www.politikerlede.com
Start
Velkommen
Politikernes privilegier
Tyveri
Korruption
Fuprejser
Skattevanvid
Skattefrihed

Grundloven
Ytringsfrihed
Politi og domstole
Forsvaret
Janteloven
Menneskerettighederne

Folketingsvalg
Kommuner og regioner
Danske regeringer
Folketinget
Non governmental org.
Fagbevægelsen
Kongehuset
Religion
Debat

A. Socialdemokraterne
B. Det Radikale Venstre
C. Konservative Folkeparti
D. Centrumdemokraterne
F. Socialistisk Folkeparti
I. Liberal Alliance
K. Kristendemokraterne
M. Minoritetspartiet
O. Dansk Folkeparti
V. Venstre
Z. Fremskridtspartiet
Ø. Enhedslisten
Å. Alternativet

Europæiske Union
Amerikanske præsidenter

Spar penge
Konkurrenceloven
Polsk arbejdskraft

Kontakt
politikerlede.com

NGO - links
Red Barnet
Røde Kors
WSPA

NGO - Non Governmental Organization (©)

(Sitemap)


NGO (godhedsindustrien)
Non Governmental Organizations er private foreninger og organisationer, der har snablen nede i statskassen. Det er en hel industri af private virksomheder og sære privatpersoner, der bruger løs af skatteydernes penge (se listen nedenfor). Nogle af dem laver uden tvivl et godt stykke ærligt arbejde. Men i mange tilfælde går det helt galt. Man kan simpelt hen ikke stole på folk i pengesager. Offentlige midler og indsamlede penge har det med at havne i forkerte lommer. Hvor der er penge, er der plattenslagere. Og NGO-branchen er fuld af sære plattenslagere.

I tide og utide opfordrer disse NGO´er folk til at donere penge. Årligt indsamler de ca. 3,5 milliarder kr. i Danmark. Mange af pengene indsamles af unge telefonsælgere i de såkaldte telemarketingsfirmaer. De beholder en stor del af pengene. Man skal være opmærksom på, at helt op til 70 pct. af de indsamlede beløb går til administration og marketing mv. Det er lønudgifter, middage og rødvin. Rejser og hotelophold samt udgifter til blade.
I 2015 gennemgik Indsamlingsnævnet 68 NGO-regnskaber fra 2014. Det havde kostet 206 millioner kr. at indsamle 857 millioner kr. Ni organisationer havde brugt flere penge på indsamlingen end det indsamlede beløb. Eksempelvis havde Danmarks-Samfundet brugt 278.291 kr. på at indsamle 228.291 kr. I gennemsnit gik 25 pct. af de indsamlede penge til NGO´ernes udgifter. Få aldrig dårlig samvittighed over ikke at give.
I 2005 blev der fra statskassen udbetalt ialt knap 1,3 milliarder kr. til NGO´erne (se tallene nedenfor). Befolkningen har naturligvis krav på at vide, hvad der foregår. Hvor mange penge går til egentlige projekter til gavn for mennesker i nød? Hvor mange penge går til at forsøde livet for de ansatte i disse organisationer? Hvordan bruges vores penge?

NGO´erne bruger i Danmark 30-40 millioner kr. om året på at oplyse om deres egne projekter. Det er altså udgifter til ren reklame. I oktober 2005 bestemte VK-regeringen, at de mange reklame-millioner skal gå til dem, der har behov for hjælp. De fattige og de nødlidende. Det var NGO´erne imod. De klynkede, peb og hvinede. Nu gik det lige så godt. Alle de dejlige rejser med hotelophold, møder, middage, rødvin og sightseeing. Alle festerne. Alle de rare skatteyderbetalte penge. Nu skal de nødlidende have dem. Pokkers osse.

Den 7. november 2005 lavede VK-regeringen finanslovsforlig med Dansk Folkeparti. I 2006 skulle NGO´erne finansere 5 pct. af deres egne projekter. Dette tal skulle stige til 10 pct. i 2007. Naturligvis. Enhver fest på andres regning får en ende.NGO-chefernes lønfest
I gennemsnit går 25 pct. af NOG´ernes indsamlede midler til deres egne udgifter. Blandt andet chefernes lønfest. Eksempler på årsløn til generalsekretærer nedenfor (kilde: Ekstra Bladet, nov. 2015):

 • Red Barnet: årsløn 995.004 kr. (inkl. pension)
 • Dansk Flygtningehjælp: årsløn 1.018.770 kr. (inkl. pension)
 • Unicef: årsløn 1.198.907 kr. (inkl. pension)
 • Amnesty International: årsløn 855.312 kr. (inkl. pension)
 • Folkekirkens Nødhjælp: årsløn 900.000 kr. (inkl. pension)
 • Dansk Røde Kors: årsløn 1,24 million kr.  NGO-indsamlinger
  I 2007 blev det forbudt at indsamle penge på offentlig vej i Danmark. Herefter begyndte NGO´erne i stedet at hverve medlemmer ved hjælp af den såkaldte face2face-metode. En eller to unge mennesker med brede smil og logo på tøjet henvender sig til tilfældige mennesker på gaden. De forsøger at lokke folk til et medlemsskab i deres organisation. Senere kommer regningen ind af brevsprækken. I 2012 benyttede ni NGO´er sig af denne metode. Anima, Amnesty International, Care, Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, Greenpeace, IBIS, Mellemfolkeligt Samvirke og UNICEF. De er alle medlem af ISOBRO.
  »Facerne« skal overholde et sæt etiske regler. De skal bære et tydeligt logo på tøjet, respektere afslag, afholde sig fra at manipulere og kun agere på offentlige steder.  Læger Uden Grænser involveret i menneskesmugling?
  Mange gode mennesker med hjertet på rette sted hjælper hvert år nødlidende mennesker rundt omkring i verden via organisationen »Læger Uden Grænser«. Med lægefaglige, sundhedsfremmende og lignende kvalifikationer kan man her få ansættelse og bidrage med hjælp for en ikke alt for høj løn. Al respekt for det. Ikke et øje er tørt.
  Men i 2015 sprang kæden af for organisationens ledelse. Nu anskaffede man for indsamlede midler de to skibe Prudence og Aquarius for at fragte flygtninge og dermed også illegale migranter, kriminelle og terrorister fra Mellemøsten og Afrika over Middelhavet til Europa. »Vi har naturligvis ingen kontakt med menneskesmuglere.....« - bedyrede man på organisationens danske website i juli 2017. Og hvad har det med sagen at gøre? Nu laver organisationen jo det samme stykke arbejde som menneskesmuglerne. De har snablen nede i den danske statskasse. Danske skatteydere medfinansierer altså den illegale trafik. Det fik flere danske politikere til at true med et ophør med samarbejdet i juli 2017.
  Læger Uden Grænser bør holde sig til at hjælpe mennesker i nød så godt som muligt med lægehjælp og pleje under de givne vilkår. Det kan ske på strande, nødhjælpscentre og skibe tilhørende modtagerlandene. At anskaffe sig egne skibe for indsamlede midler til transport af disse mennesker er at træde over grænsen til den forkerte side. Transport af flygtninge er en opgave for officielle myndigheder. Nu sejler organisationen terrorister til Europa og gør sig dermed medskyldige i mange menneskers forfærdelige død. Det må være i strid med internationale konventioner og under alle omstændigheder i strid med lovgivningen i mange lande. I 2017 havde menneskesmuglerne en omtrentlig prisliste for migranter med ønske om at komme til Europa (kilde: Ekstra Bladet). Får Læger Uden Grænser en del af pengene?

 • Afrika: 3.000 Dollars pr. migrant
 • Egypten: 1.000 - 1.500 Dollars pr. migrant (under 18 år: 2.000 - 3.000 Dollars)
 • Syrien, Irak og Yemen: 2.000 - 2.500 Dollars pr. migrant  DR-Danmarks Indsamling 2016
  I februar 2016 afholdt Danmarks Radio den stort anlagte »Danmarks Indsamling« for at hjælpe verdens fattige mennesker. Skuespillere, TV-værter og andre kendisser sad ved telefonerne for at lokke og tale med donorerne. Store virksomheder som JYSK og LEGO glimrede med donationer og derved gratis reklame. JYSK donerede eksempelvis en million kr. I alt indsamlede man 98 millioner kr. Ikke et øje var tørt.
  Men hvad er virkeligheden for skatteyderne? En virksomhed kan fratrække 22 pct. i selskabsskat af donerede midler. Ud af den donerede million fra JYSK kan firmaet fratrække 220.000 kr. i selskabsskat. Desuden stammer den slags donationer ofte fra såkaldte fonde. Derved kan man fratrække 125 pct. af beløbet i skat. Private donorer kan fratrække op til 15.000 kr. af givne midler i skat ved at opgive CPR-nummer. Regningen havner hos skatteyderne. Firmaerne står typisk for en tredjedel af det indsamlede beløb. Men skatteyderne er tvangsindlagt til at betale en stor del af pengene. Desuden skal alle kendisserne og medarbejderne i DR aflønnes. I modtagerlandene står korrupte politikere og embedsmænd parate for at stikke penge i lommen. De fattige får kun en brøkdel af pengene.  Udsatte børn, baby-sæler og kræft
  Folk vil ikke donere penge til hvad som helst. Det ved NGO´erne og telemarketingsfirmaerne. Derfor bruger de typisk børn, truede dyr og kampen mod kræft som argument for at hive pengene hjem. Det vil de fleste gerne støtte. Men i mange tilfælde er det løgn og simpelt plattenslageri. Pengene går måske til helt andre ting. Og under alle omstændigheder går op til 70 pct. af pengene til lønninger, reklame, husleje mv. Det fortæller man aldrig folk.  NGO´ernes indsamlinger og mærkelige regnskaber
  Godhedsindustriens regnskaber er ofte helt uigennemskuelige og værdiløse. Når staten yder økonomisk støtte til eksempelvis U-landsprojekter, så skal regnskaberne godkendes af revisorer i DANIDA i Udenrigsministeriet. Og ofte viser det sig, at man ikke kan dokumentere noget som helst om projekterne. Det er der naturligvis en grund til. På denne måde skjuler man de penge, der går til bestikkelse og korruption. Det er ganske almindelige fænomener i U-landene. Desuden slører man inkompetance, fejlprioriteringer og mislykkede projekter.
  NGO´erne har en uskreven regel at tømme kontoen helt for årets indsamlede midler. I modsat fald falder det kommende års donationer. Og hvordan tømmer man kontoen? Eksempelvis ved at lade formænd og andre ledende medarbejdere rejse på 1. klasse rundt omkring i verden med ophold på luksushoteller. Læs: Global Green Growth Institute
  Blandt NGO´erne eksisterer der endvidere en uskreven regel om, at man ikke offentligt omtaler og kritiserer hinandens kvajesager. På denne måde skjules pengespildet på hundredevis af millioner kroner. Offentligheden må ikke få kendskab til disse ting. Så giver folk ingen penge.

