj 2002 havde man en forsvarschef ansat til at styre tropperne og foregå alle danske jens´er med et godt eksempel. I marts 2002 afslørede Ekstra Bladet, at han sammen med konen og nogle venner havde brugt et af forsvarets fly til en 14-dages privat ferie i USA, Canada og Island. Det kostede skatteyderne ca. 500.000 kr.
  I 2001 fik gak-gak-generalen Dannebrogsordenens Storkors af dronning Margrethe for lang og tro tjeneste. Herefter følte han sig tilsyneladende i tæt kontakt med højere magter. Nu gik han i gang med at planlægge sin aftræden fra forsvaret ved en usædvanlig ceremoni i maj 2002. Han skulle transporteres rundt i København og Nordsjælland under hyldest fra forsvarets værn herunder Frømandskorpset og Slesvigske Musikkorps. Korvetten Niels Juel skulle affyre salut. Helikoptere, fly og 12 F-16-jagere skulle flyve i formation. Festen var budgetteret til 40 millioner kr. (det er ikke løgn). Men det planlagte vanvid fik en brat afslutning ved Ekstra Bladets afsløring. Efterfølgende aftrådte han ved en beskeden reception.
  Den 29. december 2012 påkørte den nu 71-årige tidl. general i sin bil en 45-årig familiefar på cykel på Hillerødvejen i Fredensborg. Uvist af hvilken grund kørte han over en optrukken linje til cykelstien. Manden blev slynget 50 meter gennem luften. Han døde af sine kvæstelser. Mandag den 28. oktober 2013 blev han i Helsingør Ret idømt 10.000 kr. i bøde for uagtsomt manddrab (kilde: Ekstra Bladet).


  Hjemmeværnet
  Det danske Hjemmeværn er opdelt i 300 landsdækkende enheder (Hærhjemmeværnet, Marinehjemmeværnet, Flyverhjemmeværnet, Jernbamehjemmeværnet, Politihjemmeværnet og Virksomhedshjemmeværnet) og beskæftiger 650 fastansatte, ca. 16.000 aktive frivillige og 30.000 i reservestyrken. Det koster skatteyderne ca. 500 millioner kr. om året. Reservestyrken på 30.000 personer er totalt inaktive. De forbliver kun opført på papiret for at sikre det årlige økonomiske tilskud til Hjemmeværnet. »Det er ren facade. Hjemmeværnet lader os kun blive på listerne, så det ser bedre ud udadtil. Det er nemmere at få penge til 50.000 mand, end det er til 15.000.....« - udtalte en frivillig til Ekstra Bladet den 22. juni 2009.
  Hjemmeværnet er en stor skatteyderbetalt hyggebutik. Her kan umuliusser og originaler i enhver afskygning bruge løs af skatteydernes penge camoufleret i soldaterstøvler og mærkelige uniformer. Læs eksempelvis: Hjemmeværnets luksusrejser

  Hele butikken styres af to topchefer. Den kommitterede for Hjemmeværnet og chefen for Hjemmeværnet. Desuden kravler en hel hær af underchefer rundt under træværket. Alle administreres af Forsvarets Personeltjeneste under Forsvarsministeriet.
  Den øverste general - chefen for Hjemmeværnet - får en årsløn inkl. pension på knap 1,2 million kr. Ifølge Ekstra Bladet den 29. august 2008 skulle den daværende chef være utilfreds med lønnen. Han boede til leje i en 122 kvm. stor lejlighed på Kastellet i København. Den månedlige husleje på 8.692 kr. var rørende billig. Desuden havde han en »Audi A6 3,0 TDI« gratis til rådighed med privatchauffør. En luksusbil til en gadepris på mindst 800.000 kr.