  Det koster penge og lægger beslag på mange medarbejdere at indsamle penge. Derfor hyrer mange NGO´er såkaldte telemarketingsfirmaer til at stå for dette arbejde. Og de beholder op til 60 pct. af pengene. Læs: Børns Vilkår  Kirkens Korshær og Blå Kors understøtter illegal indvandring
  På grund af de åbne EU-grænser i Schengen-samarbejdet vælter det ind med kriminelle analfabeter i EU inklusive Danmark. Og politikerne aner ikke deres levende råd i deres selvskabte mareridt. De har end ikke et simpelt overblik over problemets omfang. I 2017 udkom Rockwoolfonden med et forsigtigt skøn. Omkring 18.000 illegale indvandrere skulle på det tidspunkt befinde sig i Danmark. Her ernærer mange af dem sig ved ulovligt sort arbejde. Og hvordan finder de frem til disse jobs?
  Det afslørede TV2 i marts 2017 i udsendelsen »Illegal i Danmark«. De sendte en person af udenlandsk herkomst med skjult kamera ud i byen som illegal indvandrer. Han valsede i tre omgange ind hos Kirkens Korshær på Kompasset på Nørrebro i København. Og her hjalp tre forskellige medarbejdere ham med at finde ulovligt sort arbejde. Til formålet lånte han en af deres computere som den naturligste ting i verden. Dagen efter kunne korshærens chef til Ritzau meddele, at »vores rådgivere skal blive tydligere og sige nej, når du ikke er EU-borger eller ikke har opholdstilladelse, er der ikke mulighed for et legalt arbejde, og vi advarer mod sort arbejde og tager afstand fra det.....« De tre medarbejdere skulle desuden have fået en advarsel. Det var billigt sluppet. I en anstændig virksomhed var der blevet udstukket tre fyresedler. På skjult kamera valsede den fiktive illegale indvandrer også ind hos Blå Kors i København. Her kan disse mennesker spise gratis morgenmad og oplade deres mobiltelefoner. Sådan. Først en gang morgenmad hos Blå Kors og herefter sort arbejde via Kirkens Korshær. Rent NGO-paradis. På den måde kan man leve bedre end en hårdtarbejdende almindelig dansk statsborger med verdens højeste madpriser og skattetryk.
  Kirkens Korshær og Blå Kors har snablen ned i Socialministeriets og dermed skatteydernes pengekasse. Desuden henter de penge fra tips- og lottomidlerne. Og så kvitterer de med et netværk til understøttelse af illegal indvandring. Ganske utroligt. Det er som bekendt ulovligt og dermed strafbart at medvirke til og opfordre til kriminalitet.  Knæk Cancer hos TV2
  I oktober 2014 afholdt TV2 den ugelange »Knæk Cancer«-kampagne med indsamlinger og stort anlagt TV-show med diverse kendisser og underholdning. Man indsamlede i alt 153,5 millioner kr. til behandling og forskning i kræftsygdomme. Men man »glemte« at fortælle, at 21 millioner kr. sv.t. 15 pct. af de indsamlede penge gik til lønninger og diverse udgifter. Disse udgifter steg fra 11,2 millioner kr. i 2012 til 21 millioner kr. i 2014. Året efter i oktober 2015 fortsatte festen med indsamling af knap 146 millioner kr. Og i oktober 2016 indsamlede man godt 163 millioner kr. hvoraf 17 millioner kr. endte i TV2-kassen. Nogle mennesker lever altså godt af de indsamlede midler.


  Bistands-NGO´er fejlinformerede befolkningen
  I 2014 væltede tusindvis af bekvemmelighedsflygtninge ind over Danmarks grænser fra Syrien og Irak. Man måtte indrette gamle kaserner, forladte sygehuse og skoler til indkvartering. Bistandsorganisationerne gned sig gevaldigt i hænderne. Nu klingede pengene i kassen. Lige indtil det gik op for dem, at S-R-regeringen ville bruge en del af bistandsmidlerne til at finansere udgifterne. Så blev der en hylen, klynken og skrigen fra de hellige haller. Nu fratog man NGO´erne midler med den anden hånd. Herefter gik 30 af organisationerne sammen om en stor annoncekampagne til en mindre formue i landets aviser. Her kunne man læse, at regeringen ville bruge penge fra nødhjælpsindsatsen til formålet. Men det var løgn. Man hentede pengene i den langsigtede danske bistand.
  Årligt smider Danmark over 16 milliarder kr. i et stort sort bistandshul til ingen nytte. Det er bare med at hente løs.  Greenpeace taber formue på spekulation
  Miljøorganisationen Greenpeace består overvejende ved hjælp af donationer fra private mennesker og virksomheder. Alene i Danmark indsamles omkring 100 millioner kr. årligt. En del af disse midler sendes rundt til de internationale afdelinger. I 2014 havde en medarbejder i regnskabsafdelingen spekuleret i valuta og tabt ca. 28,3 millioner kr. (kilde: Der Spiegel).  IDEA
  På øen Strömsborg ved Stockholm i Sverige ligger hovedkontoret for det såkaldte demokrati-institut IDEA. Her er der blevet arbejdet for at etablere demokratiske forhold i U-lande siden 1995. Pengene til driften kommer blandt andet fra omkring 27 donorlande. Eksempelvis Danmark, som har bidraget med 43 millioner kr. Alene i 2011 bidrog den svenske regering med 49 millioner kr.
  I 2012 blev det afsløret, at IDEA i flere tilfælde havde betalt tidligere medarbejdere 10.000-35.000 kr. om dagen for forskellige opgaver. De var blevet tildelt uden et offentligt udbud i strid med EU-reglerne. En person fik eksempelvis en million kr. for at skrive en lille bog om bistand. En anden fik 497.000 kr. for at være tilgængelig en dag om ugen gennem et års tid. I 2012 fik samme person 142.000 kr. for 10 dages arbejde. En personalechef blev forflyttet til Haag med en skattefri løn på 100.000 kr. pr. mnd. og en del af huslejen betalt. I perioden 2006-oktober 2013 fik generalsekretæren skattefrit 110.000 kr. om måneden og det månedlige boliglån på 21.000 kr. betalt. I 2009 blev generalsekretæren inviteret til Danmark af Socialdemokraterne med Mogens Jensen (A) i spidsen i et forsøg på at forøge den danske støtte.
  Politikerne deler lalleglade pengene ud. Skatteyderne betaler.  Fundraiser Danmark
  I februar 2013 afslørede Ekstra Bladet endnu en NGO i at platte folk. Telefonmedarbejdere fra Firmaet Fundraiser Danmark ringede virksomheder op for at sælge kontorartikler, bolsjer og kaffe med lovning om, at 15 pct. af pengene gik til Foreningen Ønskebørn. Denne forening skulle opfylde ønsker for sygdomsramte børn i Danmark. En sådan godgørende indsamling skal anmeldes til politiet for at være lovlig. Men det var den ikke blevet. Samme person skulle stå bag de to firmaer.
  HK Hovedstaden politianmeldte firmaet for at oprette vildledende jobannoncer og snyde medarbejderne for deres løn.  Global Green Growth Institute (GGGI) og McKinsey
  På et tidspunkt fik en direktør (Oppenheim) i konsulentfirmaet McKinsey en god idé. Vi opfinder en helt ny miljø-NGO bundet op på en livsvarig fast kontrakt med vores eget firma. Så venter vi bare på, at donorerne vælter millionerne ned i vores lommer. Og sådan kom det til at gå. Alverdens naive politikere stod i kø med tårerne løbende ned af kinderne for at redde de stakkels fattige lande. Med Danmark i spidsen naturligvis. Læs nedenfor.

  I 2010 stiftede den Sydkoreanske præsident det private Global Green Growth Institute (GGGI) med henblik på at fremme klimavenlig vækst, arbejdspladser og reducere CO2-udslip i asiatiske og muslimske lande. Herefter demonstrerede organisationen en festforevisning i korruption og magtmisbrug. McKinsey forlangte fra start en såkaldt »Master Agreement« gående ud på en fast årlig kontrakt med GGGI med en fortjeneste på omkring 60 millioner kr. Kontrakten skulle etableres uden noget offentligt udbud i strid med almindelige anerkendte regler. Det kunne Sydkorea og efterfølgende flere andre lande ikke acceptere. Derfor indgik man i dyb hemmelighed en række mindre delkontrakter uden udbud med tilbagevirkende kraft i McKinsey´s favør. Kontrakterne blev underskrevet af GGGI og McKinsey-direktøren Oppenheim. Da de mærkværdige aftaler blev offentligt kendt, ville ingen af donorlandene betale. Men så trådte Danmark i karaktér med daværende udviklingsminister »lille Søren fra Østermarie« (V) i spidsen. I maj 2011 besluttede VK-regeringen som et af de første lande at donere 90 millioner danske skatteyderkroner over tre år til GGGI svarende til 30 pct. af de samlede indtægter. De første 30 mio. kr. blev sendt afsted. De blev øjeblikkeligt overført til McKinsey og Oxford Analytica til mystiske projekter i Indonesien og Etiopien. Ingen har efterfølgende kunnet opklare projekternes formål og resultat (naturligvis ikke).
  I efteråret 2013 tog McKinsey-direktøren orlov for at stifte den nye organisation »New Climate Economy«. Og i al hemmelighed flyttede han ind på GGGI´s nye kontor i London med syv GGGI-medarbejdere. De nye lokaler blev lejet ved årsskiftet 2013/14 til 2,1 millioner kr. årligt i strid med den budgetterede udgift på 1,1 million kr. Nu var McKinsey i gang med et nyt NGO-eventyr.

  Flere danske virksomheder fulgte nu beredvilligt efter med penge i 2011. Eksempelvis Danfoss med en mio. kr. årligt og Vestas med 600.000 kr. I juni 2012 blev bilags-Lars (V) til gengæld udnævnt til GGGI-formand. Og hvordan brugte han pengene? Fortsatte han misbruget af organisationens midler? Det gjorde han bestemt. I 2013 var han med til at bevilge GGGI-medarbejderne skattefri lønforhøjelser på op til 47 pct. Læs : Global Green Growth Institute under Venstre.

  I 2013 blev det afsløret, at ca. 40 pct. af de indsamlede penge var blevet brugt til restaurering af de fire største koreanske floder foretaget af præsidentens venner i byggebranchen. Projektet kostede syv milliarder dollar mere end forventet. Man byggede desuden 12 atomkraftværker. Efterfølgende opstod mistanke om korruption. Nogle af de 25 firmaer blev ransaget af politiet. Eksempelvis Samsung og Hyundai.
  I november 2012 udkom en rapport fra den Sydkoreanske rigsrevision Board of Audit and Inspection. Den dokumenterede et vanvittigt misbrug af GGGI´s midler. Direktøren fik en årsløn på 2,1 millioner kr. Man betalte hans husleje på 44.000 kr. pr. mnd. i Geneve i Schweitz. Hvert af hans to børn fik 100.000 kr. årligt til uddannelse. Man betalte hans pendling mellem Geneve og Sydkorea på business class samt hans indkvartering på luksushoteller. Fire ansatte i Danmark og Storbritanien havde fået betalt husleje på 8.000-11.000 kr. pr. mnd. og skolegang til børnene. Et bestyrelsesmedlem fik lov at køre rundt i en leaset bil i fem måneder for 141.000 kr. Han fik lov at bruge et GGGI-kreditkort med en resulterende regning på 197.000 kr. Medarbejderne fik huslejetilskud, pensionstillæg på 12 pct., skoletilskud på 75 pct. til børn og gratis flybilletter til børn og ægtefæller. Desuden var embedsmænd i regeringen blevet bestukket med penge.

  I 2013 donerede flg. lande penge til GGGI: Australien, Cambodja, Costa Rica, Danmark, Etiopien, Fillipinerne, Arabiske Emirater, Guyana, Indonesien, Kiribati, Korea, Mexico, Norge, Papua Ny Guinea, Paraguay, Qatar, Storbritanien og Vietnam. Disse stakkels lande skulle nu finansere GGGI-medarbejdernes forgyldning for bistandspenge. I 2014 donerede S-R-regeringen yderligere 90 millioner kr. over tre år til fupforetagendet. Og pengene går ikke udelukkende til fattige lande. Over 30 pct. af midlerne blev i 2014 brugt på de rigeste af de såkaldte mellemindkomstlande med en årlig bruttonationalindkomst (BNI) pr. indbygger på 4.086 - 12.615 amerikanske dollar. Eksempelvis Mexico. Ca. 40 pct. af pengene gik til lavere mellemindkomstlande med BNI på 1.036 - 4.085 dollar. Og 30 pct. tilflød lavindkomstlande med et BNI på under 1.035 dollar. Foretagendet har altså overordentlig svært ved at finde på ting at bruge pengene på. Ganske utroligt. Fakta nedenfor.

  Lønforhold hos GGGI (kilde: Ekstra Bladet, 2013):
 • 13 directors. Skattefri årsløn: 860.000 - 1.011.000 kr.
 • 3 deputy directors. Skattefri årsløn: 719.000 - 860.000 kr.
 • 28 senior program managers. Skattefri årsløn: 608.000 - 788.000 kr.
 • 46 program managers. Skattefri årsløn: 335.000 - 672.000 kr.  DIF smører politikerne
  Dansk Idrætsforbund har årlige indtægter på knap 900 millioner kr. Heraf kommer knap 300 millioner kr. fra tipsmidlerne og knap 400.000 kr. fra Kulturministeriet. Landets kommuner bruger årligt ca. 4 millarder kr. og staten ca. 700 millioner kr. på sport. Politikerne bruger altså skatteyderpenge til at holde festen kørende. Derfor må man jo smøre dem for at holde pengestrømmen i gang. Det skete eksempelvis under OL i 2012. I alt 13 politikere med ægtefæller blev af DIF inviteret til OL i London i fem dage på OL-hotel inkl. morgenmad til 2.500 kr. pr. nat og ni gratis billetter til 500 kr. pr. stk. til forskellige arrangementer. Flybilletterne skulle de dog selv betale.
  Inviterede politikere:

  Gucci-Helle (A), statsminister
  Uffe Elbæk (R), kulturminister
  Bilags-Lars med hustru (V), tidl. statsminister
  Brian-Arthur (K), idrætsordfører
  Holger K. Nielsen (SF), idrætsordfører
  Mogens Jensen (A), idrætsordfører
  Karin Nødgaard (DF), idrætsordfører
  Simon Emil Amnitzbøll (LA), idrætsordfører
  Jørgen Arbo-Blæhr (EL), idrætsordfører
  Hans Vestager Hansen (R), idrætsordfører
  Michael Aastrup Jensen (V), formand for Folketingets Europaudvalg
  Morten Løkkegaard (V), medl. af EUparlamentet
  Christel Schaldemose (A), medl. af EU-parlamentet

  Ved OL i Rio i Brasilien i 2016 gentog DIF løjerne ved at invitere to politikere fra hvert af folketingets partier til 5-dages OL-fest. Partiets idrætsordfører og en toppolitiker. De blev indkvarteret på Hotel Golden Tulip lige ned til Copacabana-stranden. Udgiften pr. deltager kom på omkring 12.000 kr. DIF brugte knap 19 millioner kr. på OL. Eksempler:

  Brian Mikkelsen (K)
  Frank Jensen (S)
  Henrik Sass Larsen (S)
  Anders Samuelsen (LA)
  Leif Mikkelsen (LA)
  Søren Pape Poulsen (K)
  Morten Østergaard (R)  Operation Dagsværk
  Hvert år arbejder ca. 20.000 danske gymnasieelever i fem timer på Operation-Dagsværk-dagen for at indsamle penge. De indtjente midler går til forskellige projekter i fattige lande. I 2009 sendte man seks millioner kr. til Zimbabwe til støtte af uddannelse af unge. I 2011 anbefalede Mellemfolkeligt Samvirke, at man fyrede de to lokale ungdomsorganisationer i Zimbabwe på mistanke om korruption. Nogle af pengene havnede tilsyneladende i de forkerte lommer. Operation Dagsværk fulgte anbefalingen (kilde: Ekstra Bladet).  En Varm Seng
  I december 2010 fik en dansk kvinde en god idé. Vinteren var kold og hård. Nu ville hun oprette et nødherberg i København, så de hjemløse ikke frøs ihjel. Ikke et øje var tørt. Lokalerne blev lejet. Socialministeriet sendte herberget 1.795.155 kr. Roskilde Festival sendte 1,6 millioner kr. Almindelige mennesker mødte op og donerede tøj, tæpper og kontante beløb. En 16-årig dreng donerede sin fødselsgave på 10.000 kr. Frivillige meldte sig til ulønnede nattevagter.
  Efter nogle få uger var 70-80 pct. af sengene på herberget fyldt op med hjemløse kriminelle østeuropæere. De faldbød tyvekoster til medarbejderne, og førte sig truende frem for at udstøde de andre hjemløse. I juni 2011 gik det galt. Medarbejderne havde ikke fået løn. Almindelige fornødenheder var ikke blevet indkøbt. Så havnede sagen i medierne. Herberget blev lukket og 80 hjemløse smidt på gaden.
  Idé-kvinden var nu forsvundet. Medarbejderne påstod, at hun havde misbrugt pengene. Hun havde trukket en månedsløn til sig selv på 35.000 kr. Hendes datter skulle have fået penge til indskud på en lejlighed. Venner og bekendte var blevet aflønnet med 25.000-30.000 kr. På en rejse til Rumænien på herbergets regning skulle hun have købt to pelse for 160.000 kr. I Ikea havde hun købt møbler for 150.000 kr. Heraf fik herberget udstyr for kun 1.500 kr. En dieseldrevet varevogn var blevet indkøbt til transport af hendes band »The Stockholm Promises«. Bilen blev også brugt til privat flytning. Ca. 20.000 kr. var blevet brugt til benzin. Formentlig til hendes egen private biltransport. Ingen havde nogen sinde set et regnskab for udgifterne og de mange donerede penge (kilde: B.T., juni 2011). I sommeren 2011 blev stifteren politianmeldt for at have taget et stereoanlæg til 12.000 kr. fra en medarbejder.
  Da Københavns Kommune skulle rydde op i lokalerne på Axeltorv, blev de præsenteret for en regulær svinesti med ulovlige elinstallationer, grafitti, skidt og snavs. Oprydning, rengøring, istandsættelse og ubetalt husleje kostede kommunen 126.000 kr. Dette beløb skyldes af stifteren.
  BDO Kommunernes Revision blev sat på sagen. Herberget afleverede en papkasse med nogle ufuldstændige bilag for 98.101 kr. Det var alt. I oktober 2011 udkom rapporten. Den viste, at regnskaberne var yderst mangelfulde. Der havde været en sammenblanding af regnskaberne fra herberget i Horsens og København samt stifterens privatøkonomi og herbergets økonomi. Hun fik en frist til den 31. oktober 2011 til at komme med et fyldestgørende regnskab. Ellers ville Socialministeriet kræve 1.795.115 kr. tilbagebetalt. Samme dag mødte hun op i Fogedretten på Frederiksberg og meldte sig insolvent på grund af en ubetalt P-bøde på 2.940 kr. I Valby i København skyldte hun på samme tidspunkt 70.000 kr. for husleje og varme i et lejet hus.
  I oktober 2011 havde hun allerede taget hul på et nyt eventyr. Hun var blevet medstifter af den nystartede »Maria Donna Fonden«. En velgørende organisation for krise- og voldsramte kvinder. Et foredrag med entré på 300 kr. var allerede blevet afholdt i Tobaksgården i Assens i anledning af stiftelsen.
  I 2014 stod hun tiltalt i retten for underslæb på ikke under 44.927 kr. i forbindelse med projektet »En Varm Seng«. Næstformanden stod tiltalt for forfalskning af hendes underskrift for adgang til herbergets bankkonto.  Buy Aid beholder 90 pct.
  I 1996 stiftede to danske mænd Buy Aid til fordel for velgørende arbejde, syge børn og fattige i nød. Pengene indsamles via telefonsalg af kaffe, chokolade og kontorartikler til virksomheder. Man kan eksempelvis købe 25 kuglepenne og 20 små papirblokke for 599 kr. Når girokortet dumper ind af brevsprækken, så kan man med småt på bagsiden læse, at 10 pct. af pengene går til humanitært arbejde. Dette forhold oplyses ikke i telefonen. I 2011 havde firmaet 120 mennesker ansat i kontorer i Danmark, Sverige, Finland, Belgien, Spanien og Holland.
  I 2009 havde koncernen på europæisk plan en nettoomsætning på 89 millioner kr. Deraf blev 7,7 millioner kr. svarende til 8,7 pct. doneret til velgørende organisationer. I 2010 indsamlede Buy Aid ca. 29 millioner kr. i Danmark. Af disse penge gik 2,4 millioner kr. svarende til 8,3 pct. til Folkekirkens Nødhjælp og Danske Hospitalsklovne. Resten af millionerne beholdt firmaet (kilde: Ekstra Bladet, maj 2011).  Care4You snød Amager Hospital
  I sommeren 2009 forærede Amager Hospital noget udtjent røntgenudstyr til ulandsorganisationen Care4You Association. Udstyret var i 2003 blevet indkøbt for lidt over tre millioner kr. Care4You lovede, at udstyret ville blive foræret til et hospital i Kenya. Men i oktober 2010 meddelte Mellemfolkeligt Samvirke til Udviklingsministeriet, at røntgenudstyret var blevet solgt.
  En medarbejder i organisationen havde taget det med over i en anden organisation ved navn Care4You Kenya. Herefter var det blevet solgt på det sorte marked (kilde: Ekstra Bladet, april 2011).  Giv en ged
  Hos Folkekirkens Nødhjælp kan man via deres website donere 250 kr. til projektet »Giv en ged«. Så får en fattig familie i et U-land en ged. Sådan lyder forklaringen på websitet. Men i februar 2011 afslørede Jyllands-Posten, at man havde brugt 1,7 million kr. svarende til 71 pct. for at indsamle 2,4 millioner kr. I 2008 og 2010 havde man en udgiftspost på 60 pct. Når man giver 100 kr. til projektet, så bruges 60-71 kr. til markedsføring.
  Vi får fat på en masse bidragsydere på den måde. Sådan lød forklaringen fra Folkekirkens Nødhjælp. Tjah. Og en masse velbjærgede mennesker får en fed løn. Tak for kaffe.  Julekort
  Hvert år i december måned opfordres folk til at købe julekort fra humanitære organisationer for at hjælpe fattige børn i U-landene. Men de fleste af pengene havner i lommen på velbjærgede danskere (kilde: Kristeligt Dagblad, J.P.).

 • Folkekirkens Nødhjælp sælger en pose med julekort for 25 kr. Heraf beholder de selv 2,50 kr. til nødhjælp. En dansk folkeskoleklasse får 9,60 kr. Resten af pengene går til marketingsfirmaer, produktion og distribution.
 • Red Barnet sælger en pose julekort for 25 kr. Heraf beholder de selv 3,45 kr. til nødhjælp. En dansk skoleklasse får 9,65 kr. Resten går til administration og produktion.

  Ud af 25 kr. går knap tre kroner til nødhjælp svarende til 12 pct. Smarte folk, der aldrig har prøvet at sulte, beholder 88 pct. af pengene. Det må siges at være »nødhjælp«, så det batter. Hvordan får man god samvittighed over det?  Global Fund
  Siden 2002 har Bono fra U2 og Bill Gates (Microsoft) markedsført »Global Fund« til bekæmpelse af AIDS, TB og Malaria i verdens fattige lande. Fonden blev dannet i 2002 som et privat/offentligt alternativ til FN´s bureaukratiske og langsomme hjælpearbejde. Gennem årene har kendisser og statsledere fra verdens største lande doneret milliarder af kroner under stor mediebevågenhed. Som tak er de blevet fotograferet sammen med Bono (ham med solbrillerne). Fonden rådede over ca. 21,7 mia. dollar pr. 2011. USA, EU mv. har afgivet løfte om fremtidige bidrag på 119 mia. kr. Siden 2002 er der bidraget med 55 mia. kr. til modtagerlandene. Danske skatteydere har bidraget med ca. 1,15 mia. kr.
  I januar 2011 afslørede fondens kontrollører omfattende korruption og svindel med pengene fra fonden. I flere modtagerlande skulle op til 2/3 af bidragene være forsvundet ned i private lommer. Eksempler nedenfor:

 • I Afrika er store mængder malariamedicin blev stjålet og solgt på kommercielle markeder.
 • I Mauretanien er 67 pct. af 4,1 mio. dollar forsvundet op i den blå luft.
 • I Djibouti er 60 pct. af 5,3 mio. dollar blevet brugt til biler og motorcykler. På mystisk vis er 750.000 dollar forsvundet.
 • På Mali er 50 pct. af pengene anvendt til løn, logi og rejser under falske underskrifter.

  Efter afsløringerne indefrøs Sverige 479 mio. kr. til fonden. Danmark indefrøs 175 mio. kr. for 2011.  Zales A/S, Fundraizers og Springsters Velfærdsfond
  I november 2010 fik Ekstra Bladet en »muldvarp« ansat som sælger i telemarketingsfirmaet Zales A/S. Her indsamler man penge til godhedsindustrien. Derved slipper NGO´erne selv for det besværlige og medarbejdertunge arbejde. Til gengæld beholder firmaet 60 pct. af de indsamlede penge. Men det fortæller man ikke bidragsyderne. Og man fortæller ikke, at man ringer direkte fra et marketingsfirma. Derved bliver bidragsyderne bondefanget. Muldvarpen fik udleveret en salgsmanual med anvisninger på, hvorledes man undgår at svare direkte på spørgsmål om, hvor mange af de donerede penge, der går til administration.

  Zales A/S indsamlede penge til Børns Vilkår. Denne organisation yder støtte til voldsramte og sexmisbrugte børn. En virksomhed skal som minimum bidrage med 2.500 kr. For dette beløb får man et velkomstbrev, nogle klistermærker og et diplom til at hænge på væggen. Man bliver nævnt på organisationens website ved bidrag herover.
  Ekstra Bladets muldvarp fandt ud af, at Zales A/S fik 60 pct. af de indsamlede penge. Det gjaldt også, hvis man indbetalte penge direkte til Børns Vilkår - hvis blot Zales A/S på et eller andet tidspunkt havde haft bidragsyderen i telefonen. Og det var helt i orden med formanden for Børns Vilkår. »Det er naivt at tro, at man kan nøjes med 10-20 pct. i administrationsgebyr..... Jeg vil meget gerne se en række eksempler på organisationer, som kan gøre det mere effektivt.....« - udtalte han.
  Da Ekstra Bladet konfronterede direktøren for Zales A/S med afsløringerne, smed han journalisten ud. Han kører Porsche, og bor på en af Københavns dyreste adresser i Bredgade. Tidligere samarbejdede Kræftens Bekæmpelse med firmaet. Dette forhold er dog ophørt. Efter ovennævnte afsløringer ophørte samarbejdet med Børns Vilkår også.