  Den civile chef - den såkaldt kommitterede for Hjemmeværnet - er det fedeste ben på Christiansborg. Jobbet går traditionelt til et medlem af forsvarsudvalget og altid til et folketingsmedlem i det største regeringsparti. I perioden 1. januar 2005-2009 tilhørte loppetjansen en venstrepolitiker og tidl. forsvarsordfører. Han lavede intet for sin årsløn på ca. 840.000 kr. Opholdt sig højest et par dage om ugen på kontoret på Kastellet i København. Der administrerede han ca. 24 ansatte. Udgifter til computer, telefon, møder og rejser honoreredes med 160.000 kr. årligt. Transporten til privaten i Horsens foregik i fri luksusbil med privatchauffør. Loppetjansen i Hjemmeværnet tillod ham at være medlem i flere bestyrelser. Som bestyrelsesformand i Energiselskabet NRGi fik han årligt ca. 210.000 kr. Som formand i bestyrelsen Energi Horsens fik han ca. 165.000 kr. Årligt fik han 50.000 kr. for at gå til tre bestyr.møder i Dong Energy Power. Som byrådsmedlem i Horsens Byråd fik han årligt 90.000 kr. På denne måde tjente han ca. 1,5 million kr. årligt. I september 2009 forlod han jobbet. En muslimsk kvinde havde meldt sig ind i hjemmeværnet. På værnets website blev hun iklædt et grønt tørklæde fremhævet som et strålende forbillede. Da Dansk Folkeparti kritiserede dette, udstedte han få timer efter et forbud mod tørklædet. Den muslimske kvinde måtte herefter forlade værnet. Dette var den egentlige årsag til hans opsigelse i 2009.
  En måned efter i oktober 2009 blev stillingen besat af en tidl. formand for Udenrigspolitisk Nævn og tidl. folketingsmedlem (1994-2007) fra Venstre. Pr. 1. november 2013 blev stillingen besat af den afgående forsvarsordfører fra Socialdemokraterne. I oktober 2017 blev Søren Espersen fra Dansk Folkeparti helt utraditionelt benådet med det fede ben. Han fik en årsløn på 620.000 kr. plus 117.000 kr. i åremålstillæg samt et pensionsbidrag på 17 pct. Folketingshyren blev reduceret til 368.000 kr. årligt. Nu kunne han hygge sig med en samlet årlig lønindkomst på ca. 1,1 million kr. »Sådan er aflønningen, og det er jeg glad for. Jeg er altid glad for at få mange penge.....« - udtalte han arrogant til medierne.

  Under chefen for Hjemmeværnet arbejder 10 oberster. De får hver i gennemsnit 847.148 kr. om året. De 11 informationschefer tjener i gennemsnit 558.000 kr. årligt. De skal hjælpe med at pleje forsvarsviljen (til sml. har Carlsberg kun to informationschefer). Resten af de 650 fastansatte tjener omkring 445.624 kr. om året inkl. pension.

  I juni 2009 bad Ekstra Bladet forsvarsministeren (K) om en kommentar til de høje lønninger. »Lønnen er, som den skal være.....« - blev der svaret. På samme tidspunkt stod det klart, at det almindelige forsvar havde et underskud på ca. 1,2 milliard kr. for 2008. En stor del af disse penge var blevet brugt til transport af »fine herrer« mellem Danmark og Afghanistan samt løn til mystiske konsulenter. Kun en mindre del af pengene var blevet brugt til nyt materiel.

  Hjemmeværnskrigerne hygger sig også med hornmusik. Ialt 16 orkestre trutter horn rundt omkring i landet. Hvert musikkorps optræder mellem fem og 20 gange årligt. I 2008 kostede det skatteyderne ca. 3,1 millioner kr.

  I forsvarsforliget 2009/2010 blev Hjemmeværnet bedt om at spare ligesom det øvrige forsvar. Men det modsatte skete. I december 2010 afslørede Ekstra Bladet, at værnets 630 ansatte i perioden 2008-2009 havde fået udbetalt overarbejdspenge på knap 19,5 millioner kr. I 2010 havde de 35.322 overarbejdstimer til gode til udbetaling. Hver ansat havde siden 2008 kunnet stoppe 908 kr. mere i lommen fra lønposen.

  De tapre hjemmeværnskrigere lusker rundt og leger røvere og soldater i krat og busk. Altid i godt vejr naturligvis. Øvelserne afsluttes som regel med øl, vin og god mad. Politihjemmeværnet dirigerer trafikken ved dyrskuer, kræmmermarkeder, cykkelløb mv. Det gider politiet nemlig ikke beskæftige sig med. Til gengæld udlåner de politibiler, stave og andet udstyr til hjemmeværnsfolkene. De løber så truende rundt og udgiver sig for at være politibetjente. Totalt ulovligt.