  I 2011 startede Zales-direktøren to nye eventyr. Han oprettede telemarketingsbureauet Fundraizers, hvis formål det var at indsamle penge til et andet nyt selskab ved navn Springsters Velfærdsfonden. Kun 50 pct. af de indsamlede penge gik videre til fonden. Et af projekterne i denne fond hed Oasen. Det skulle bestå af en række fritidshuse og morfarhuse rundt omkring i landet for udsatte og voldsramte børn. Her skulle de holde ferie og slappe af fra deres vante problematiske miljø. Der var bare et problem. Husene eksisterede ikke. På deres website kunne man se et billede af et idyllisk stråtækt træhus. Det havde de bare fotograferet tilfældigt. Ejerne anede intet om fonden. Det afslørede Operation X på TV2 torsdag den 12. april 2012.
  TV2 sendte en journalist ind til Fundraizers under dække af at ville søge job som telefonmedarbejder. Han blev instrueret i at fortælle folk »hvide løgne« for at lokke pengene frem. Desuden skulle han gøre folk opmærksomme på, at donerede penge er fradragsberettigede hos SKAT. Og det er løgn. Når folk donerede et beløb, så fik de en opkrævning på beløbet plus moms på 25 pct. Det skulle være argument for fradrag. Men det har intet med sagen at gøre. Da man konfronterede den unge direktør på gaden, skyndte han sig væk i sin Porsche.  Danmark og EU finanserer palæstinensisk terror
  I perioden 2007-2013 er der budgetteret med 1.104 millioner Euro (ca. 8,2 milliarder kr.) i EU til European Institute for Democracy and Human Rights (EIDHR). Organisationen deler pengene ud til projekter, der støtter EU-visionerne om en bedre verden. Over 10 år investerede EIDHR og European Neighbourhood og Partnership Instrument (ENPI) over 10 millioner Euro til forskellige projekter i Israel og Det Palæstinensiske Selvstyre. Danmark betaler en del af disse penge. Desuden finanserer Danmark via DANIDA og Folkekirkens Nødhjælp forskellige palæstinensiske projekter på Vestbredden via NGO Development Center. Og hvad er nu problemet i det?
  Pengene er bevilget med henblik på at forbedre menneskerettighederne og bidrage til fred i området. Men det modsatte sker. Det afslørede NGO-Monitor i september 2010. I strid med EU-lovgivningen offentliggør EU ikke, hvorledes midlerne bruges. Ganske enkelt fordi man ikke får tilbagemelding om aktiviteterne. Alt er hemmeligt. Eksempler nedenfor.

 • I perioden 2005-2010 blev der eksempelvis ydet støtte til 11 NGO´er i Israel og Selvstyret på Vestbredden. De er alle involverede i de såkaldte BDS-kampagner, der på alle måder forsøger at undergrave infrastrukturen i Israel.

 • Det palæstinensiske Conflict Resolution and Reconciliation fik penge af EU. Organisationen skaber aktiviteter, der boykotter israelske akademikere og universiteter. Stik imod EU´s udenrigspolitik.

 • I 2008 modtog Mada al-Carmel 500.000 kr. i EU-støtte. Deres formål er at fjerne den israelske stat med alle midler.

 • Via Folkekirkens Nødhjælp sender Danmark penge til NGO Development Center i Ramallah i Det Palæstinensiske Selvstyre på Vestbredden. Men man får intet at vide om pengenes brug. Det er der selvfølgelig en specifik grund til.

  Palæstinenserne vil ikke oplyse om brugen af vores penge. Hvorfor vil de ikke det? Fordi de bruger pengene til våben, sprængstoffer, krudt og kugler. Danmark og EU finanserer terror.  Forgæves bistand til Irak
  Efter at have deltaget i krigen i Irak bevilgede Danmark udviklingsbistand til den sydlige del af landet i form af 29 genopbygningsprojekter. I 2010 lavede det uafhængige konsulentfirma COWI CONSULT en evalueringsrapport over projekterne. Det viste sig, at kun 19 ud af de 29 projekter fungerede (kilde: Information).
  Eksempelvis havde man bygget 45 vandsluser til overrisling af store landarealer i Basra langs Eufratfloden. Men kun 25 af sluserne fungerede. En skole, en sundhedsklinik, en børnehave og et andet vandprojekt var aldrig blevet bygget. Mange af projekterne fungerede dårligt eller slet ikke på grund af dårlig vedligeholdelse, manglende reservedele og mangel på uddannet personale.
  Besked til DANIDA. Projekterne kommer aldrig til at fungere. Lad for guds skyld være med at sende gode penge efter dårlige!!  Master Platman og Casa Gorda
  Søndag den 12. september 2010 afslørede Ekstra Bladet, at den såkaldte Master Fatman gennem en årrække har indsamlet penge til et brasiliansk børnehaveprojekt og tilsyneladende brugt pengene selv. Tingene tog sin begyndelse i 2007, da han fik en brasiliansk kæreste. Hun var involveret i et gadeprojekt for fattige børn. Det vakte Fatmans interesse. Den 3. oktober 2007 købte han et hus i Belo Horizonte og installerede kæresten på 1´sal. I stueetagen skulle der oprettes en slags børnehave for gadebørnene. Endnu en børnehave blev oprettet i byen Recife. Hvert sted skulle hjælpe 20-30 børn. Projektet fik navnet Casa Gorda (det tykke hus).
  I Danmark startede Fatmann indsamling af penge uden først at have indhentet politiets tilladelse. Det er ulovligt. På websitet casagorda.com og masterfatman.dk blev folk opfordret til at indbetale penge på foreningens konto i Merkur Bank. På Facebook oprettede han en støttegruppe til foreningen. Støtteark til 100 kr. pr. stk. blev sat til salg i diverse butikker. Ved forskellige foredrag og arrangementer blev der indsamlet penge. Eksempelvis blev der indsamlet 10.000 kr. ved en fest i Strandbaren i Århus, hvor Fatman var disc jockey. Størrelsen af det totale indsamlede beløb er uklart. Man har nemlig aldrig ført regnskab. Men det drejer sig formentlig om over 300.000 kr. Først i 2009 blev foreningen officielt oprettet. På websitet kunne man læse, at »børnehaverne fungerer fint..... Det er steder, hvor børnene kan få kærlighed, mad og omsorg.....«

  Journalister fra Ekstra Bladet rejste til Brasilien. Det viste sig, at børnehaven i Belo Horizonte aldrig havde været åben. På adressen lå nu en kirke. En tidligere medarbejder udtalte, at »han (læs: Fatman) brugte bare løs af de indsamlede penge på shopping, rejser og gav ud til højre og venstre..... Han er en svindler, der udmærket er klar over, at han har bedraget med Casa Gordas penge.....« Da Fatman fandt ud af, at journalisterne havde været på besøg, blev der dagen efter hængt et Casa Gorda-skilt op på bygningen.
  Børnehaven i Recife åbnede i marts 2008. Herefter sendte Fatman ca. 10.000 kr. til driften. Desuden modtog man penge til en ombygning. Men i slutningen af 2009 måtte man lukke stedet. Der kom ikke flere penge - på trods af, at indsamlingerne i Danmark fortsatte.

  Master Platman nægtede at have gjort noget forkert!!! Han kunne dog ikke udelukke, at nogle af de indsamlede penge var gået til hans brasilianske kærestes narkotikamisbrug. Men hans hjerte var »rent«. Til hans bryllupsfest den 29. august 2010 i København samlede han 15.000-17.000 kr. ind til Casa Gorda. Nu ville han oprette Gorda-børnehaver i Maputo i Mozambique i Afrika. Der kommer bruden fra!!!
  Platmanden blev efterfølgende politianmeldt. Endvidere blev han fyret som ambassadør for Fair Trade (en organisation, som arbejder for at forbedre levevilkårerne for verdens fattigste mennesker).  Nødhjælp til Haiti
  Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et jordskælv i styrke 7,0 på Richterskalaen. Over 200.000 mennesker døde. Ca. 60 pct. af landets infrastruktur blev ødelagt. Alt var kaos i de efterfølgende uger. Folk lå og døde i gaderne. Den akutte hjælp var ineffektiv, sporadisk og ukoordineret.
  Efterhånden kom der gang i den internationale nødhjælp. Pludselig stod verdens rige lande på nakken af hinanden for at donere penge. Milliarderne rullede ind over TV-skærmene. Kendisser, skuespillere, rocksangere, politikere og lignende fæhoveder valfartede til ruinerne for at blive fotograferet. Ikke et øje var tørt. Der var ingen grænser for NGO´ernes offervillighed. Ca. 31 milliarder kroner blev indsamlet.
  Hvad skete herefter? Ingenting. Da sagen ikke længere havde mediernes bevågenhed, glemte man alt om Haiti. Elendighederne havde ikke længere nogen »kendis-effekt«. I august 2010 var kun to pct. af de indsamlede penge blevet frigivet. Ca. 1,5 million fattige mennesker boede stadig i teltlejre. Mad- og drikkevarer blev overvejende fordelt til børn og gravide. Et enkelt toilet skulle række til gennemsnitligt 500 mennesker.

  Fæhoveder
  Børnefonden finanserede sexmisbrug af børn
  Den 30. juni 1986 blev Børnefonden i Danmark oprettet som en selvstændig privat organisation med det amerikanske CCF (Christian Childrens Fond) som forbillede. Organisationens formål er at hjælpe børn i fattige lande. Hjælpearbejdet finanseres af bidrag fra privatpersoner og diverse kampagner. Hvert år bruges omkring 200 millioner kr. på hjælpearbejdet.
  I 2005 skulle Danmark igen redde hele verden. I det stort anlagte show »DM i Indsamling 2005« på DR-TV blev der indsamlet 36,7 millioner kroner fra befolkningen. Børnefonden fik 5,2 millioner kr. til projektet »Befri Børneslaverne«. Nu skulle alle børneslaver i Afrika reddes. I landsbyen Ouidah i Benin blev der oprettet et modtagecenter (La Mar). Tusindvis af børn skulle reddes fra slaveriet og bringes til centret. Her skulle de plejes en måneds tid, før de returnerede til familien. Og så gik det galt. Helt galt.
  I januar 2010 fik Ekstra Bladet et tip om uregelmæssigheder om projektet. Et par journalister blev sendt til Benin. Det viste sig, at modtagecentret i perioden 2005-2007 havde fungeret som et veritabelt horehus. De ansatte bragte hyppigt piger under 16 år ind i ejendommen for at dyrke sex. En socialarbejder og en vagt skulle have haft seksuel omgang med piger helt ned til 11-årsalderen. En kæreste til en af vagterne fortalte, at han ville kneppe pigerne. Det gik så ud over nogle af de børn, som var blevet »reddet« fra slavearbejde. Ialt nåede man kun at »redde« 163 børn på de knap to år centret var åbent.
  Ifølge avisen blev Børnefonden i februar 2007 orienteret om de seksuelle overgreb af centerlederen og landedirektøren. Man sendte herefter folk til Benin for at undersøge sagen. Det endte med, at nogle medarbejdere sagde op, og andre blev bortvist. Centret blev lukket i september 2007. Sagen blev efterfølgende holdt hemmelig. Intet kom til offentlighedens kendskab. Da COWI i 2009 lavede en kritisk rapport om projektet, fandt den danske direktør ingen anledning til at nævne sagen i et interview med Ekstra Bladet.
  Naturligvis blev sexmisbruget holdt hemmeligt. Lige som alle de andre sager. Hvis NGO´erne oplyser om skandalerne, så giver folk ingen penge.  Fair Trade Import brugte bistandspenge til sprut og rejser
  I Københavns Byret den 6. april 2010 indrømmede en tidligere 61-årig generalsekretær i Fair Trade Import at have brugt tusindvis af bistandspenge til druk, pokerspil på internettet og flyrejser til sin kæreste. Tiltalen lød på misbrug af 327.582 kr. i perioden 2004-2005. Pengene kom fra en pulje til bistand på tre millioner kr. givet af DANIDA i Udenrigsministeriet. I 2005 lukkede organisationen. I byretten påstod den tiltalte at være så svag, at han ikke kunne læse anklageskriftet. Derfor måtte sagen udsættes på ubestemt tid.  WWF Danmark tæt på konkurs
  World Wildlife Fond (WWF) er en verdensomspændende organisation, der kæmper for bevarelse af natur og miljø. I 1972 oprettede man den danske afdeling WWF Verdensnaturfonden (WWF Danmark). I regnskabsåret 2007/08 havde denne afdeling indtægter på 45,1 millioner kr. Knap 50 pct. af pengene blev brugt på administration, kommunikation, indsamlingsomkostninger og global networking. Kun lidt over halvdelen af de indsamlede penge blev brugt til egentlige projekter til gavn for miljøet.
  Den 1. september 2008 blev en tidl. folketingspolitiker fra Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance indsat som ny generalsekretær for WWF Danmark. Alle klappede i hænderne. Og hvad skete? I løbet af et år bragte hun den danske afdeling tæt på konkurs. Årsregnskabet 2008/2009 viste, at 87 pct. af egenkapitalen var brugt. På et år faldt formuen fra 6,1 millioner kr. til kun 768.000 kr. Flytning til nye fine lokaler kostede eksempelvis to millioner kr. Man var kun 400.000 kr. fra en tvangsopløsning. Det medførte, at Nordea fik pant for fire millioner kr. i varelager, inventar og forskellige tilgodehavender. Organisationen blev med andre ord sat under administration.
  Bestyrelsen i WWF Danmark består af en flok »fine« mænd. Erhvervsledere (eksempelvis Asger Aamund og Mærsk Mc-Kinney Møllers svigersøn), direktører, professorer og forskere mv. Man skulle tro, at de havde forstand på et lille regnskab. De burde have opdaget, at tingene sejlede. Men det gjorde de ikke. Og hvorfor nu det? Det er fordi den slags julepynt bare bliver hentet ind for at profilere og gøre reklame for en sådan organisation. Til gengæld får de nogle penge for ikke at lave noget. Og så kan de skrive noget mere pral på deres visitkort. Samt spise nogle gode middage. Bidragsyderne og skatteyderne betaler.
  Naturligvis formøblede generalsekretæren formuen væk. Hun kunne ikke andet. Som folketingspolitiker er hun blevet opdraget med skatteyderbetalte luksusvaner. Hvis man mangler penge, så henter man dem bare i statskassen. Men i denne sammenhæng befandt hun sig uheldigvis ikke på Christiansborg. Et godt råd. Fyr hende og hele den inkompetente bestyrelse - før de gør mere skade.  Den Danske Burma Komité
  Almindelige mennesker har det svært i militærdiktaturet Burma. De er fattige og undertrykte. Derfor har »godhedsindustrien« oprettet Den Danske Burma Komité. Den skal fremme demokrati og menneskerettigheder i landet samt støtte den politiske opposition. Bag komiteen står Socialdemokraterne, LO, Folkekirkens Nødhjælp, Institut for Menneskerettigheder, HK, 3F, Dansk Sygeplejeråd, NNF, Dansk El-forbund, FN-forbundet, Ulandssekretariatet, Rehabiliteringscentret for Torturofre, IW-GIA, ASF-Dansk Folkehjælp og Regnskovsgruppen Nepenthes. I perioden 2003-2009 modtog komiteen 45 millioner kr. af Udenrigsministeriet (læs: skatteyderne) til projekter i Burma. Komiteen fører sig frem som den slags komiteer altid gør. Sugerøret ned i statskassen. Så er der fest.

  I efteråret 2009 ville Udenrigsministeriet have det 45 millioner kroner dyre projekt »national forsoning og demokrati« evalueret. I deres naivitet bad de komiteens generalsekretær hjælpe med dette. Hun arrangerede møder, transport og hotelophold i Thailand. Derefter rejste hun med to konsulenter fra Udenrigsministeriet ud til varmen. Konklusionen blev ikke så mærkeligt, at projektet fungerede perfekt. Dermed var der åbnet op for at få yderligere 25 millioner kr. til projektet.
  Den danske ambassadør i Bangkok i Thailand fattede imidlertid mistanke til den rosenrøde evaluering. Han bad derfor det statsautoriserede revisionsfirma Bluhouse CPA foretage en revision af projektet. Da konklusionen udkom i oktober og november 2009 blev det hemmeligtstemplet.

  I januar 2010 afslørede Ekstra Bladet, at nogle af skatteydernes 45 millioner kroner er gået til korruption, svindel og humbug. Bladet var kommet i besiddelse af den uafhængige hemmelige revisionsrapport fra Bluhouse CPA. Det viser sig, at de to burmesiske samarbejdspartnere FDB (Forum for Democracy in Burma) og NHEC (National Health and Education Comittee) bruger en thailandsk borgmester som eneleverandør af ubrugelig gammel medicin og skoleudstyr. Varerne var blevet købt til overpris uden indhentning af billigere tilbud. En luksus-firehjulstrækker var blevet indkøbt til en lokal politimand. Spiritus var blevet købt til lokale politifolk. Udgifterne var herefter blevet bogført som rejseomkostninger. Et nyt hus var blevet betalt og bygget på en lejet grund for et år. Herefter er pengene tabt. Lokale myndighedspersoner var blevet bestukket med penge. Inventar og computerudstyr faktureret på papir eksisterer ikke i virkeligheden. Regnskabsbilag er forsvundet. De to firmaer kan ikke redegøre for det reelle antal ansatte i organisationen. Danske penge er stik imod reglerne blevet blandet sammen med penge fra andre nødhjælpsorganisationer. Med andre ord. Skatteydernes penge forsvinder ned i lommerne på en flok plattenslagere. Pengene kommer ikke de fattige burmesere til gode.

  Generalsekretæren i Den Danske Burma Komité afviste, at der skulle være nogen som helst form for problemer. Hun beskyldte det autoriserede revisionsfirma for ikke at være i kontakt med virkeligheden!!!! Naturligvis gjorde hun det. Hun tjener jo sine penge på svineriet. Lige som alle de andre »hellige« mennesker i denne rådne sump af »godhed«. Dejlige rejser til Thailand. Gode hoteller og middage med rødvin og spændende sightseeing.
  I 1992 måtte hun fratræde jobbet som DSU-formand efter afsløring af fusk med medlemstallet i de politiske ungdomsorganisationer. Man snød sig til højere offentlige tilskud fra tipsmidlerne ved at opfinde medlemmer, som ikke eksisterede (»tipsmiddelsagen«). Læs i øvrigt: Politiske Ungdomsorganisationer

  I juni 2010 stak økonomichefen fra NHEC af med pengekassen indeholdende over en halv million kroner. Dermed blev Danmark (DANIDA) bedraget for ca. 60.000 kr. og Norge for 468.000 kr. »Jeg kan ikke garantere, at en slyngel ikke løber med pengene......« - udtalte generalsekretæren (et »hyggeligt« sammenrend må man sige).