  De aktive hjemmeværnsfolk har ret til at bære skarpladte våben. Og i 2016 opbevarede omkring 4.328 hjemmeværnsfolk våben i deres private hjem. Og der er lempelige regler for opbevaring af disse. »Våbnet skal opbevares et sikkert sted under aflåste forhold......« - står der i reglerne. Pistoler, rifler og maskingeværer ligger altså og flyder under senge, i skabe og på lofter i tusindvis af private hjem. Et veritabelt slaraffenland for indbrudstyve. I 2015 flød omkring 140 stjålne hjemmeværnsvåben rundt hos kriminelle personer i Danmark. Et af disse blev brugt til at dræbe to tilfældige mennesker og såre fem betjente i februar 2015. Efterfølgende blev bundstykkerne indsamlet til opbevaring på hemmelige depoter. Herefter skal bundstykkerne opbevares i depoterne og kun udleveres med tilladelse fra en delingsfører. Læs: Muslimsk terror

  Hvert år tilbyder Hjemmeværnet et weekendseminar for folketingets partier med alt betalt på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab i Vestjylland. De deltagende politikere bliver orienteret on Hjemmeværnet og dets virke. Især Venstre og Socialdemokraterne benytter sig af tilbuddet. I 2009 kostede de to partiers deltagelse ca. 255.191 kr. for mad, drikke og logi. I 2010 var regningen på 225.445 kr. Skatteyderne betaler festlighederne (kilde: Ritzau, maj 2011).
  Og hvorfor gør Hjemmeværnet reklame for sig selv over for folketingspolitikerne for skatteydernes penge? For at smøre dem. Så afskaffer de ikke værnet.

  Hjemmeværnskrigerne kan ikke udføre deres tapre operationer uden musik. Derfor har man oprettet 15 hjemmeværnsorkestre rundt omkring i landet. Det koster årligt skatteyderne ca. 3,2 millioner kr.


  Hjemmeværnets luksusrejser
  I 2015 kradsede BT lidt i Hjemmeværnets overflade. Så fik man fat i toppen af isbjerget. Chefen for Hjemmeværnet rejste i perioden 2012-2104 til udlandet fire gange for 181.908 kr. på skatteydernes regning. Desuden fik man fat i udgiftsbilagene for nogle af værnets hjemlige rejser. Ophold på luksushoteller i naturskønne omgivelser rundt omkring i landet blev afsløret stik imod værnets egne regler. Ifølge disse skal man nemlig overnatte på nærliggende militære etablissementer med ledig plads før brug af hoteller efter statens regelsæt. Men i Hjemmeværnet har man vænnet sig til luksus på andres regning. Dejlige kurser med ophold på luksushoteller kommer flydende i en lind strøm som den største selvfølge. Læs nedenfor (kilde: BT).

 • I 2012 rejste chefen for Hjemmeværnet til South Dakota i USA i to dage for at se på militærøvelsen »Golden Coyote«. Efterfølgende rejste han rundt i landet. Eksempelvis besøgte han den danske ambassadør i Whasington. Desuden blev det til et besøg hos US National Guard. Turen kostede 40.504 kr. I juni 2014 gentog han turen til USA for at se på samme militære begivenhed. Denne gang kostede det skatteyderne 17.172 kr.

 • I januar 2013 indlogerede 20 personer fra Hjemmeværnet sig på Hotel Tranum Strand i Brovst til et seminar. På trods af 90 ledige overnatningspladser på Aalborg Kaserne ca. 20 minutters kørsel derfra. Det kostede 26.440 kr.

 • Den 17. september 2012 indlogerede 53 hjemmeværnsfolk sig på Comwell Park i Korsør for to overnatninger. På trods af 33 ledige overnatningspladser på Antvorskov Kaserne i Slagelse 15 minutters kørsel derfra. Det kostede skatteyderne 139.026 kr.