  I april 2011 lukkede Udenrigsministeriet for pengekassen til Dansk Burma Komité. Komiteen fik afslag på en ansøgning om yderligere 25 millioner kr. Desuden måtte de tilbagebetale 258.000 kr. til ministeriet.  Dyrenes Beskyttelse
  Er du dyreven? Vil du gerne yde økonomisk støtte til dyrenes velfærd? Giver du penge til dyreværnsorganisationen »DYRENES BESKYTTELSE«? Så vil det måske interessere dig at vide, at organisationen ejer ejendomme for over 20 millioner kr. (kilde: Ekstra Bladet).
  Hovedkontoret ligger på Alhambravej 15 på Frederiksberg i København. Ejendommen er på 800 kvm. og vurderet til 7,85 millioner kr. På Darupvej i Roskilde ejer Dyrenes Beskyttelse desuden en landbrugsejendom med en vurdering på 4,85 millioner kr. Gården blev købt i 1999 for knap 2,6 millioner kr.
  I juli 2006 købte organisationen en ejendom ved siden af hovedkontoret på Alhambravej. Bygningen har tilhørt Gartnernes Fagforening og blev erhvervet for 7,7 millioner kr. Kontant. Lokalerne skal lejes ud.
  Når man giver 100 kr. til Dyrenes Beskyttelse, hvor mange penge går så til dyrene? Og hvor mange penge går til ejendomsbesiddelser?  WSPA
  World Society for the Protection of Animals (WSPA) er en privat organisation, der støtter dyrevelfærd. Fra kontorer rundt omkring i verden kæmpes kampen for dyrenes rettigheder. Midlerne kommer fra frivillige bidrag, indsamlinger og støtte fra fonde og erhvervsliv. Pengene går til medicin, vaccinationer og dyrereservater. Det lyder jo meget godt.
  Gennem de sidste tre år har WSPA-Danmark fået 75.000 kr. fra tipsmidlerne. Desuden har DANFOSS været bidragsyder. I 2005-regnskabet viste det sig, at 68 pct. af de indsamlede penge var gået til oplysningskampagner, politisk lobbyarbejde, nyhedsblade og administration. 10 pct. blev brugt på telemarketing. Kun 22 pct. blev brugt direkte til dyrene.
  Man ser det samme mønster overalt i disse organisationer. Man opstiller udadtil en masse forblommede godgørende målsætninger. Når pengene vælter ind i kassen, så begynder man at nyde livet. Du betaler festen.  Svindel i Danmarks Jægerforbund?
  Dette forbund er en privat interesseorganisation, hvis overordnede formål det er at sikre retten til jagt på flest mulige vildarter. Forbundet arrangerer forskellige aktiviteter og jagtture for medlemmerne. Desuden opnår man medlemsrabat på forskellige forbrugsgoder. Der er ca. 100.000 medlemmer. Årsgebyret er på 674 kr. Det giver en årsindtægt på ca. 67.4 millioner kr. Forbundet får desuden penge fra DANIDA. I 2004 blev der udbetalt 5.75 millioner kr. til udviklingsprojekter (se tabellen nedenfor).

  Juni 2006 afslørede Ekstra Bladet et omfattende pengemisbrug i forbundet. Den 15 mand store forbundsledelse har en privat jagtklub. Forbundets penge er blevet brugt til jagtrejser til Sverige, Skotland og Polen. Der er blevet indkøbt jagtudstyr, fiskeudstyr, tøj, bøger, rejser, kroophold, køreskoleuddannelse, kurser og et kamera. En gang massage er det også blevet til. I 2005 blev direktøren fyret for uregelmæssigheder i regnskaberne.

  Gennem de seneste år har forbundet modtaget ca. 40 millioner kr. fra DANIDA. Millionbeløbet er øremærket til udviklingsprojekter i Malawi, Tanzania og Malaysia. Pengene bliver stående og trækker renter på forbundets konto, indtil der er brug for dem i modtagerlandene. Forbundet har beholdt 7 pct. af beløbet svarende til ca. 3 millioner kr. Pengene har været med til at finansere ledelsens private forbrug. Nu viser det sig, at hovedparten af bistandspengene er forsvundet op i den blå luft. Ingen i ledelsen kan gøre rede for regnskaberne. Og skatteregnskabet sejler. Udenrigsministeriet oplyser, at man ikke laver forundersøgelse af bistandsprojekterne. Og man kontrollerer kun et slutregnskab fra forbundet.

  Vi har ikke ondt af medlemmerne i Danmarks Jægerforbund. Vi har ingen respekt for folk, der render rundt og skamskyder og dræber forsvarsløse dyr for deres fornøjelses skyld. Men skatteyderne skal vel ikke finansere jægernes private fornøjelser. Hvad har Udenrigsministeriet og udenrigsministeren kloge-Åge tænkt sig at gøre? Skal der indgives en politianmeldelse for svindel og bedrag? Vi venter spændt.  Flodbølgekatastrofen og FN
  Over 75 milliarder kr. blev indsamlet på verdensplan i nødhjælp til fordeling gennem FN efter tsunamien i Sydøstasien den 26. december 2004. Hundredevis af millioner blev indsamlet og administreret af andre nødhjælpsorganisationer. I Danmark indsamlede Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Unicef Danmark, Red Barnet og Læger Uden Grænser over 422 millioner kr. Hvad er der sket med pengene? Er de kommet frem til flodbølgens ofre?
  Når nødhjælp fordeles, så beholder nødhjælpsorganisationerne en vis procentdel af pengene til administration. I Danmark må disse omkostninger højest beløbe sig til 5 pct. Den engelske avis FINANCIEL TIMES kontaktede FN i et forsøg på at få oplyst størrelsen af disse omkostninger under fordelingen af nødhjælpspengene efter tsunamien. Kun en enkelt organisation svarede på henvendelsen. FN´s koordinationskontor for humanitær bistand OCHA brugte 3 pct. på administration. De andre store internationale FN-organisationer har ikke villet oplyse deres tal. Det drejer sig eksempelvis om FN´s Børnefond, WHO og UNICEF. Man har mistanke om, at nogle af disse organisationer har beholdt 18-32 pct. af pengene. Noget tyder altså på, at en masse nødhjælpspenge er havnet i lommen på de forkerte mennesker. Alene på Sri Lanka forsvandt over 5 milliarder kroner på mystisk vis op i den blå luft. Det udgør ca. en tredjedel af det beløb, der blev indsamlet til denne region (kilde: Transparency International).
  Vi har sagt det før - og vi siger det igen. Man kan ikke stole på godhedsindustrien i pengesager.  Flodbølgekatastrofen & Tamilske Tigre
  Den tamilske organisation TRO indsamlede adskillige millioner kroner i Danmark efter tsunamien den 26. december 2004. Pengene var indsamlet specifikt til flodbølgens ofre på Sri Lanka. 26 marts 2006 afslørede Søndagsmagasinet DR-TV, at pengene måske har finanseret våbenkøb til De Tamilske Tigre på Sri Lanka. Den canadiske efterretningstjeneste CSIS har beskrevet TRO som en dækorganisation, der som formål har at indsamle penge til den væbnede tamilske separatistbevægelse. Noget tyder altså på, at vi godtroende danskere har finanseret terror i stedet for nødhjælp.
  Læs i øvrigt mere om De Tamilske Tigre under kommuner og regioner.  Svindel i Røde Kors
  Den 29. august 2005 hærgede orkanen Katrina i den Meksikanske Golf. Store dele af New Orleans blev oversvømmet og ødelagt. Knap 1 million mennesker blev hjemløse. Røde Kors trådte til, og fik som opgave at fordele ca. 1 milliard dollars til de nødstete.
  I december 2005 fandt man ud af, at mindst 49 personer havde stjålet pinkoder og svindlet sig til nogle af nødhjælpspengene. Omkring 1,3 million kr. skulle være havnet i lommerne på de ansatte i Røde Kors samt nogle af deres venner og familie. Ulovlighederne blev opdaget i Bakersfield, hvor en postarbejder undrede sig over mærkelige udbetalinger.

  I 2014 blev samtlige medarbejdere i Uganda Røde Kors fyret med øjeblikkelig virkning for at have svindlet for omkring 23,5 millioner kr. heraf 1,25 million danske bistandskroner. Svindelen skulle være foregået med indkøb og salg af ældre biler og udbetaling af falske kørselsgodtgørelser. I 2013 blev den lokale generalsekretær mistænkt for at have bedrevet import af varer unde betaling af moms og skat via Røde Kors.

  Man skal ikke pege fingre af Røde Kors. De gør et enormt og nyttigt stykke arbejde. Man bør bare være opmærksom på, at man i al almindelighed skal holde øje med den slags organisationer, når der er skatteyderbetalte penge involveret. »Rotterne« findes alle vegne.  Røde Kors bruger millioner på personale
  Ifølge Politiken den 22. juni 2008 ansætter Røde Kors flere og flere medarbejdere i deres asylcentre i Danmark - selv om antallet af asylansøgere falder. I perioden 2001-2008 steg medarbejderantallet til det dobbelte. Det svarer til en lønudgift på ca. 150 millioner kr. Det fik organisationen til at tigge om flere penge fra statskassen. I 2008 var der 1 medarbejder for hver 3,5 asylansøger i deres centre. Til sammenligning var der 1 medarbejder for hver 11,7 asylansøger på det kommunalt drevne center i Brovst i Nordjylland.
  Selvfølgelig ansætter Røde Kors flere og flere medarbejdere. Skatteyderne betaler festen.  Red Barnet
  I august 2005 afholdt RED BARNET en udendørs koncert foran Rosenborg Slot. Koncerten skulle indsamle penge til udsatte børn i Danmark og Grønland. Arrangementet udkom med et underskud på 3,6 millioner kr. Generalsekretæren var den tidligere partileder for Centrumdemokraterne. Hun udtalte, at alle de indsamlede penge går til de udsatte børn. Millionunderskuddet ville blive dækket af en fond til uforudsete udgifter.
  Men hvad er det for en fond? Er det statskassen? Staten forærede Red Barnet over 50 millioner kr. i tilskud i 2004. Betalte skatteyderne underskuddet? Blev koncerten i virkeligheden afholdt, fordi generalsekretæren gerne ville ses med de kongelige??

  I 2009 kunne danske folkeskolebørn sælge en pakke af Red Barnets postkort for 25 kr. Derved kunne man samle penge ind til fattige børn. Det var budskabet. Men kun 2,59 kr. gik til disse børn. Resten gik til Red Barnets administration og Dansk Reklameagentur i Valby (kilde: Nyhedsbrevet 3F). I april 2016 tiltrådte Gucci-Helle (S) som direktør for organisationen i hovedsædet i London til en årsløn på 2,5 millioner kr. Altså en rigtig pamperorganisation.  Dansk Røde Kors gav gyldent håndtryk
  Generalsekretæren gennem 14 år (1993-2007) for Dansk Røde Kors blev den 13. november 2007 valgt ind i det danske Folketing for partiet Ny Alliance. Dermed kunne han ikke længere fortsætte sit job for hjælpeorganisationen. Men han ville ikke opsige sin stilling. Derfor blev han afskediget dagen efter valget. Efterfølgende bad han om to års orlov fra det ikke længere eksisterende job. Men det ønskede Røde Kors ikke at diskutere. Herefter mente manden sig berettiget til to millioner kr. for uberettiget fyring. Begge parter kontaktede deres advokater. Og den 6. december 2007 valgte Røde Kors at give ham 750.000 kr. som gyldent håndtryk for at undgå en retssag.
  Den tidligere generalsekretær fik 90.000 kr. om måneden i løn. Jobbet som folketingsmedlem giver ca. 604.000 kr. om året. Alligevel ragede manden en mindre formue til sig. Det ville ikke have været noget problem i en hvilken som helst privat virksomhed. Men Røde Kors er en hjælpeorganisation. Nødlidende mennesker skulle have haft pengene. 3.000 frysende flygtninge kunne have fået tæpper. 2.000 børn kunne have fået skoleundervisning i et år. Men det ragede manden en fjært. Grådigheden sejrede. Læs om penge-Poulsen under Ny Alliance.  Gambias Venner
  Gambia er Afrikas mindste og fattigste land med en befolkning på 1,7 millioner mennesker. I 31 år har den danske forening Gambias Venner samlet penge ind til de fattige i landet. Ca. 1.500 børn med fattige forældre skulle være blevet hjulpet økonomisk til skolegang ved hjælp af sponsorering. Ved at tilmelde sig som »fadder« og indbetale et årligt beløb på 600-900 kr. blev børnene hjulpet. Det troede alle, indtil TV2 afslørede noget andet tirsdag den 3. juni 2008.
  TV2 havde fremskaffet en liste med såkaldte sponsorbørn. Altså børn som ifølge foreningen modtog støtte fra faddere i Danmark. Derefter rejste en journalist til Gambia for at finde børnene. Og ud af 22 børn havde kun to børn modtaget penge. Resten havde ingen penge modtaget i flere år - på trods af, at sponsorerne havde fået at vide, at deres penge var blevet fremsendt til børnene.
  Da TV2 ringede til foreningens formand, udtalte han: »Alt går, som det skal.......« Da en journalist mødte op på hans bopæl, ville han ikke tale om sagen.
  En tidligere kasserer fortalte på TV, at foreningen bevidst havde vekslet danske kroner om til Gambiske penge til en forkert kurs. Derved havde man fået en gevinst på 25.000 kr. over 4-5 år. Pengenes skæbne er ukendte.
  I 2006 samlede foreningen nødhjælp ind til landet. Store containere med tøj, senge og cykler blev sejlet til Afrika. Da et frivilligt arbejdende ægtepar mødte op for at åbne containerne, var 75 pct. af nødhjælpen forsvundet. Tilsyneladende stjålet af foreningens lokale indfødte repræsentant. Formanden bad angiveligt ægteparret om at dysse sagen ned.

  Foreningen Gambias Venner blev politianmeldt efter TV2´s afsløringer. Og det er i skatteydernes interesse. Foreningen modtager nemlig 1 million kr. årligt fra statskassen.
  Danske NGO´er med statsstøtte  NGO - Non Governmental Organization
  udbetalinger til udviklingsprojekter 2004-2005 (beløb i kr.)
  Modtager 2004 2005
  Dansk Røde Kors 146.153.000 171.693.000
  Folkekirkens Nødhjælp 150.896.000 169.008.000
  MS - Mellemfolkeligt Samvirke 153.949.000 155.459.000
  IBIS 121.673.000 123.809.000
  Dansk Flygtningehjælp 76.389.000 96.604.000
  Red Barnet 50.152.000 73.974.000
  ADRA Danmark 44.448.000 47.586.000
  Care Danmark 39.772.000 41.392.000
  Ulandssekretariatet 39.782.000 39.942.000
  SID / 3F 22.814.000 25.237.000
  Projektrådgivningen 20.651.000 24.389.000
  De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) 13.152.000 24.342.000
  Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling 9.543.000 23.585.000
  Caritas Danmark 21.518.000 20.834.000
  Den Danske Komité til hjælp for Afghanske Flygtninge 15.530.000 20.100.000
  Institut for Menneskerettigheder 19.667.000 19.755.000
  Danish Demining Group 26.752.000 19.604.000
  Læger Uden Grænser 18.188.000 17.808.000
  Mission Øst 9.708.000 16.580.000
  MS Renoverings- og Forskningsbevilling 15.165.000 11.375.000
  Nepenthes 5.750.000 10.407.000
  Dansk Afghanistan Komité 9.410.000 9.460.000
  Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 3.493.000 8.797.000
  Ghana Venskabsgrupperne i Danmark (GV) 17.618.000 8.619.000
  Foreningen Sex og Samfund 3.771.000 8.332.000
  Verdensnaturfonden 6.736.000 7.997.000
  ADDA - Agricultural Development Denmark Asia 3.828.000 7.318.000
  Arbejderbevægelsens Internationale Forum 3.622.000 6.500.000
  Danmarks Jægerforbund 5.750.000 5.300.000
  International Børnesolidaritet 1.075.000 5.277.000
  International Aid Service 1.500.000 4.962.000
  Dialogos 4.005.000 4.117.000
  Dansk Etioper Mission 2.000.000 3.564.000
  Danmission 3.133.000 3.257.000
  Mellemamerika Komiteen 3.746.000 2.987.000
  ASF - Dansk Folkehjælp 2.899.000
  Dansk Etiopisk Fællesinitiativ 2.844.000
  Skovdyrkerforeningen 2.800.000 2.816.000
  IMCC - International Medical Cooperation Committee 2.950.000 2.720.000
  Axis 450.000 2.670.000
  Organisationen for Vedvarende Energi 4.107.000 2.539.000
  Frelsens Hær 200.000 2.500.000
  Landsforen. »noget at blive for« 2.412.000
  Indiengruppen på Fyn 1.179.000 2.279.000
  92-GRUPPEN 3.500.000 2.000.000
  Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede 2.143.000 1.987.000
  FN-forbundet 1.203.000 1.921.000
  Dansk Vietnamesisk Forening 2.450.000 1.800.000
  Landsforeningen Lev 43.000 1.773.000
  Dansk Ornitologisk Forening 655.000 1.708.000
  AC International Børnehjælp 1.906.000 1.603.000
  Børn i Afrika 413.000 1.503.000
  Fagligt Internationalt Center for Uddannelse 1.350.000 1.499.000
  Cykler til Senegal 1.785.000 1.475.000
  Max Havelaar Fonden Danmark 925.000 1.378.000
  Dansk Blindesamfund 1.873.000 1.280.000
  Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark 2.025.000 1.262.000
  Dansk Epilepsiforening 1.400.000 1.138.000
  Folkehøjskolernes Forening 1.045.000
  Dansk-Mongolsk Selskab 3.000.000 1.003.000
  Brødremenighedens Danske Mission 1.200.000 1.000.000
  Danmarks Bløderforening 1.167.000 928.000
  Danmarks Internat. Rednings Forening 732.000
  Dansk Handicapforbund 7.688.000 600.000
  Dansk EU-NGO Platform 560.000
  Rotary 500.000
  Friluftsrådet 1.460.000 496.000
  Den eritreanske støtteforening 500.000 480.000
  Det Danske Missionsforbunds Internationale Mission 495.000 480.000
  Genvej Til Udvikling 414.000
  Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere 840.000 408.000
  Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening 880.000 404.000
  Muskelsvindfonden 2.108.000 400.000
  Danske Døves Landsforbund 800.000 382.000
  Dansk Biavlerforening 377.000
  Dansk Missionsselskab 1.583.000 353.000
  Landforeningen Levende Hav 850.000 350.000
  Støttekomiteen for Tibet 281.000 250.000
  Spedalskhedsmissionen 8.382.000
  DASS - Danish Assistance to the Self-Reliance Strategy 4.082.000
  Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 2.321.000
  DGI - Danske Gymnastik & Idrætsforeninger 1.453.000
  Fællesseksekr. for Det Dansk-Etiopiske Fællesinitiativ 1.393.000
  Kvindeligt Arbejderforbund 1.359.000
  Danmarks Lungeforening 1.273.000
  Dansk International Bosætningsservice 752.000
  NF Nordvestjydske Folkecenter for Vedvarende Energi 103.000
  Returbeløb fra NGO´er, der ikke har modt. nye bidrag -1.661.000 -1.280.000
  Total 1.166.977.000 1.295.408.000
  (kilde: um.dk)


  Tilbage til top