 • Den 27. marts 2013 indlogerede 28 hjemmeværnsfolk sig på Scandic Hotel i Kolding til et arrangement. På trods af ledig overnatningsplads på Ryes og Bülows Kaserner i Fredericia ca. 25 minutters kørsel derfra. Det kostede skatteyderne 52.336 kr. Med i prisen var 12 flasker vin med stykpris på 280 kr. og fire flasker Anna Cava med stykpris på 300 kr.

 • I maj 2013 indlogerede 21 hjemmeværnsfolk sig på Nørherredshus Hotel på Als. På trods af ledig plads på Sønderborg Kaserne 25 minutters kørsel derfra. Det kostede 14.795 kr.

 • Den 29-30 april 2013 brugte Hjemmeværnet 106 overnatninger på Hotel Maribo Søpark. På trods af ledig overnatningsplads på Slagelse og Vordingborg Kaserner 25-35 minutters kørsel derfra. Arrangementet kostede 149.523 kr. inkl. en 3-retters middag og vin for 20.670 kr.

 • I perioden 19 juni - 3 august 2013 rejste hjemmeværnschefen til Monterey syd for San Francisco i USA for at deltage i »Senior International Defence Postgradual Course« på Naval Postgradual School. Det kostede skatteyderne 75.558 kr. BT bad om dokumentation for kurset. De modtog efterfølgende en litteraturliste og et kursusprogram!!

 • I september 2013 rejste fire hjemmeværnsfolk inkl. chefen til Hawaii. Man indlogerede sig på Hotel Hilton på den legendariske Waikiki Beach. Herefter holdt chefen et indlæg på en time på en konference. Desuden brugte man lidt tid på en stand. Konferencen var programsat til tre dage. Men man forblev på stedet i yderligere tre dage for at mødes med »otte personer«. Hjemrejsen fra Californien til Danmark blev angivet til en varighed på 26 timer pr. mand med henblik på udbetaling af diæter!!! Hele turen kostede skatteyderne 87.154 kr.

  Efter afsløringerne i april 2015 blev forsvarsminister Nicolai Wammen (A) bedt om at undersøge sagerne. Det kunne man have sparet sig. Den mand tager ikke stilling til noget som helst. Rigsrevisorerne overvejede også at se på tingene. Lad os nu se. Hjemmeværnscheferne med luksusvanerne er blandt venner med hang til luksus på skatteydernes regning.


  Hjemmeværnsfolk stjæler våben
  Hjemmeværnet består af en flok ærlige frivillige mennesker med gode intentioner men også af en flok originaler, lansby- og storbytosser, tyveknægte og veritable forbrydere. I 2009 mistede Hjemmeværnet og Forsvaret 227 våben efter tyverier. I perioden 2007-13 mistede værnene 317 skydeklare våben, våbendele, sprængstof og ammunition ved tyverier. Nogle få eksempler for perioden 2012-14 (kilde: DR, Infomedia, Ekstra Bladet):

 • To Hjemmeværnsfolk blev i Roskilde Byret idømt hhv. to år og 2,5 års fængsel for at have opbevaret et våbenlager på Østerbro i København. Politiet fandt ved ransagningen en stor mængde sprængstof og mange forskellige våben. Nogle af våbnene blev stjålet fra Politigården i København i 2009.

 • Politiets Task Force Øst optrevlede et netværk af våbentyve på Sjælland bestående af fem mænd heraf to hjemmeværnsmænd. Gennem flere år havde de solgt stjålne våben til bander og rockere.

 • En 41-årig hjemmeværnsmand fra Solrød syd for København blev sigtet for ulovlig våbenbesiddelse. I kælderen i privatboligen fandt politiet 20 håndvåben, tre maskinpistoler, 10 geværer, sprængstoffer og håndgranater.

 • En 45-årig tidl. hjemmeværnsmand blev i Odense Byret idømt tre måneders ubetinget fængsel for ulovlig opbevarelse af rifler, pistoler, haglgeværer, ammunition, røgbomber, kanonslag, signalpatroner, sortkrudtpatroner, eenhåndsbetjente foldeknive, kasteknive og stålknipler.

 • En 46-årig hjemmeværnsmand fra Viby blev anholdt af politiet. Ved ransagning af hans privatbolig fandt man store mængder ammunition, håndvåben, haglgeværer, rifler og et M95-automatgevær.

 • I juli 2013 afslørede politiet en 59-årig forsyningsmand i Hjemmeværnet i at opbevare knap 113 kilo sprængsstof, 172 detonatorer, tre træktændere, 12 ruller tændsnor, 600 meter sprængsnor, fire ulovlige luftgeværer, en Stengun maskinpistol med lyddæmper, en halvautomatisk Mauser-pistol og store mængder ammunition. Militært isenkram tilstrækkeligt til at starte en mindre krig. Tingene blev fundet på mandens private landejendom ved Holbæk. Naboerne måtte jævnligt lægge ører til mystiske eksplosionslignende brag, når han foretog sine helt egne private prøvesprængninger. I øvrigt var han sikkerhedsgodkendt af PET. Han blev omgående varetægtsfængslet og sigtet for besiddelse af sprængstof og våben under særligt skærpende omstændigheder. Og nu påstod han at have fået sprængstoffet foræret af en afdød kaptajn i Hjemmeværnet. Hos denne fandt man i august 2013 flere tusinde patroner og noget tændsnor. I januar 2014 fandt enken knap 21 kilo sprængstof i en brændestabel på privatadressen i Mørkøv på Sjælland. I maj 2014 blev hjemmeværnsmanden idømt fire års fængsel i Byretten i Holbæk.

 • I 2008 døde en 85-årig tidligere modstandsmand. Han efterlod familien en større våbensamling på 50 genstande. Dem ville familien aflevere til politiet. Men en lokal kompagnichef for Hjemmeværnet opfordrede dem til at aflevere samlingen til værnet som et minde om den afdøde. De mange våben blev derfor kørt til en adresse i Ringsted til en hjemmeværnsmand. Familien hørte efterfølgende ikke mere til sagen. I efteråret 2012 efter flere telefoniske rykkere afleverede de en skriftlig klage til værnet. I maj 2013 blev to af værnets chefer tiltalt af politiet for at have stjålet og muligvis videresolgt hele eller dele af våbensamlingen (kilde: Ekstra Bladet, november 2013).

 • I 2006 fandt politiet et veritabelt arsenal af forskellige våben på flere ejendomme omkring Tisvilde i Nordsjælland. Ejeren af ejendommene flygtede herefter ud af landet til Sydafrika under næsen af politiet. Her blev han anholdt i september 2015 af det sydafrikanske politi og sigtet for ulovlig våbenbesiddelse, ulovlig omskæring af kvinder, pædofili, flerkoneri og lejemord på sin kone.
  Efterfølgende viste det sig, at de fundne våben, sprængstoffer og ammunition i Nordsjælland stammede fra tyverier. Som 18-årig havde han nemlig meldt sig ind i Hjemmeværnet i afdelingen i Frihavnen i København. Her havde det såkaldte Våbenteknisk Laboratorium også til huse. Og her åbenbarede der sig et slaraffenland af våben, krudt og kugler på et veritabelt tag-selv-bord. På laboratoriet kunne man indlevere våben fra eksempelvis 2. Verdenskrig. Og det udnyttede hjemmeværnsfolkene i en sjælden set grad. »Alle havde en illegal våbensamling derhjemme. Når folk kom og afleverede deres våben, indskrev vi dem ikke i bogen. Vi tog dem med hjem.....vi havde ID-kort, der gjorde, at vi kunne køre rundt med våbnene uden politiet kunne ransage vores køretøjer.....når vi var på øvelse med Hjemmeværnet, stjal vi ammunition og sprængstoffer. Vi registrerede det bare som brugt ammunition, så var det ude af systemet.....« - fortalte den tidl. hjemmeværnsmand til Ekstra Bladet i 2015. I 1989 blev han idømt en bøde for overtrædelse af våbenloven efter fund af ulovlige våben på hans privatadresse i Nordsjælland. Senere i 1990´erne leverede han tilsyneladende våben og sprængstoffer til rockerne i den »store nordiske rockerkrig«.  Tilbage til top